Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

ERC presenta cinc mocions al primer ple ordinari després de la COVID-19

El Grup Municipal d’ERC reclama la redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana així com una millora dels aparcaments soterrats i en zona blava en suport al comerç i restauració local. Les tres les mocions que han estat consensuades amb Junts per Cerdanyola i Guanyem condemnen el terrorisme d’estat dels GAL, defensen la llibertat d’expressió per penjar banderes no oficials a l’Ajuntament i exigeixen el pagament dels ERTO endarrerits. Dijous 25 de juny es tornarà a celebrar un ple ordinari a Cerdanyola, encara en format de videoconferència, pel que l’oposició reprèn la possibilitat de presentar mocions així com de formular precs i preguntes. En aquesta ocasió el Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola aporta cinc propostes, tres de les quals conjuntament amb altres partits. Mobilitat L’actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) ha quedat obsolet per diversos motius i, en qualsevol cas, hauria acabat la seva vigència aquest any 2020. Sense entrar en les dificultats de tramitació del pla anterior, és evident que cal una nova mirada de futur per canviar la forma en que ens movem prioritzant el transport públic i desplaçant el cotxe privat, que a més haurà de ser elèctric. La redacció del PMU és imprescindible per planificar les inversions necessàries i necessita un temps d’estudi i tramitació prou llarg com per calgui iniciar els treballs amb urgència. Esquerra també demana una revisió dels aparcaments de rotació, tant en superfície (zona blava) com als pàrquings soterrats. Cal millorar el servei per tal que sigui útil al comerç local i l’activitat de restauració en uns moments de crisi important per aquests sectors però també en que s’ha demostrat més que mai la necessitat del comerç i serveis de proximitat. Entre altres propostes es demana estudiar aplicar la zona blava a l’aparcament de l’antic escorxador, crear zones blaves només de matí o tarda segons les necessitats reals, revisar les campanyes de descomptes vinculades al comerç, o millorar els sistemes de pagament i senyalització.

ERC votarà un sí crític als ajuts a famílies, autònoms i empreses però els considera insuficients i que exigeixen massa burocràcia

Els Republicans creuen que el govern municipal ha utilitzat la Taula per la Reconstrucció per portar a ple la seva proposta inicial sense incloure res substancial de la resta d'aportacions. Un cop convocat el ple ordinari que ha de tenir lloc el proper 25 de juny, Esquerra valora el treball fet per la Taula i la proposta del govern municipal. El Grup d’Esquerra considera molt positiva la feina de la Taula per a la Reconstrucció, si bé troba a faltar que el govern volgués concretar el pressupost econòmic, s'autoimposés un cronograma per a l’execució dels acords i realitzés una eina per a l’avaluació del compliment de les mesures adoptades. Però arribat el moment de concretar aquelles mesures, la proposta presentada pel PSC al ple és decebedora ateses les expectatives creades i el treball realitzat per la societat civil i pels partits de l'oposició. Des del Grup Municipal d'ERC es considera del tot insuficient l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma. Tanmateix sobta la poca definició dels requisits per acollir-se a aquesta ajuda que pot afavorir per igual graus de necessitats molt diversos, des de les més extremes fins a altres de circumstancials, amb una mateixa subvenció única de només 100€. La línia d’ajuts a autònoms i empreses, en canvi, planteja una major precisió tant en les necessitats a cobrir com en els requisits a complir, si bé caldria haver estat més generosos i destinar-ne també una partida econòmica més gran. En qualsevol cas, caldria revisar la gran quantitat de documentació que s'exigeix aportar, sobretot quan és informació que la mateixa administració té al seu abast. El dubte dels republicans és si l'escassa quantia de l'ajut als treballadors i treballadores i els múltiples requeriments burocràtics, pot desincentivar la presentació de sol·licituds.

Esquerra demana guanyar espai als cotxes per poder ampliar les terrasses amb seguretat i preservar la convivència

