Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

El Grup Municipal d’ERC proposa quatre mocions i un prec al ple de dijous, el darrer de l’estiu

Entre les propostes destaca que Cerdanyola és un punt estratègic per acollir un aparcament d’autoservei per autocaravanes o un sistema de recollida de restes d’esporga específic per als barris i èpoques amb més demanda. ERC tornarà a sol·licitar que es facin proves de detecció de la COVID-19 al personal essencial El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola ha presentat quatre mocions per a ser debatudes al ple municipal del proper dijous 23 de juliol. Dues d’aquestes mocions proposen actuacions concretes a desenvolupar per l’Ajuntament de Cerdanyola i dues més demanen el posicionament polític sobre altres aspectes que afecten la ciutat com el perllongament del peatge de l’autopista AP7 o la instal·lació d’energies renovables compatibles amb l’entorn natural i paisatgístic. Al torn de precs i preguntes, tal com ja va fer a les comissions informatives de polítiques socials i d’alcaldia, Esquerra formularà un prec per instar el govern a fer proves de detecció de la COVID-19 a les persones treballadores de l’Ajuntament. Les proves han de millorar la protecció tant de les persones treballadores com als usuaris dels serveis municipals, i cal fer-es especialment al personal essencial davant un potencial agreujament de la crisi sanitària actual. La primera de les mocions proposa que s’estudii la viabilitat de que Cerdanyola aculli un aparcament d’autoservei per autocaravanes (no una zona d’acampada). La proximitat amb l’autopista AP7, per on cada any circulen 200.000 vehicles d’aquest tipus, així com la proximitat amb els serveis que poden necessitar i el transport públic amb Barcelona, fan de la nostra ciutat un enclavament estratègic per situar aquest servei. A més del petit benefici directe que pot suposar per a l’empresa municipal que el gestionaria, cal tenir en compte que aquest turisme en trànsit fa una despesa important al comerç i restauració així com als atractius turístics de tipus cultural sense entrar a competir amb les necessitats d’habitatge com les agències de lloguer d’apartaments.

Esquerra presenta quatre mocions a Bellaterra

Els vocals d'ERC a la Junta de veïns i veïnes de l'EMD de Bellaterra presentaran dilluns quatre mocions per impulsar l'acció del govern. Els temes sobre els que es vol centrar el debat són la millora del servei de recollida de residus porta a porta, la neteja i clausura d'abocadors il·legals, la petició d'instal·lar un aparcament de bicicletes Bicibox proper a l'estació de FGC, i una moció de suport a l'esport local. S'adjunten els documents al final de la pàgina.

ERC denuncia que el govern municipal deixa perdre subvencions per millorar la ciutat

El passat dia 9 de juliol es feia pública la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció de la convocatòria finalitzava el passat 15 de novembre de 2019. Cada ens local podia presentar un màxim de 5 sol·licituds i la seva dotació és d’un total de 160.000.000€. En la resolució es poden trobar les subvencions sol·licitades i atorgades a municipis de tot el territori. Alguns exemples de municipis propers de la comarca del Vallès Occidental són els següents: - EMD Bellaterra, obres plaça del Pi: 35.555€ - Sabadell, camí escolar i remodelació de places: 128.403€ - Badia del Vallès, instal·lació fotovoltaica: 6.558€ - Badia del Vallès, millora accessibilitat espai públic: 76.022€ - Barberà del Vallès, millora de l’enllumenat públic: 126.119€ - Ripollet, creació deixalleria: 125.825€ - Sant Cugat, complex aquàtic: 129.238€ - Palau, construcció biblioteca: 126.654€ Cerdanyola no consta com a municipi sol·licitant de cap subvenció sota cap concepte. És per això que el GM d’ERC de Cerdanyola del Vallès troba incomprensible que des de l’ajuntament no s’hagi sol·licitat cap subvenció en cap concepte quan la ciutat està molt degradada i hi ha diverses necessitats urgents per cobrir. El GM d’ERC manifesta que cal dignificar carrers i places, millorar l’accessibilitat, construir nous equipaments o millorar l’enllumenat, per posar alguns exemples. En aquest sentit, hi ha un llarg llistat de propostes per fer a la ciutat quan hi ha un projecte al darrere. Les diferents administracions (AMB, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,...) concedeixen subvencions als municipis. El GM d’ERC considera molt greu que a Cerdanyola es perdin subvencions que són absolutament necessàries. És per això que el GM d’ERC sol·licita a l’alcalde Carlos Cordon el següent: 1.

