Catalunya del Nord

Notícia

Actes del Dia Internacional dels Migrants a Perpinyà

El Dia Internacional dels Migrants és l’ocasió, arreu del món, de reafirmar i promoure els drets dels migrants. Esquerra Republicana de Catalunya Nord serà part integrant dels actes que es faran en aquest sentit a Perpinyà el 16 de desembre amb la convocatòria d’una manifestació a la plaça Rigaud a l4h. Avui tan l’estat francès com l’espanyol, no només rebutgen els miserables i els oprimits de tot el món que cerquen un refugi a casa nostra, sinó que reprimeixen els nostres conciutadans que ajuden d’una forma o l’altra aqueixes víctimes de la fam, de la pobresa, les guerres provocades per la finança mundial.
 
Coincidint amb el Dia Internacional dels Migrants recordem la proposta d’ERC pel futur estat català, uns objectius que són plenament vàlids a l’estat francès:
Una República d’acollida i Refugi amb política integral pròpia de ciutadania.
Dotar la República d’una política pròpia d’acollida i refugi que respongui al deure humanitari i de qualitat democràtica de donar acollida a les persones d’arreu del món a qui són negats els drets humans.
Milers de persones veuen perseguits els seus drets humans i busquen a Europa l’espai de democràcia i refugi que hauria de ser. Mentre molts estats i la UE han defugit aquesta responsabilitat democràtica, Catalunya, juntament amb els territoris més avançats, entén que és un deure democràtic protegir els drets humans d’aquestes persones. És l’hora de donar ple desplegament al Pla Català de Refugi, amb les següents mesures:
Un sistema de prestacions econòmiques que atenguin les necessitats bàsiques d’aquestes persones, dins el sistema de la renda garantida de ciutadania.
La inclusió de les persones refugiades en el sistema d’accés a l’habitatge social, en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.
Un programa d’acompanyament de les persones refugiades cap a l’accés a la plena ciutadania, basat en la mentoria social, que inclogui la formació de voluntaris, el seguiment tècnic de les relacions de mentoria i l’avaluació dels seus resultats.
Un programa d’atenció especial per a les persones refugiades en situació de vulnerabilitat, a partir de la col·laboració d’entitats socials especialitzades.
Un programa d’atenció especial per estudiants refugiats, a partir de la col·laboració de les universitats catalanes i fent servir la metodologia de la convivència entre estudiants.