Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

Ple de setembre: mocions per detectar desigualtats de gènere al pressupostos municipals i sobre pisos turístics i albergs de joventut

ERC Cerdanyola porta al ple del proper dijous, 27 dos mocions. La primera d'elles té com a objectiu detectar possibles desigualtats de gènere als pressupostos municipals. La segona proposa estudiar la possible regulació dels pisos turístics i albergs de joventut al terme municipal. La primera d'aquestes mocions proposa, també, que s’iniciï la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostosmunicipals i, que a tal efecte, es porti a terme, d'entrada, una fase analítica i de diagnosi de les despeses i dels ingressos municipals per comprovar si aquests contribueixen a disminuir, augmentat o mantenir les disparitats existents en les condicions de vida de dones i homes, amb la participació del Consell Municipal de Polítiques de Dones, dels partits municipals, dels sindicats i del personal treballador que així ho demani. La segona moció proposa iniciar els tràmits oportuns per a redactar els treballs, estudis i memòriesjustificatives suficients en relació a les raons que puguin justificar l’adopció per part del ple municipal d’un acord de suspensió dels tràmits de concessió de comunicació prèvia i dellicències urbanístiques pel canvi d’ús, reforma, rehabilitació i/o ampliació per a la instal·lació o ampliació d’allotjaments de caràcter turístic (apartaments turístics, habitatgesturístics, i albergs) en l’àmbit de tot el terme municipal, amb l’objecte de redactar posteriorment l’instrument de planejament adient, que considerem seria una modificació puntual del PGM, per a ordenar i regular les condicions urbanístiques d’emplaçament d’aquestes. Podeu consultar el text íntegre de les dues mocions als PDFs adjunts.

L’economia local des d'una perspectiva de gènere omple el Museu d'Art de Cerdanyola

La jornada organitzada per la secció local d'ERC va reunir més de 90 persones incloent representants d’entitats i diverses entitats feministes també de les poblacions veïnes. El taller/debat va reflexionar sobre com implantar polítiques econòmiques municipals més justes, impulsades des d'una perspectiva de gènere. «La igualtat és un dels valors republicans i hem d’avançar en aquest terreny». Amb aquest plantejament Helena Solà, va presentar aquest taller que forma part de les activitats que ERC Cerdanyola ha posat en marxa per debatre i escoltar propostes de cara a la revisió del programa electoral per al 2019. Un primer acte, abans de l'estiu, ja es va dedicar a polítiques de residu zero i medi ambient. El debat va ser moderat per Susanna López que va conduir també la dinàmica de l’acte. Les ponents eren Maribel Cárdenas, Sílvia Casola i Iolanda Fresnillo, tres expertes en el camp de les polítiques econòmiques des d'una perspectiva de gènere, així com en el món dels moviments feministes. Durant les seves intervencions van realitzar un extens anàlisi del tema. Les reflexions es van remuntar a les arrels històriques del moviment feminista, fins a la Revolució Francesa i els valors republicans, on algunes de les defensores de la causa feminista van ser, finalment, guillotinades. Van analitzar i definir també el que es pot considerar com una "economia des d'una perspectiva de gènere" que centri les seves mesures i les polítiques aplicades no en obtenir beneficis econòmics si no en prioritzar el benestar de les persones. Aquesta perspectiva econòmica inclou totes aquelles activitats que tenen com a finalitat facilitar les cures d'aquelles persones que ho necessiten al llarg de la seva vida. Què es pot fer l’Ajuntament per impulsar una economia més justa? Més enllà de la teoria, les participants van entrar en detall per proposar quines polítiques concretes es poden impulsar des dels Ajuntaments per implantar una economia i una societat més justa.