ERC presenta cinc mocions al primer ple ordinari després de la COVID-19

El Grup Municipal d’ERC reclama la redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana així com una millora dels aparcaments soterrats i en zona blava en suport al comerç i restauració local. Les tres les mocions que han estat consensuades amb Junts per Cerdanyola i Guanyem condemnen el terrorisme d’estat dels GAL, defensen la llibertat d’expressió per penjar banderes no oficials a l’Ajuntament i exigeixen el pagament dels ERTO endarrerits. Dijous 25 de juny es tornarà a celebrar un ple ordinari a Cerdanyola, encara en format de videoconferència, pel que l’oposició reprèn la possibilitat de presentar mocions així com de formular precs i preguntes. En aquesta ocasió el Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola aporta cinc propostes, tres de les quals conjuntament amb altres partits. Mobilitat L’actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) ha quedat obsolet per diversos motius i, en qualsevol cas, hauria acabat la seva vigència aquest any 2020. Sense entrar en les dificultats de tramitació del pla anterior, és evident que cal una nova mirada de futur per canviar la forma en que ens movem prioritzant el transport públic i desplaçant el cotxe privat, que a més haurà de ser elèctric. La redacció del PMU és imprescindible per planificar les inversions necessàries i necessita un temps d’estudi i tramitació prou llarg com per calgui iniciar els treballs amb urgència. Esquerra també demana una revisió dels aparcaments de rotació, tant en superfície (zona blava) com als pàrquings soterrats. Cal millorar el servei per tal que sigui útil al comerç local i l’activitat de restauració en uns moments de crisi important per aquests sectors però també en que s’ha demostrat més que mai la necessitat del comerç i serveis de proximitat. Entre altres propostes es demana estudiar aplicar la zona blava a l’aparcament de l’antic escorxador, crear zones blaves només de matí o tarda segons les necessitats reals, revisar les campanyes de descomptes vinculades al comerç, o millorar els sistemes de pagament i senyalització.

ERC votarà un sí crític als ajuts a famílies, autònoms i empreses però els considera insuficients i que exigeixen massa burocràcia

Els Republicans creuen que el govern municipal ha utilitzat la Taula per la Reconstrucció per portar a ple la seva proposta inicial sense incloure res substancial de la resta d'aportacions. Un cop convocat el ple ordinari que ha de tenir lloc el proper 25 de juny, Esquerra valora el treball fet per la Taula i la proposta del govern municipal. El Grup d’Esquerra considera molt positiva la feina de la Taula per a la Reconstrucció, si bé troba a faltar que el govern volgués concretar el pressupost econòmic, s'autoimposés un cronograma per a l’execució dels acords i realitzés una eina per a l’avaluació del compliment de les mesures adoptades. Però arribat el moment de concretar aquelles mesures, la proposta presentada pel PSC al ple és decebedora ateses les expectatives creades i el treball realitzat per la societat civil i pels partits de l'oposició. Des del Grup Municipal d'ERC es considera del tot insuficient l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma. Tanmateix sobta la poca definició dels requisits per acollir-se a aquesta ajuda que pot afavorir per igual graus de necessitats molt diversos, des de les més extremes fins a altres de circumstancials, amb una mateixa subvenció única de només 100€. La línia d’ajuts a autònoms i empreses, en canvi, planteja una major precisió tant en les necessitats a cobrir com en els requisits a complir, si bé caldria haver estat més generosos i destinar-ne també una partida econòmica més gran. En qualsevol cas, caldria revisar la gran quantitat de documentació que s'exigeix aportar, sobretot quan és informació que la mateixa administració té al seu abast. El dubte dels republicans és si l'escassa quantia de l'ajut als treballadors i treballadores i els múltiples requeriments burocràtics, pot desincentivar la presentació de sol·licituds.

