Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

ERC afirma que la proposta del PSC per les Ordenances Fiscals pel 2021 són continuistes, amb política fiscal gens coherent i que no respon a les necessitats de la ciutat ni de les persones

Els republicans afirmen que la proposta presentada pels socialistes no fa la revisió a fons de les ordenances fiscals que tant Cerdanyola, com les persones que hi viuen, necessiten. En aquest sentit, els republicans insisteixen en desenvolupar una bateria de propostes, algunes de les quals ja varen presentar l’any passat, i n’afegeixen de noves. EL Grup municipal d’ERC reclama també que les ordenances fiscals es presentin amb una negociació prèvia, i no de forma sorpresiva i sense comunicació entre els dos principals grups del consistori, tal com ha passat. I és que aquest passat dilluns 14, el GM d’ERC a Cerdanyola va saber que el govern municipal porta al ple de setembre l’aprovació inicial de les OOFF mitjançant el correu de convocatòria de la Comissió Informativa d’Alcaldia. La falta de contactes previs demostra, al parer dels republicans, que un cop més, el PSC, tot i ser en minoria al ple municipal, ha recuperat el costum de governar menystenint el diàleg i les ofertes de col·laboració. El setembre de 2019 Esquerra va oferir un document al govern en el que es recollien les modificacions que cal fer a les OOFF per modernitzar la ciutat. ERC, a més, va oferir ajuda i suport al govern. Des d’ERC consideren que cal incloure reformes en aspectes clau per a la qualitat de vida i la sostenibilitat de la ciutat, com per exemple en: · Residus, neteja i via pública · Mobilitat i transició ecològica · Bon govern i millora de l’administració pública Els republicans, amb la voluntat de potenciar i afavorir les accions mediambientals a nivell local, ja sigui en l’àmbit de les energies renovables, dels vehicles a motor amb menor contaminació o bé en la disminució de residus i l’augment del reciclatge, apuntaven diverses vies. Una d’elles era la redacció d’una Ordenança d’autoconsum amb energia fotovoltàica, per regular les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar, acompanyada de les mesures tributàries que les incentivin.

El superàvit de Cerdanyola ha de revertir a la ciutat per fer front a la crisi de la COVID-19, no a finançar el govern central

El Grup Municipal d’ERC adverteix del perill que el govern municipal pugui transferir els 4 milions de superàvit dels comptes municipals al govern de l’Estat. Prescindir d’aquests recursos s’hauria de votar a un Ple Municipal i no fer-se d’amagat de la ciutadania que els ha pagat amb els seus impostos. El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola ha presentat una instància sol·licitant que una hipotètica cessió del superàvit municipal al govern espanyol de Pedro Sánchez es debati primer al Ple Municipal, extraordinari si és necessari. Esquerra està en contra d’aquesta transferència financera ja que Cerdanyola podria deixar de gaudir de més de 4 milions d’euros recollits amb impostos locals que són imprescindibles per a la nostra ciutat i la seva gent. Estem davant d’una ingerència intolerable al principi d’autonomia local. En cas que es plantegi aquesta possibilitat, Esquerra exigeix que la decisió es sotmeti al Ple Municipal per tal que sigui el màxim òrgan de representació democràtica municipal el que prengui la decisió. Seria una mala pràxis democràtica canviar el destí dels diners de totes les persones de Cerdanyola d’amagat del debat públic, més encara en època de vacances. Per molt que la decisió la pugui prendre l’alcalde Cordón, la quantitat és suficientment important i les necessitats locals a cobrir prou peremptòries com per escoltar primer les veus dels diferents representants electes i respectar la voluntat majoritària de la ciutadania. La petició del Ministeri d’Hisenda ha estat rebutjada a Catalunya per tots els ajuntaments governats per ERC i per la gran majoria de la resta de forces polítiques, amb l’excepció dels governs locals encapçalats per alcaldies del PSC. Aquesta cessió de fons entraria en contradicció amb les declaracions prèvies que afirmaven la necessitat de destinar els estalvis locals a la lluita contra la pandèmia de COVID-19 i la crisi que se’n deriva. Cal recordar que els ajuntaments i les comunitats autònomes són les institucions que han fet un major esforç en la reducció del dèficit públic, no així el govern central.