Cal facilitar l’ampliació de les terrasses a costa d’aparcament i carrils de circulació, garantint el pas de vianants i evitant les aglomeracions. Les obres de millora dels carrers Sant Martí i Sant Ramon haurien de començar després de la temporada d’estiu. ERC Cerdanyola s’ha mostrat repetidament a favor de facilitar l’ampliació de les terrasses a bars i restaurants per tal que puguin reprendre la seva activitat. Cal evitar, però, que aquest aprofitament de l’espai públic derivi en conflictes amb el veïnat o vianants en un moment on també augmenta l’ús social dels carrers. El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat en diferents ocasions que es guanyi espai destinat a l’aparcament i circulació de vehicles per fer compatible i segur el passeig, la circulació de bicicletes i patinets, el lleure infantil i les activitats comercials. En aquest sentit, no es pot delegar tota la responsabilitat a les persones individualment i reitera les següents propostes: - Fer complir la prohibició de circular per les illes de vianants com la dels carrers Sant Martí i Sant Ramon. - Destinar fileres d’aparcaments dels carrers comercials a l’ampliació de terrasses de bars i restaurants per evitar congestionar les voreres de vianants, per exemple a l’Avinguda Catalunya. - Convertir tots els carrers de Cerdanyola en zona 30, per guanyar en seguretat, afavorir la circulació de bicicletes i mantenir part de la reducció de soroll i contaminació ambiental guanyada durant el confinament. - Reconvertir el carril bici de l’Avinguda Espanya a vorera per a vianants i afavorir la circulació de la bicicleta per la calçada garantint una velocitat màxima de 30km/h. - Tancar a la circulació carrers a tots els barris per tal de que s’hi pugui passejar i fer esport, especialment a les zones de major densitat com Banús, Bonasort o Fontetes. Tanmateix, el passat 7 de maig es va signar el contracte per reparar desperfectes de la zona de vianants que va de la Plaça Abat Oliba fins el carrer Anselm Clavé.

Esquerra és moderadament optimista amb el funcionament de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica

Les conclusions de la Taula s’han de concretar en mesures efectives a dur a terme pel govern municipal per no acabar sent un "brindis al sol». Un cop fetes tres de les quatre sessions de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola, s’ha presentat les propostes d’entitats i partits per encarar la crisi a nivel llocal. El Grup Municipal d’ERC es manifesta satisfet de la predisposició del govern a incorporar la majoria de les propostes, inclòs les presentades per ERC Cerdanyola, al document final que es presentarà el proper dimarts dia 26 de maig. Ara bé, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Helena Solà si bé valora positivament aquest «exercici de participació ciutadana», incideix en que «cal vetllar per transformar les propostes en accions concretes que arribin a la gent i a l’economia real». Per aquest motiu considera que a les propostes finals de les taules de treball és imprescindible incorporar els següents apartats: - El pressupost concret amb el que es portaran a terme les mesures recollides. - Un cronograma en el que s’especifiqui l'execució de les mesures de caràcter urgent i immediata, i les que seran d'aplicació a curt, a mig i a llarg termini. - Una eina per avaluar el grau de compliment de les diferents mesures. - El compromís de fer el seguiment de les diferents mesures per part de la Taula que haurà de ser convocada, al menys, cada dos mesos per donar compte dels objectius assolits. ERC reconeix el desenvolupament satisfactori fins ara de la taula, però crítica la tardança en la seva convocatòria, atès que aquesta es va convocar fins un mes més tard del que s’havien sol·licitat. Tampoc s'ha avançat en fer efectives mesures per a l’emergència social i per donar suport a l’economia, com si han fet altres municipis. Des d’Esquerra es considera que un document que no incorpori el pressupost, un cronograma i el seguiment de les diferents mesures pot caure en el cofoisme de representar una simple expressió de voluntats compartida, però no en una obligació vers el govern municipal.

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat! També a Cerdanyola

ERC signa el manifest i proposa accions concretes per canviar l’espai públic i la mobilitat a la ciutat per sortir de la crisi mirant al futur. La Secció Local d’ERC de Cerdanyola signa el manifest «Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!» que ja té el suport d’unes 500 entitats i 6.000 persones individuals. Aquesta campanya reclama que la sortida d’aquesta crisi no sigui un retorn a la situació anterior sinó que ens permeti corregir les els hàbits nocius que tenim com a societat. En el cas de les ciutats hem pogut comprovar com la disminució dels cotxes permetia millorar enormement la qualitat de vida assolint el nivells més baixos de contaminació mai registrats. Esquerra fa anys que treballa per aplicar els principis d’aquest manifest a Cerdanyola i ha incorporat propostes en aquest sentit entre les que destaquem: - Crear eixos de vianants a tots els barris - Vianantització de l’eix Avinguda Catalunya – Sant Ramon - Supressió d’una filera d’aparcaments en favor dels vianants al Psg. Cordelles - Regular tot Cerdanyola Zona 30 excepte els eixos principals - Vianantitzar els entorns escolars en horaris d’entrada i sortida quan es reprenguin les classes. - Carril bici al carrer Francesc Layret per connectar el centre amb l’estació de RENFE - Carril bici a Serragalliners per connectar amb la Universitat Autònoma de Barcelona - Carrils bus a Av. Primavera – Rotonda Guiera i a la Ronda Serraparera - Obrir noves sortides de les andanes directes al carrer desde l’estació de RENFE per separar fluxos de sortida i entrada d’usuaris Aquests canvis d’ús de l’espai públic han d’anar acompanyats amb millores al transport públic que son reclamacions històriques d’ERC Cerdanyola com - Tramvia UAB – Cerdanyola – Ripollet – Montcada enllaçant els barris amb quatre estacions de tren, serveis públics i polígons industrials (aquest eix es pot servir amb bus segregat mentre no es fa la inversió en el tramvia) - Millora de freqüències i recorreguts dels autobusos urbans i interurbans - Reforma integral de la carretera de Barcelona per convertir-la en un carrer urbà i comercial amb espai per a vianants i bicicletes, incloent la connexió amb carril bici amb Ripollet, Montcada i Barberà.