Esquerra demana guanyar espai als cotxes per poder ampliar les terrasses amb seguretat i preservar la convivència

Cal facilitar l’ampliació de les terrasses a costa d’aparcament i carrils de circulació, garantint el pas de vianants i evitant les aglomeracions. Les obres de millora dels carrers Sant Martí i Sant Ramon haurien de començar després de la temporada d’estiu. ERC Cerdanyola s’ha mostrat repetidament a favor de facilitar l’ampliació de les terrasses a bars i restaurants per tal que puguin reprendre la seva activitat. Cal evitar, però, que aquest aprofitament de l’espai públic derivi en conflictes amb el veïnat o vianants en un moment on també augmenta l’ús social dels carrers. El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat en diferents ocasions que es guanyi espai destinat a l’aparcament i circulació de vehicles per fer compatible i segur el passeig, la circulació de bicicletes i patinets, el lleure infantil i les activitats comercials. En aquest sentit, no es pot delegar tota la responsabilitat a les persones individualment i reitera les següents propostes: - Fer complir la prohibició de circular per les illes de vianants com la dels carrers Sant Martí i Sant Ramon. - Destinar fileres d’aparcaments dels carrers comercials a l’ampliació de terrasses de bars i restaurants per evitar congestionar les voreres de vianants, per exemple a l’Avinguda Catalunya. - Convertir tots els carrers de Cerdanyola en zona 30, per guanyar en seguretat, afavorir la circulació de bicicletes i mantenir part de la reducció de soroll i contaminació ambiental guanyada durant el confinament. - Reconvertir el carril bici de l’Avinguda Espanya a vorera per a vianants i afavorir la circulació de la bicicleta per la calçada garantint una velocitat màxima de 30km/h. - Tancar a la circulació carrers a tots els barris per tal de que s’hi pugui passejar i fer esport, especialment a les zones de major densitat com Banús, Bonasort o Fontetes. Tanmateix, el passat 7 de maig es va signar el contracte per reparar desperfectes de la zona de vianants que va de la Plaça Abat Oliba fins el carrer Anselm Clavé.

Esquerra és moderadament optimista amb el funcionament de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica

Les conclusions de la Taula s’han de concretar en mesures efectives a dur a terme pel govern municipal per no acabar sent un "brindis al sol». Un cop fetes tres de les quatre sessions de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola, s’ha presentat les propostes d’entitats i partits per encarar la crisi a nivel llocal. El Grup Municipal d’ERC es manifesta satisfet de la predisposició del govern a incorporar la majoria de les propostes, inclòs les presentades per ERC Cerdanyola, al document final que es presentarà el proper dimarts dia 26 de maig. Ara bé, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Helena Solà si bé valora positivament aquest «exercici de participació ciutadana», incideix en que «cal vetllar per transformar les propostes en accions concretes que arribin a la gent i a l’economia real». Per aquest motiu considera que a les propostes finals de les taules de treball és imprescindible incorporar els següents apartats: - El pressupost concret amb el que es portaran a terme les mesures recollides. - Un cronograma en el que s’especifiqui l'execució de les mesures de caràcter urgent i immediata, i les que seran d'aplicació a curt, a mig i a llarg termini. - Una eina per avaluar el grau de compliment de les diferents mesures. - El compromís de fer el seguiment de les diferents mesures per part de la Taula que haurà de ser convocada, al menys, cada dos mesos per donar compte dels objectius assolits. ERC reconeix el desenvolupament satisfactori fins ara de la taula, però crítica la tardança en la seva convocatòria, atès que aquesta es va convocar fins un mes més tard del que s’havien sol·licitat. Tampoc s'ha avançat en fer efectives mesures per a l’emergència social i per donar suport a l’economia, com si han fet altres municipis. Des d’Esquerra es considera que un document que no incorpori el pressupost, un cronograma i el seguiment de les diferents mesures pot caure en el cofoisme de representar una simple expressió de voluntats compartida, però no en una obligació vers el govern municipal.