L'edifici ha estat okupat en reiterades ocasions

ERC exigeix al Govern de Cerdanyola que faci complir als propietaris de l'edifici incendiat al Carrer Tiana els seus deures de conservació de la finca

EL GRUP MUNICIPAL D’ERC EXIGEIX AL GOVERN DE CERDANYOLA DEL VALLÈS QUE FACI COMPLIR ALS PROPIETARIS DE L’EDIFICI INCENDIAT AMB ELS SEUS DEURES DE CONSERVACIÓ, SEGURETAT I SALUBRITAT. Un cop conegut l’incendi que va tenir lloc la nit del 12 de setembre a un edifici d’habitatges al carrer de Tiana (cruïllla amb la carretera de Barcelona de Cerdanyola) el Grup Municipal d’ERC a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha presentat una instància per reclamar al govern municipal que exerceixi les seves potestats i exigeixi al propietari de l’edifici que compleixi amb els seus deures de conservació, seguretat i salubritat. Una situació que els veïns havíen denunciat davant de l'Ajuntament en nombroses ocasions Cal recordar que aquest edifici, ja abans de l’incendi, estava en un lamentable estat de conservació i  ha estat ocupat de forma reiterada per persones alienes a la propietat, causant múltiples problemes de convivència amb els veïns segons han explicat aquests en innumerables audiències ciutadanes prèvies als plens ordinaris municipals. L’ajuntament no pot obviar tant les obligacions de tots els propietaris de conservar els edificis en les condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament legalment exigibles, com els deures de l’administració d’exigir al propietari el compliment d’aquell deure. També cal recordar que derivat de l’incompliment de les ordres d’execució emeses per  l’ajuntament, aquest pot imposar tot un seguit de mesures, entre les quals hi ha la imposició multes coercitives, l’execució subsidiària a càrrec del propietari, l’expropiació forçosa o la venda forçosa de l’immoble. Per tot això, hem exigit que l’ajuntament  procedeixi de forma immediat a iniciar l’oportú expedient administratiu d’ordre d’execució urgent contra el propietari de l’edifici indicat, per a què exerceixi el seu descuidat deure de conservació i manteniment, mesures entre les quals haurà d’estar la d’impedir la possible entrada de terceres persones alienes a ells i que puguin patir les conseqüències d’aquesta manca de conservació, amb els oportuns advertiments de multes, execució subsidiària, expropiació o venda forçosa, previstes per la llei.

Taller de debat participatiu "Fem economia local des d'una perspectiva de gènere"

El proper dimarts, 18 de setembre, entre les 19,30 i les 21,00 h. es farà als jardins del Museu d'Art de Cerdanyola (Carrer de Sant Martí, 88) un taller de debat sobre aquest tema. Es pretén explorar les possibilitats reals d'impulsar un altre model econòmic i social des dels governs locals i recollir les reflexions, propostes i experiències per part del públic. L'economia amb perspectiva de gènere  posa en el centre de l'anàlisi la sostenibilitat de la vida, descentrant els mercats. En conseqüència, l'objectiu del funcionament econòmic des d'aquesta mirada no és la reproducció del capital, sinó la reproducció de la vida. La preocupació no està en la perfecta assignació, sinó en la millor provisió per sostenir i reproduir la vida. La preocupació central seria la qüestió distributiva. I en particular es concentra en reconèixer, identificar, analitzar i proposar com modificar la desigualtat de gènere com a element necessari per aconseguir l'equitat socioeconòmica. Els principals objectius del taller són: - Intercanviar  idees i  coneixement, tot contribuint al pensament crític i revolucionari pel canvi del model econòmic i social actual. - Crear  xarxes i complicitats amb les dones del municipi. - Visibilitzar i fer evident l'enfocament  que fa el partit des de  la perspectiva de gènere  en temes cabdals de la societat, com l'economia.  - Aconseguir elaborar unes propostes que surtin de la trobada i poder-les convertir en moció que es presenti al Ple o en disseny de polítiques de gènere transversals a l'àrea d'economia.  Punts  del debat: - Recollir el debat producció/reproducció. El treball domèstic. Conceptes com organitzacó social de la cura, economia de la cura. Visibilitzar el rol d'aquest treball de cura en el funcionament de l'economia. - Mecanismes de discriminació del mercat de treball (escletxa salarial, segregació horitzontal i vertical, precarietat laboral i desprotecció social). Propostes de mesures correctores.

