Cerdanya

Notícia

Publicació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts

S'ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. A partir de demà es poden presentar les sol·licituds.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

- Les persones en règim d’autònoms i les empreses de restauració, comerç al detall i serveis assimilats de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.
- Les fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida.
- Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis assimilats a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Tintoreria i bugaderies, Perruqueria i salons d’estètica i bellesa, Serveis de menjar preparat i càtering.
- Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890778&language=ca_ES