Catalunya del Nord

Notícia

La Casa de la Generalitat a Perpinyà és el SOC: Servei d'Ocupació de Convergència

Joan Gaubi, director de la Casa de la Generalitat
Joan Gaubi, director de la Casa de la Generalitat

Al desgavell que acompanya a la Casa de la Generalitat des del canvi de direcció resultant de les eleccions al Parlament de Catalunya, marcat principalment per la seva manca d'activitat, així com la manifesta incapacitat de mantenir relacions institucionals fluides amb la resta d'administracions presents al territori nord català (ajuntament de Perpinyà, Aglo, Consell General, Consell Regional, Prefectura i Consolat d'Espanya), relacions imprescindibles per a complir amb la principal tasca de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, impulsar les relacions transfrontereres, cal afegir, a més, la seva escandalosa política laboral i la utilització partidista d'una institució pública.
De fet, ja amb anterioritat ERC ha interposat una sèrie de preguntes parlamentàries sobre el funcionament i política laboral de la nova direcció, així com hem criticat la manca d'activitat i ineficàcia en la cooperació transfronterera, teòric punt principal de l'existència d'una representació del govern català a la Catalunya Nord.
Des de l'autoritat moral que ens donen els 7 anys de direcció de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, període en el què totes les contractacions es feren per concurs i no "a dit", sense que ERC Catalunya Nord imposés cap dels seus militants per ocupar cap lloc de treball, sense que cap treballador fos discriminat o acomiadat per la seua militància política, i en el que mantenirem una escrupolosa distància i respecte entre el partit i la institució, caracteritzats per una intensa tasca feta en tots els àmbits competencials de la Casa de la Generalitat, expressem el nostre rebuig a la situació actual que qüestiona de dalt a baix la mateixa presència d'una delegació del govern català a Perpinyà utilitzada permanentment amb finalitats partidistes i no de prioritat de país. El rol de la Casa de la Generalitat a Perpinyà és d'impulsar les relacions transfrontereres, no d'esdevenir una oficina del SOC (Servei d'Ocupació de Convergència) amb acomiadaments de tècnics per poder contractar militants de la Federació nord catalana del partit. CDC
Esquerra Republicana de Catalunya de Catalunya Nord, expressa el seu sosteniment als treballadors de la Casa de la Generalitat de Perpinyà mobilitzats i ens posem a la seua disposició per a tot allò que considerin més escaient.