Pel matí, a Cerdanyola i per la tarda, a Barcelona, reclamant la llibertat dels presos polítics

Un cop més, una jornada intensa i amb sentiments contraposats. Tristor, molta tristor, perquè no podem oblidar en cap moment als presos polítics i als exiliats que pateixen les conseqüències d'una opressió intolerable pel "crim" d'haver complert els compromisos electorals contrets amb els electors. D'altra banda, però, i malgrat tot, alegria, al comprovar com cada cop hi ha més gent disposada a seguir lluitant fins aconseguir que els presos i els exiliats puguin tornar a casa, amb els seus. I que el poble de Catalunya pugui, com més aviat millor, expressar lliurement la seva voluntat. A Cerdanyola hem començat la jornada amb la tradicional ofrena floral i el discurs d' Helena Solà, la nostra cap de llista per a les properes eleccions municipals. El podeu veure, íntegre, al vídeo que adjuntem. Per la tarda, ens hem afegit a la multitudinària manifestació que, un cop més, ha transcorregut sense ni un sol incident malgrat que hem estat un milió de persones les que hem clamat per la nostra llibertat, i per la llibertat dels nostres presos i els retorn dels nostres exiliats. No defallirem.

Oberta la participació per actualitzar el Projecte de Ciutat d’Esquerra a Cerdanyola del Vallès

Esquerra Republicana ha encetat un ampli debat i reflexió sobre el Projecte de Ciutat que proposem per a Cerdanyola. La nostra proposta està centrada en fer una ciutat per a les persones, inclusiva, saludable, sostenible econòmicament i mediambiental. Volem que els serveis municipals que es prestin siguin eficients i amb una alta qualitat. Això implicarà una transformació tranquil·la però imparable, planificada amb visió estratègica, des del punt de vista del territori, el disseny urbà, l’habitatge, l’economia, el comerç, el treball, l’educació, la cultura i l’esport. En aquesta visió, l’enfocament es posarà de forma prioritària en les polítiques i l’atenció a les persones. Els treballs previs d’estructura i documentació fa setmanes que estan en marxa i es basen en els anys de feina prèvia. Comptem amb l’aportació d’experts, representants polítics, institucions i associacions, però sobre tot cal fer-lo amb la màxima participació i implicació del teixit social i del conjunt de la població. Ara hem arribat a la fase on demanem la implicació de totes aquelles persones, militants o no d’Esquerra, que se’ns han adreçat sovint per oferir la seva col·laboració o proposar-nos idees o esmenes. Sabem que haurem de treballar intensament per fer-ho possible i per això necessitem i volem comptar amb tots i totes. Àmbits de treball Hem organitzat el debat en 4 blocs principals i dins d’aquests diferents comissions que us descrivim per tal que valoreu en quines teniu interès o considereu que podeu aportar i participar. No són compartiments estancs, lògicament, ni la llista està tancada, però creiem que ens permet estructurar els debats i les propostes amb coherència: Polítiques per a les persones: Cultura, Educació, Esports, Atenció Social, Gent Gran, Gent Jove, Sanitat i Salut Pública, Polítiques d’Habitatge i Drets Civils. Territori i Sostenibilitat: Planejament Territorial i Disseny Urbà, Habitatge, Mobilitat i Sostenibilitat (Residus, Energia, Aigua).