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat! També a Cerdanyola

ERC signa el manifest i proposa accions concretes per canviar l’espai públic i la mobilitat a la ciutat per sortir de la crisi mirant al futur. La Secció Local d’ERC de Cerdanyola signa el manifest «Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!» que ja té el suport d’unes 500 entitats i 6.000 persones individuals. Aquesta campanya reclama que la sortida d’aquesta crisi no sigui un retorn a la situació anterior sinó que ens permeti corregir les els hàbits nocius que tenim com a societat. En el cas de les ciutats hem pogut comprovar com la disminució dels cotxes permetia millorar enormement la qualitat de vida assolint el nivells més baixos de contaminació mai registrats. Esquerra fa anys que treballa per aplicar els principis d’aquest manifest a Cerdanyola i ha incorporat propostes en aquest sentit entre les que destaquem: - Crear eixos de vianants a tots els barris - Vianantització de l’eix Avinguda Catalunya – Sant Ramon - Supressió d’una filera d’aparcaments en favor dels vianants al Psg. Cordelles - Regular tot Cerdanyola Zona 30 excepte els eixos principals - Vianantitzar els entorns escolars en horaris d’entrada i sortida quan es reprenguin les classes. - Carril bici al carrer Francesc Layret per connectar el centre amb l’estació de RENFE - Carril bici a Serragalliners per connectar amb la Universitat Autònoma de Barcelona - Carrils bus a Av. Primavera – Rotonda Guiera i a la Ronda Serraparera - Obrir noves sortides de les andanes directes al carrer desde l’estació de RENFE per separar fluxos de sortida i entrada d’usuaris Aquests canvis d’ús de l’espai públic han d’anar acompanyats amb millores al transport públic que son reclamacions històriques d’ERC Cerdanyola com - Tramvia UAB – Cerdanyola – Ripollet – Montcada enllaçant els barris amb quatre estacions de tren, serveis públics i polígons industrials (aquest eix es pot servir amb bus segregat mentre no es fa la inversió en el tramvia) - Millora de freqüències i recorreguts dels autobusos urbans i interurbans - Reforma integral de la carretera de Barcelona per convertir-la en un carrer urbà i comercial amb espai per a vianants i bicicletes, incloent la connexió amb carril bici amb Ripollet, Montcada i Barberà.

Escola Bressol Municipal Cordelles

El govern del PSC torna a externalitzar les Escoles Bressol Municipals amb un nou contracte per un mínim de tres anys

ERC fa palès el seu desacord amb la nova licitació del contracte de prestació de serveis de les Escoles Bressol Municipals (EBM) sense un debat plenari sobre el model de gestió. Aquest dissabte 16 de maig el govern municipal ha convocat de forma urgent amb menys de 24 hores, una junta de govern local extraordinària en la qual s'ha aprovat l'expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de les EBM i s'ha convocat la seva licitació. El grup municipal d'ERC creu que el govern socialista ha forçat els terminis de duració del contracte per poder-ho aprovar per la junta de govern i així ha apartat el ple municipal del necessari debat democràtic sobre quin és el model idoni i majoritari de gestió de les EBM. Un cop més ERC fa públic que no s’ha explicat a la major part de l’oposició quines són les característiques concretes del servei que es vol licitar, en la mateixa línia d’opacitat i precipitada gestió que considera habitual en el govern. Així, asseguren els republicans, l'expedient consta de greus deficiències en la seva tramitació; hi ha dubtes sobre la subrogació de tot el personal actual; no es modifica el projecte pedagògic ni organitzatiu de fa més de 9 anys; així com altres incompliments legals que podrien ser susceptibles d'una impugnació davant el el Tribunal Català de Contractes i aturar la licitació quan només queden 3 mesos per a la finalització dels actuals contractes. És per això que consideren que: “El nostre model és la municipalització del servei, però si el que pretén el Partit Socialista externalitzar-lo, el més lògic en aquests moments d'incertesa de com serà el retorn de les escoles i l'aixecament de l'estat d'alarma, era prorrogar els contractes actuals, i no fer-ne un de nou. També valorem molt negativament la manca de valentia de no optar per models pedagògics i organitzatius més adients als temps actuals i limitar-se a repetir els antics. Volem mostrar la nostra preocupació que s'asseguri la total subrogació de les treballadores actuals”.