Catalunya del Nord

Notícia

Esquerra Republicana lamenta les clàusules restrictives de la proposta

  • L'Assemblea Nacional francesa

Dimarts 28 de gener una àmplia majoria dels diputats a l'Assemblea Nacional francesa han votat a favor de la proposta de llei constitucional que permeti a l'estat francès de ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Han estat 361 vots a favor, 149 en contra i 19 abstencions, entre elles la del diputat- batlle de Sant Llorenç de la Salanca Fernand Siré.

Amb aquest vot els diputats volen donar resposta a les demandes i mobilitzacions que al llarg dels anys han protagonitzat associacions i moviments polítics de tots els territoris de l'Hexàgon amb llengua i cultura pròpies, així com a les demandes europees, especialment a la Resolució sobre les llengües amenaçades de desaparició i la diversitat, adoptada pel Parlament Europeu l'11 de setembre de 2013, en què es “convida als estats membres que encara no ho han fet, a ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals de 1992”, i també al compliment de la promesa electoral de François Hollande.

Esquerra Republicana de Catalunya reconeix la importància simbòlica d'aquest vot, però lamenta profundament la manca de valentia política i de voluntat real de dotar d'un marc de protecció i promoció de les llengües regionals que implica el redactat final d'aquesta proposició. En efecte, el redactat aprovat inclou una “declaració interpretativa” clarament restrictiva en els seus dos punts:

En el seu primer nega l'existència de drets col·lectius als parlants de llengües regionals. Els defensors del català, com els de l'occità, bretó, basc, etc no demanem pas cap privilegi. La nostra demanda és justament la de la igualtat de drets per a totes les llengües i cultures. I què són les nostres llengües i cultures sinó un bé col·lectiu?Un patrimoni comú que mereix un marc jurídic on poder créixer i desenvolupar-se amb normalitat.

I tot seguit assistim a una interpretació clarament abusiva i esbiaixada de l'article 2 de la Constitució, interpretant que, quan aquest diu que la llengua de la República és el francès, cal llegir que “l'ús del francès s'imposa a les persones morals de dret públic i a les persones de dret privat en l'exercici d'una missió de servei públic, així com als usuaris en les seves relacions amb les administracions i serveis públics”. Quina plaça doncs per la llengua catalana? Reclosa a l'àmbit familiar i privat?

Esquerra Republicana de Catalunya, així com bona part del teixit associatiu i cultural, pensa que aquesta no és la modificació constitucional que necessiten les nostres llengües. Al contrari, és el moment d'abordar el debat amb valentia i avançar cap a una reforma constitucional que permeti la ratificació de la Carta sense restriccions ni interpretacions, una ratificació que haurà d'anar seguida per una llei marc sobre la diversitat lingüística i cultural ambiciosa que permeti una real protecció i promoció de les llengües regionals.

 

Perpinyà, 29 de gener de 2014