El TSJC dóna la raó a ERC Cerdanyola i declara nul l’acord del Ple Municipal que va aprovar el conveni mitjançant el qual l’Ajuntament comprava el terreny de l’Escoleta a la UAB

Gairebé sis anys després, la justícia ha donat la raó als regidors del Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola del Vallès, Helena Solà i Daniel Mallén, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una recent sentència de data 22 de juny de 2020, ha declarat que es van vulnerar els drets dels regidors en el ple de data 17 de desembre de 2014, quan es va aprovar el conveni entre la UAB i l’ajuntament en el qual aquest comprava el terreny de l’Escoleta a la primera a preu de terreny edificable. Ja en primera instància, el jutjat del contenciós administratiu número 5 de Barcelona en sentència de data 14 de maig de 2018, donà la raó a ERC, i anul·là el citat acord que aprovava el conveni entre l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de diverses obligacions econòmiques. Ara de nou el TSJCat considera que és indubtable que els informes de la interventora municipal i del secretari, ambdós preceptius, no es trobaven a disposició dels regidors en el moment de la convocatòria del ple, i aquesta evident omissió documental és de tal transcendència que es van vulnerar els drets dels regidors. La precipitada convocatòria del ple suposa, a criteri judicial, que cap dels regidors (no només els recurrents) no van tenir temps suficient per a conèixer l’abast de l’expedient administratiu, ni per a formar-se un criteri suficient per emetre el seu vot. Cal recordar que el conveni anul·lat establia l’obligació de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès d’adquirir per compra venda a l’UAB el terreny i l’edifici de l'Escola Bellaterra (l'Escoleta), per un import de 2.614.847.55€, i es reconeixia la prescripció d'uns deutes tributaris de la Universitat Autònoma per valor de 483.371.02€. ERC sempre ha defensat que Cerdanyola no guanya res d'adquirir la propietat d'un terreny i d’un edifici que haurien de ser de la Generalitat de Catalunya com administració titular de les competències d’ensenyament d’educació primària.

El Grup Municipal d’ERC proposa quatre mocions i un prec al ple de dijous, el darrer de l’estiu

Entre les propostes destaca que Cerdanyola és un punt estratègic per acollir un aparcament d’autoservei per autocaravanes o un sistema de recollida de restes d’esporga específic per als barris i èpoques amb més demanda. ERC tornarà a sol·licitar que es facin proves de detecció de la COVID-19 al personal essencial El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola ha presentat quatre mocions per a ser debatudes al ple municipal del proper dijous 23 de juliol. Dues d’aquestes mocions proposen actuacions concretes a desenvolupar per l’Ajuntament de Cerdanyola i dues més demanen el posicionament polític sobre altres aspectes que afecten la ciutat com el perllongament del peatge de l’autopista AP7 o la instal·lació d’energies renovables compatibles amb l’entorn natural i paisatgístic. Al torn de precs i preguntes, tal com ja va fer a les comissions informatives de polítiques socials i d’alcaldia, Esquerra formularà un prec per instar el govern a fer proves de detecció de la COVID-19 a les persones treballadores de l’Ajuntament. Les proves han de millorar la protecció tant de les persones treballadores com als usuaris dels serveis municipals, i cal fer-es especialment al personal essencial davant un potencial agreujament de la crisi sanitària actual. La primera de les mocions proposa que s’estudii la viabilitat de que Cerdanyola aculli un aparcament d’autoservei per autocaravanes (no una zona d’acampada). La proximitat amb l’autopista AP7, per on cada any circulen 200.000 vehicles d’aquest tipus, així com la proximitat amb els serveis que poden necessitar i el transport públic amb Barcelona, fan de la nostra ciutat un enclavament estratègic per situar aquest servei. A més del petit benefici directe que pot suposar per a l’empresa municipal que el gestionaria, cal tenir en compte que aquest turisme en trànsit fa una despesa important al comerç i restauració així com als atractius turístics de tipus cultural sense entrar a competir amb les necessitats d’habitatge com les agències de lloguer d’apartaments.