Cerdanyola, ciutat neta de Glifosat des de fa més d'un any, a proposta d'ERC

Ahir es va fer pública la històrica sentència que ha condemnat a la multinacional Monsanto a pagar una quantitat econòmica milionària a un jardiner que utilitzava el Glifosat de forma quotidiana. Des de fa més d'un any, Cerdanyola és una de les ciutats que ha eliminat aquest perillós producte (extremadament perjudicial tant per a les persones com per a la natura, en general) dels seus carrers. Això va ser possible gràcies a una moció presentada pel grup municipal d'ERC al Ple Municipal al mes de març de 2017, instant a l'Ajuntament a deixar d'utilitzat Glifosat a les tasques de manteniment dels carrers. A la mateixa moció s'instava també a l'actual govern municipal a buscar una alternativa igualment efectiva, però respectuosa amb el medi ambient, similar a les que fa ja anys s'utilitzen en altres països del nostre entorn més immediat. És imprescindible la implantació de la solució alternativa La nostra moció va ser aprovada, aquell dia, per unanimitat. Podem dir, doncs, amb satisfacció que gràcies a ERC Cerdanyola (com altres ciutats i pobles catalans) és ja una ciutat lliure de Glifosat. Malauradament, la segona part de la nostra proposta encara no s'ha implantat. S'ha deixat d'utilitzar el Glifosat, però aquest no s'ha substituït amb alguna de les alternatives disponibles al mercat. En conseqüència, els carrers de la ciutat presenten, avui, un estat molt allunyat del que haurien de tenir. És imprescindible que el govern de Cerdanyola prengui de forma immediata les mesures per aconseguir que aquesta situació aviat canvii i que la satisfacció per haver deixar enrere la utilització d'aquest perillós producte pugui ser, finalment, plena i definitiva.  

Moció Relació Llocs de Treball

Ple de Juliol. Moció per la rectificació d'errades materials a la relació de llocs de treball de l'Ajuntament

La quarta de les mocions que es presenten al ple de juliol insta al govern municipal per a què procedeixi, en el termini màxim d'un mes, a RECTIFICAR diverses errades materials detectades a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (com a mínim la de cap de serveis d'organització) en les quals existeix i tenen detectada una incongruència jurídica en relació al Grup i al complement de destí d'aquests llocs de treball, i portar l'expedient a ple per la seva aprovació definitiva. Podeu consultar la moció íntegra al PDF adjunt.

Sopar d'Estiu d'ERC Cerdanyola

ERC Cerdanyola tanca el curs amb un sopar d'estiu, amb l'assistència de Marc Sanglas

Ahir a la nit, ERC-Cerdanyola va organitzar un sopar d'estiu per acomiadar el curs polític i agrair a tots els militants i simpatitzants el seu suport i la feina feta durant els darrers mesos. Uns mesos que han estat, per diversos motius, molt intensos. Al sopar va assistir el Secretari de Política Municipal i Diputat al Parlament de Catalunya Marc Sanglas. Aquest sopar, com ja vam anunciar fa uns dies, es va convocar en substitució de la tradicional executiva oberta que ERC fa a Cerdanyola un cop al mes, el dia abans del Ple Municipal, per explicar als militants, simpatitzants i a tothom interessat les postures del partit sobre els temes que es tractaran al plenari i les mocions que s'hi presentaran. La gran resposta que ha tingut la convocatòria -especialment satisfactòria, considerant que molts militants i simpatitzants ja eren de vacances- fa pensar que aquest primer sopar tindrà continuïtat. Ahir al vespre, com era previsible, es va parlar menys de política que en altres ocasions. Però, com també era previsible, aquest tema -que és el que ens mou- no va estar absent. I tothom tenia clar que, el proper 1 de setembre, comencen uns mesos que seran intensos, esgotadors i apassionants. Al tornar de vacances tindrem a l'horitzó les properes eleccions municipals. Que ERC Cerdanyola vol guanyar per fer a Cerdanyola el canvi que aquesta ciutat mereix. Amb l'ajut de tothom que ahir ens acompanyava, i de totes les persones que es vulguin afegir al projecte, ho aconseguirem.