Escola Bressol Municipal Cordelles

El govern del PSC torna a externalitzar les Escoles Bressol Municipals amb un nou contracte per un mínim de tres anys

ERC fa palès el seu desacord amb la nova licitació del contracte de prestació de serveis de les Escoles Bressol Municipals (EBM) sense un debat plenari sobre el model de gestió. Aquest dissabte 16 de maig el govern municipal ha convocat de forma urgent amb menys de 24 hores, una junta de govern local extraordinària en la qual s'ha aprovat l'expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de les EBM i s'ha convocat la seva licitació. El grup municipal d'ERC creu que el govern socialista ha forçat els terminis de duració del contracte per poder-ho aprovar per la junta de govern i així ha apartat el ple municipal del necessari debat democràtic sobre quin és el model idoni i majoritari de gestió de les EBM. Un cop més ERC fa públic que no s’ha explicat a la major part de l’oposició quines són les característiques concretes del servei que es vol licitar, en la mateixa línia d’opacitat i precipitada gestió que considera habitual en el govern. Així, asseguren els republicans, l'expedient consta de greus deficiències en la seva tramitació; hi ha dubtes sobre la subrogació de tot el personal actual; no es modifica el projecte pedagògic ni organitzatiu de fa més de 9 anys; així com altres incompliments legals que podrien ser susceptibles d'una impugnació davant el el Tribunal Català de Contractes i aturar la licitació quan només queden 3 mesos per a la finalització dels actuals contractes. És per això que consideren que: “El nostre model és la municipalització del servei, però si el que pretén el Partit Socialista externalitzar-lo, el més lògic en aquests moments d'incertesa de com serà el retorn de les escoles i l'aixecament de l'estat d'alarma, era prorrogar els contractes actuals, i no fer-ne un de nou. També valorem molt negativament la manca de valentia de no optar per models pedagògics i organitzatius més adients als temps actuals i limitar-se a repetir els antics. Volem mostrar la nostra preocupació que s'asseguri la total subrogació de les treballadores actuals”.

Propostes d’ERC a la taula per la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola

ERC, en la primera reunió, posa sobre la taula un recull de propostes operatives per a l’activació social i econòmica local derivada de l’emergència global de la COVID19. A la reunió de constitució d'aquesta mateixa tarda, el grup municipal d’ERC ha compartit un document amb objectius i propostes operatives per tal que siguin estudiades, debatudes i si es considera oportú, formin part de les actuacions que es derivin del pla d’actuació. El document s’ha fet arribar a alcaldia perquè les enviïn als diferents agents que formen part de la taula i que les puguin estudiar. ERC creu que cal ser eficient i àgil en les reunions de la taula per iniciar el més aviat possible, en cadascuna de les fases, l’activació social i econòmica de la ciutat. Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola 12 de maig de 2020   PD Document en PDF adjunt: MESURES PROPOSADES PER ERC CERDANYOLA PER PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 La pandèmia del virus SARS-CoV-2 està tenint i tindrà un gran impacte en molts aspectes de la nostra vida: la salut, la situació econòmica, els llocs de treball, les relacions personals, la formació i un llarg etcètera. És molt probable que triguem força temps a recuperar la situació anterior a la Covid-19, i cal que ens adaptem a les noves circumstàncies. És evident que la tasca més gran per pal·liar els efectes de la pandèmia, tant a nivell sanitari, econòmic com psico-social recau en els governs de les diferents administracions. No obstant, des de l’oposició, així com des de les entitats també podem fer i hem de fer una gran feina, tot aportant propostes i coneixement. La situació econòmica, social i sanitària és tan greu i afecta a tants àmbits, que la resposta ha de ser un gran pacte de ciutat en el que els diferents agents participin en la seva elaboració i resolució. Per tot això a continuació trobareu les diferents propostes que hem presentat fins la data d’avui, de manera que es poden prendre en consideració i debatre si així s’estima oportú: 16 de març: ens vàrem oferir al govern municipal a crear i col·laborar en una comissió de crisi.

