Cerdanyola del Vallès

Totes les notícies

Esquerra guanya el recurs contra el conveni amb la UAB on l’Ajuntament pagava 2’6 milions

El Grup Municipal d’Esquerra a Cerdanyola va denunciar el conveni on es comprava el terreny de l’Escoleta a la UAB a preu de terreny edificable, en una operació que pretenia liquidar deutes anteriors. La bona relació amb la UAB ha de ser compatible amb una gestió pública impecable dels recursos dels contribuents. El jutjat del contenciós administratiu número 5 de Barcelona dóna la raó a Esquera en el recurs interposat pels regidors d'ERC Daniel Mallén i Helena Solà, i anul·la l'acord pres el 17 de desembre de 2014 que aprova el conveni entre l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de diverses obligacions econòmiques. El conveni anul·lat establia que l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès adquiriria per compra venda a l’UAB el terreny i l’edifici de l'Escola Bellaterra (l'Escoleta), per un import de 2.614.847.55€, i es reconeixia la prescripció d'uns deutes tributaris de la Universitat Autònoma per valor de 483.371.02€. ERC sempre ha defensat que Cerdanyola no guanya res d'adquirir la propietat d'un terreny i un edifici que haurien de ser de la Generalitat de Catalunya. Els regidors d'Esquerra van interposar aquesta demanda judicial perquè es vulneraven els seus drets bàsics d'informació, al no poder consultar en el termini legalment previst els informes d'intervenció i de secretaria, ambdós de caràcter vinculant. La sentència estima plenament els arguments emprats per Daniel Mallén i Helena Solà, i considera acreditat, atesa la prova practicada, que l'obligació de comptar amb aquests informes, complexos, tant jurídicament com econòmica, amb caràcter previ al ple, va influir en el dret dels regidors d'emetre un vot amb garanties. El Grup Municipal d’Esquerra defensa una gestió pública exigent i transparent dels recursos públics tant com el fet de tenir bones relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona. És lamentable que calgui recórrer a la via judicial per reivindicar els drets democràtics i una bona gestió per evitar el malbaratament d’uns recursos que són de tots i que tant costa obtenir.

Esquerra presenta l’estratègia «Residu zero» a Cerdanyola

Els residus urbans són un dels principals problemes ambientals de les ciutats i la seva solució és difícil, cara i sovint contaminant. La reducció dels residus que generem és clau abans d’afrontar altres opcions, també necessàries, com la reutilització o el reciclatge. Segons dades de l’IDESCAT de 2016, cada habitant de Cerdanyola genera 1’17 quilos de residus diàris de mitjana, sense comptar els residus industrials ni les recollides especials. Això suposa 24.650 tones de residus que cal recollir, transportar i tractar. Només se’n recicla un 36’6%. Els costos econòmics i ambientals del model actual són inacceptables per la ciutat que volem compartir. Dimecres 13 de juny a les 19:00h a l’Espai Vi (carrer Belles Arts número 2) dos experts d’Esquerra ens explicaran l’estratègia «Residu zero» que proposem per abordar aquest problema. Es tracta del parlamentari Ferran Civit, portaveu de Medi Ambient d'Esquerra al Parlament, i Jordi Bou, vocal de Prevenció de Residus de l'Executiva de Medi Ambient i Energia. Presentarà l'acte Helena Solà, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra a Cerdanyola i cap de llista a les properes municipals. . Secció Local d’ERC de Cerdanyola 8 de juny de 2018  

Esquerra tria Helena Solà com a cap de llista per a les eleccions municipals de 2019

L’assemblea de la secció local ha aprovat, amb una sola abstenció, la seva candidatura amb vocació de govern i molt bones expectatives electorals. Marc Sanglas, secretari de política local d’ERC, apunta que Cerdanyola és prioritària pel partit. La Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Cerdanyola ha escollit en assemblea a Helena Solà com a cap de llista per a les eleccions municipals previstes per maig de l’any que ve. Marc Sanglas, secretari de política municipal del partit, ha obert l’assemblea amb un breu parlament afirmant que Cerdanyola és una de les prioritats del partit per a les properes municipals. Sanglas s’ha mostrat optimista afegint que Cerdanyola és una ciutat on Esquerra té unes excel·lents possibilitats d'aconseguir l'alcaldia. Dimarts al vespre en un local social ple de militants i simpatitzants, Helena Solà ha presentat la seva candidatura manifestant que és imprescindible treure l'Ajuntament de la situació d’estancament actual i ha repassat els eixos clau del projecte d’Esquerra per a Cerdanyola. Ha recordat també els importants creixements que el partit ha experimentat a Cerdanyola durant els darrers anys i que van assolir el punt més àlgid el passat mes de desembre, "quan 7.000 persones van agafar una papereta d'ERC i la van posar a una urna. Aquest és el nostre repte, aconseguir que aquestes 7.000 persones tornin a confiar en nosaltres i ens converteixin en els guanyadors de les properes municipals". "No tenim cap altra opció que guanyar", ha dit. "Per Cerdanyola, pel país i per dignitat". La candidatura d’Helena Solà ha estat la única presentada en el procés intern de primàries, venia proposada per l’Executiva Local i en una setmana ha aconseguit avals d’un 40% de la militància. Sotmesa a votació, ha aconseguit la unanimitat de l’assemblea amb una única abstenció. Aquest procés s’ha donat en un context de creixement de la militància del 50% en menys d’un any i un augment de la participació als diferents àmbits del partit tant a nivell local com nacional.