Esquerra presenta quatre mocions a Bellaterra

Els vocals d'ERC a la Junta de veïns i veïnes de l'EMD de Bellaterra presentaran dilluns quatre mocions per impulsar l'acció del govern. Els temes sobre els que es vol centrar el debat són la millora del servei de recollida de residus porta a porta, la neteja i clausura d'abocadors il·legals, la petició d'instal·lar un aparcament de bicicletes Bicibox proper a l'estació de FGC, i una moció de suport a l'esport local. S'adjunten els documents al final de la pàgina.

ERC denuncia que el govern municipal deixa perdre subvencions per millorar la ciutat

El passat dia 9 de juliol es feia pública la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria finalitzava el passat 15 de novembre de 2019. Cada ens local podia presentar un màxim de 5 sol·licituds i la seva dotació és d’un total de 160.000.000€. En la resolució es poden trobar les subvencions sol·licitades i atorgades a municipis de tot el territori. Alguns exemples de municipis propers de la comarca del Vallès Occidental són els següents: - EMD Bellaterra, obres plaça del Pi: 35.555€ - Sabadell, camí escolar i remodelació de places: 128.403€ - Badia del Vallès, instal·lació fotovoltaica: 6.558€ - Badia del Vallès, millora accessibilitat espai públic: 76.022€ - Barberà del Vallès, millora de l’enllumenat públic: 126.119€ - Ripollet, creació deixalleria: 125.825€ - Sant Cugat, complex aquàtic: 129.238€ - Palau, construcció biblioteca: 126.654€ Cerdanyola no consta com a municipi sol·licitant de cap subvenció sota cap concepte. És per això que el GM d’ERC de Cerdanyola del Vallès troba incomprensible que des de l’ajuntament no s’hagi sol·licitat cap subvenció en cap concepte quan la ciutat està molt degradada i hi ha diverses necessitats urgents per cobrir. El GM d’ERC manifesta que cal dignificar carrers i places, millorar l’accessibilitat, construir nous equipaments o millorar l’enllumenat, per posar alguns exemples. En aquest sentit, hi ha un llarg llistat de propostes per fer a la ciutat quan hi ha un projecte al darrere. Les diferents administracions (AMB, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,...) concedeixen subvencions als municipis. El GM d’ERC considera molt greu que a Cerdanyola es perdin subvencions que són absolutament necessàries. És per això que el GM d’ERC sol·licita a l’alcalde Carlos Cordon el següent: 1.

ERC presenta cinc mocions al primer ple ordinari després de la COVID-19

El Grup Municipal d’ERC reclama la redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana així com una millora dels aparcaments soterrats i en zona blava en suport al comerç i restauració local. Les tres les mocions que han estat consensuades amb Junts per Cerdanyola i Guanyem condemnen el terrorisme d’estat dels GAL, defensen la llibertat d’expressió per penjar banderes no oficials a l’Ajuntament i exigeixen el pagament dels ERTO endarrerits. Dijous 25 de juny es tornarà a celebrar un ple ordinari a Cerdanyola, encara en format de videoconferència, pel que l’oposició reprèn la possibilitat de presentar mocions així com de formular precs i preguntes. En aquesta ocasió el Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola aporta cinc propostes, tres de les quals conjuntament amb altres partits. Mobilitat L’actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) ha quedat obsolet per diversos motius i, en qualsevol cas, hauria acabat la seva vigència aquest any 2020. Sense entrar en les dificultats de tramitació del pla anterior, és evident que cal una nova mirada de futur per canviar la forma en que ens movem prioritzant el transport públic i desplaçant el cotxe privat, que a més haurà de ser elèctric. La redacció del PMU és imprescindible per planificar les inversions necessàries i necessita un temps d’estudi i tramitació prou llarg com per calgui iniciar els treballs amb urgència. Esquerra també demana una revisió dels aparcaments de rotació, tant en superfície (zona blava) com als pàrquings soterrats. Cal millorar el servei per tal que sigui útil al comerç local i l’activitat de restauració en uns moments de crisi important per aquests sectors però també en que s’ha demostrat més que mai la necessitat del comerç i serveis de proximitat. Entre altres propostes es demana estudiar aplicar la zona blava a l’aparcament de l’antic escorxador, crear zones blaves només de matí o tarda segons les necessitats reals, revisar les campanyes de descomptes vinculades al comerç, o millorar els sistemes de pagament i senyalització.