Esquerra reclama destinar el superàvit de 2019 i 4 milions del PAMUS a pal·liar la crisi

El Grup Municipal d’ERC reclama al govern municipal l'ús immediat de 4,2 milions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que poden destinar a despeses d’especial interès o emergència social. Reactivar els plans d’ocupació i els agents cívics per a dotar l’Ajuntament de personal i recursos per fer front a les noves necessitats. ERC de Cerdanyola del Vallès va mostrar la seva queixa per la deficient execució del pressupost municipal durant l'any 2019 durant el ple extraordinari del 7 de maig, especialment en partides d'àmbits socials com protecció i promoció social o foment de l'ocupació atès que ambdós programes tenien a final d'any un romanent de gairebé 3 milions d'euros. Aquesta manca d'execució del pressupost, que ha generat un superàvit d'un 7,5 milions d'euros en totes les partides, no es va justificar per l'equip de govern, tot i la reclamació d'informació feta pels regidors republicans. Si una deficient execució pressupostària i no retornar als ciutadans en serveis allò que es recapta amb impostos fa palesa una manca de direcció política, no és menys preocupant, a parer del Grup Municipal d'ERC, algunes partides d'ingressos que no s'han rebut. En particular assenyalen la manca d'ingressos de 3,7 milions d'euros del programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) de l'Àrea Metropolitana. Aquest programa finança les obres i intervencions dels ajuntaments, les accions de manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloses les d'interès i/o emergència social. En el període 2016-2019 Cerdanyola tenia assignada una partida de 8 milions d'euros que podia destinar per aquestes despeses, dels quals no ha gastat ni la meitat, tenint un total de pendent d'assignació de 4,2 milions d'euros. És per això que ERC reclama que urgentment el govern municipal faci les actuacions oportunes per a poder destinar el sobrant de 4,2 milions d'euros a finalitats concretes de caire social i funcionament ordinari dels serveis per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid19: “la crisi és real i necessita de mesures urgents, la deficient execució del pressupost paradoxalment premia les possibilitats econòmiques per a fer actuacions immediates, només cal la voluntat política del govern per a fer servir aquests 4,2 milions d'euros que el programa metropolità li permet destinar a despesa d'interès o emergència social”.

ERC de Cerdanyola del Vallès reclama a l'Àrea Metropolitana de Barcelona millores associades al Tribut Metropolità i la seva suspensió mentre aquestes no s'apliquin

Un any i mig després de l’entrada del sistema tarifari únic, els 18 municipis de la segona corona segueixen sense gaudir dels serveis que els corresponen en igualtat de condicions. És per això que aquest dimarts 5 de maig, el Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat formalment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: L'assumpció de la seva competència del servei d'autobús urbà, la signatura amb els municipis els convenis pels quals es faci el traspàs i es liciti per l'AMB els serveis de bus urbà. Que elabori de forma urgent, en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d'aquell servei i les seves millores en freqüències, recorreguts, noves línies, etc. L'aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris en igualtat pels habitants dels 36 municipis. Recalcular el tribut als municipis de la segona corona i l'estudi d'un nou tribut pels 36 municipis sota criteris unitaris. El temps i la inactivitat de l'AMB ha fet que quedi palesa la desigualtat entre els ciutadans metropolitans de la primera corona i la segona corona, atès que tots contribueixen econòmicament igual, però no tots gaudeixen dels mateixos serveis. Ja al ple municipal de novembre de 2019 es va aprovar una moció dels grups d’ERC i ECP que reclamava, entre altres, la revisió dels criteris de càlcul del Tribut Metropolità, diferenciar les activitats de serveis i de comerç de proximitat de la resta d’activitats no residencials, incorporar la tarifació social, que l’AMB assumeixi el finançament que li correspon del transport urbà, i que es presentés un calendari de millores abans de dos mesos. Mig any més tard cap d’aquelles demandes han estat assumides per l’AMB. És per tot això, que ERC de Cerdanyola exigeix a l'AMB que fins que no es compleixin les seves demandes, s'hauria de suspendre el cobrament del Tribut Metropolità a la segona corona en virtut article 1 de llei 31/2010, perquè l'aplicació del Tribut Metropolità incompliria amb els principis d'igualtat dels ciutadans en l'accés als serveis públics, de solidaritat, d'equilibri territorial i d'equilibri i de cohesió social entre tots els ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.