Catalunya del Nord

Notícia

C. Bourquin i F.Calvet, o la continuïtat política nord catalana.

Els dos nous senadors es feliciten
Els dos nous senadors es feliciten
Passades les eleccions senatorials franceses d'aquest diumenge, amb la victòria a la Catalunya Nord de Christian Bourquin i François Calvet, hem pogut oir moltes veus que parlen d'un canvi històric, però és justa aquesta afirmació?
Esquerra Republicana de Catalunya a la Catalunya Nord opina que, més enllà de la derrota del senador sortint Jean-Paul Alduy, els resultats ens demostren una clara continuïtat en la dinàmica política nord catalana.
L'elecció de C. Bourquin no representa cap sorpresa si recordem que es tracta del President del Consell Regional iVice-president del Consell General entre molts d'altres càrrecs. En un país basat sobre la política clientelar, on és la sorpresa en què un bon nombre d'elegits li doni el seu vot? El sol canvi que constatem és el de l'elecció de F. Calvet a resultes d'una evident dretanització de part de la política nord catalana.
Un canvi històric haguessin estat unes eleccions sense “grans electors”, amb respecte als principis democràtics i republicans del sufragi universal, un home, un vot. Un canvi històric seria unes eleccions sense candidats que acumulen els càrrecs, practicant una política endogàmica i que fa de tap a les noves generacions o a les opcions dites minoritàries. Un canvi històric serien uns candidats que en ser elegits no abandonin les responsabilitats per les que van ser elegits pels “petits electors”, per tal de satisfer les seves ambicions personals. Un canvi històric seria un Senat que per primera vegada exercís realment de Cambra territorial o millor encara, davant la seva inutilitat si no hi ha aquest canvi, un canvi històric seria la seva simple desaparició. En uns moments en què al conjunt dels ciutadans de classes populars s'ens demana un sacrifici rere un altre, segur que el poble agrairia aquest “sacrifici” fet per la classe política dirigent.