ERC votarà un sí crític als ajuts a famílies, autònoms i empreses però els considera insuficients i que exigeixen massa burocràcia

Els Republicans creuen que el govern municipal ha utilitzat la Taula per la Reconstrucció per portar a ple la seva proposta inicial sense incloure res substancial de la resta d'aportacions. Un cop convocat el ple ordinari que ha de tenir lloc el proper 25 de juny, Esquerra valora el treball fet per la Taula i la proposta del govern municipal. El Grup d’Esquerra considera molt positiva la feina de la Taula per a la Reconstrucció, si bé troba a faltar que el govern volgués concretar el pressupost econòmic, s'autoimposés un cronograma per a l’execució dels acords i realitzés una eina per a l’avaluació del compliment de les mesures adoptades. Però arribat el moment de concretar aquelles mesures, la proposta presentada pel PSC al ple és decebedora ateses les expectatives creades i el treball realitzat per la societat civil i pels partits de l'oposició. Des del Grup Municipal d'ERC es considera del tot insuficient l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma. Tanmateix sobta la poca definició dels requisits per acollir-se a aquesta ajuda que pot afavorir per igual graus de necessitats molt diversos, des de les més extremes fins a altres de circumstancials, amb una mateixa subvenció única de només 100€. La línia d’ajuts a autònoms i empreses, en canvi, planteja una major precisió tant en les necessitats a cobrir com en els requisits a complir, si bé caldria haver estat més generosos i destinar-ne també una partida econòmica més gran. En qualsevol cas, caldria revisar la gran quantitat de documentació que s'exigeix aportar, sobretot quan és informació que la mateixa administració té al seu abast. El dubte dels republicans és si l'escassa quantia de l'ajut als treballadors i treballadores i els múltiples requeriments burocràtics, pot desincentivar la presentació de sol·licituds.

Esquerra demana guanyar espai als cotxes per poder ampliar les terrasses amb seguretat i preservar la convivència

Cal facilitar l’ampliació de les terrasses a costa d’aparcament i carrils de circulació, garantint el pas de vianants i evitant les aglomeracions. Les obres de millora dels carrers Sant Martí i Sant Ramon haurien de començar després de la temporada d’estiu. ERC Cerdanyola s’ha mostrat repetidament a favor de facilitar l’ampliació de les terrasses a bars i restaurants per tal que puguin reprendre la seva activitat. Cal evitar, però, que aquest aprofitament de l’espai públic derivi en conflictes amb el veïnat o vianants en un moment on també augmenta l’ús social dels carrers. El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat en diferents ocasions que es guanyi espai destinat a l’aparcament i circulació de vehicles per fer compatible i segur el passeig, la circulació de bicicletes i patinets, el lleure infantil i les activitats comercials. En aquest sentit, no es pot delegar tota la responsabilitat a les persones individualment i reitera les següents propostes: - Fer complir la prohibició de circular per les illes de vianants com la dels carrers Sant Martí i Sant Ramon. - Destinar fileres d’aparcaments dels carrers comercials a l’ampliació de terrasses de bars i restaurants per evitar congestionar les voreres de vianants, per exemple a l’Avinguda Catalunya. - Convertir tots els carrers de Cerdanyola en zona 30, per guanyar en seguretat, afavorir la circulació de bicicletes i mantenir part de la reducció de soroll i contaminació ambiental guanyada durant el confinament. - Reconvertir el carril bici de l’Avinguda Espanya a vorera per a vianants i afavorir la circulació de la bicicleta per la calçada garantint una velocitat màxima de 30km/h. - Tancar a la circulació carrers a tots els barris per tal de que s’hi pugui passejar i fer esport, especialment a les zones de major densitat com Banús, Bonasort o Fontetes. Tanmateix, el passat 7 de maig es va signar el contracte per reparar desperfectes de la zona de vianants que va de la Plaça Abat Oliba fins el carrer Anselm Clavé.