Catalunya del Nord

Notícia

Manifestació a la frontera del Pertús, el 25 de maig, per salvar el dret d'asil

Esquerra Republicana de Catalunya Nord donem suport a la manifestació del 25 de maig a la frontera del Pertús, i que ha estat convocada per entitats i formacions en defensa del dret d’asil. El lema és clar: “Per Salvar el dret d’asil,  Stop Dublin.  Els exiliats no poden escollir el país en el qual voldrien demanar l’asil. La Directiva anomenada «Dublín III» preveu que una demanda d’asil té de ser examinada en el primer país europeu on les empremtes del demandant han estat preses. Els demandants d’asil arriben principalment en els estats a la frontera sud de la Unió Europea (Itàlia, Grècia, Espanya, Bulgària...). Les seves empremtes hi son preses de manera més o menys forçada: són automàticament sotmesos a aquesta directiva. Europa ha triat de contestar a la «crisi migratòria» creant una real crisi de l’acolliment. El sistema Dublín nega la solidaritat entre els Estats ! La directiva Dublín no és una política d’asil. Permet als països del nord d’Europa de retornar els demandants d’asil, essencialment cap als països del sud, els quals han d’assumir la gestió de quasi totes les demandes. El sistema Dublín perjudica greument el dret d’asil ! Encara avui, tots els països no son d’acord sobre un sistema d’asil europeu. Segons la nacionalitat i el país on la demanda és dipositada, la protecció no és la mateixa. És un sistema per carambola: els estats retornen els demandants cap als països d’arribada fent-se així còmplices de les expulsions practicades cap als països d’origen a alt risc.
El sistema Dublín resulta car, absurd i ineficaç ! Milions d’euros són invertits cada any pels Estats per controlar les fronteres i passar-se els demandants d’asil d’un país a l’altre durant mesos. A l’estat francès el 2016 hi han hagut tants retornats com readmesos des d’altres països! Tots aquests diners gastats per l'aplicació de la directiva Dublín podrien ser destinats a una veritable política d’acolliment. El sistema Dublín perjudica greument la salut dels exiliats ! Els «dublinats» són objecte de procediments punitius per forçar-los a acceptar els trasllats : privats de condicions materials d’acolliment i de recursos, deixats al carrer, s’encaren a greus problemes de salut física i psíquica. El sistema Dublín impedeix la integració dels refugiats ! La directiva Dublín allarga el temps abans de poder sol·licitar l’asil i gaudir d’una protecció internacional. Després de mesos patint l’angoixa d’una expulsió, errant pels carrers, com reconstruir-se de manera sostenible i emprendre un projecte de vida ?
Per sortir d’aquesta política inhumana, absurda, ineficaç i costosa, el demandant d’asil necessita escollir el país on dipositar la seva demanda: en conseqüència la directiva Dublín III té de ser abrogada.
Manifestació conjunta occitano-catalana a la frontera del Pertús
25 de maig del 2019 – 14h

Entitats i formacions signatàries de Catalunya Nord : AFPS, ASTI, Comité de soutien aux sans-papiers, Collectif Bienvenue aux migrants en Conflent, Coup de Soleil, Femmes solidaires, FFREEE, La Cimade, LDH, Mouvement de la Paix, MRAP, Nawroz, RESF, Survie, Welcome to migrants, CNT, FSU, Solidaires, EELV, ERCN, Génération.s, NPA, PCF, PG