Esquerra considera prioritària la gestió pública i de qualitat de les escoles bressol municipals de Cerdanyola

Convocar un ple extraordinari sense haver fet cap esmena a l’expedient que havia passat pel plenari fa només 15 dies, i sense treballar per corregir els informes desfavorables demostra la incapacitat de gestió de l’equip de govern. El Grup Municipal d’ERC va votar a favor de la proposta que porta explícita al programa electoral. En tractar-se d’una aprovació inicial, podia permetre introduir millores i esmenar part dels defectes que motiven els informes desfavorables de Secretaria i Intervenció. Dues reunions prèvies, una política i una político-tècnica, feien pensar que l’actitud del govern municipal podria variar a una major obertura a treballar conjuntament amb la oposició i encaixar millores. La importància d’aquest tema motivava l’excepció feta al criteri de no votar a favor expedients amb informes desfavorables. Esquerra a Cerdanyola sempre ha defensat la necessitat de que Cerdanyola disposi de places d’escola bressol de qualitat, públiques i en quantitat suficient per oferir el servei que la ciutat necessita. Són imprescindibles per per a garantir la compaginació de la vida laboral i familiar mentre els infants gaudeixen d’un entorn de creixement de qualitat i amb criteris pedagògics. La proposta política d’ERC és clarament per la gestió directa d’aquest servei per aprofundir i innovar a la feina que ja s’està fent des dels serveis municipals amb els equips docents actual. L’alternativa actual, tot i fer una tasca lloable, es fa des d’un model mercantil que té altres objectius a més del servei educatiu. En tot cas ERC coincideix amb part dels arguments que es van repetir al ple extraordinari. L’expedient és manifestament millorable. Cal treballar conjuntament amb Secretaria i Intervenció per esmenar les causes que motiven els informes desfavorables. Convocar un ple extraordinari a les dues setmanes d’haver estat retirat de l’ordre del dia sense fer aquestes tasques primerament és una irresponsabilitat.

Esquerra no ha estat informada ni consultada respecte una ampliació del contracte amb CESPA

En relació a les informacions sense confirmar relacionades amb la vaga del servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Cerdanyola del Vallès, el Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola hem de manifestar que no se’ns ha consultat, ni tan sols comentat, la possibilitat d’ampliar el contracte amb CESPA, per tal que aquest increment econòmic en la concessió serveixi per augmentar el salari dels seus treballadors i resoldre el conflicte laboral. Desconeixem qui i quan s’ha pogut posar sobre la taula aquesta possibilitat per arribar a un acord amb els treballadors, en tot cas creiem que no és la millor fórmula per a què els treballadors recuperin el poder adquisitiu perdut després d’anys de congelació salarial. Així mateix, instem al govern municipal a obrir un expedient informatiu per esbrinar què hi ha de cert en les declaracions que s’han fet públicament sobre serveis no prestats, o realitzats de manera insuficient i deficient per la concessionària, però passats a certificar i pagats per l’Ajuntament de Cerdanyola. Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola 3 de maig de 2018  

Nova oportunitat per a les Escoles Bressol Municipals de Cerdanyola

El Grup Municipal d’Esquerra proposa treballar amb la resta de grups, secretaria i intervenció, per tal d’esmenar les mancances i millorar la proposta. L’objectiu comú és garantir la gestió pública i de qualitat de les Escoles Bressol. Esquerra Republicana de Catalunya a Cerdanyola sempre ha defensat la necessitat de que Cerdanyola disposi de places d’escola bressol de qualitat, públiques i en quantitat suficient per oferir el servei que la ciutat necessita. Són imprescindibles per per a garantir la compaginació de la vida laboral i familiar mentre els infants gaudeixen d’un entorn de creixement de qualitat i amb criteris pedagògics. Tanmateix el Grup Municipal d’ERC no podia aprovar l’expedient tal com s’havia presentat al plenari d’ahir si bé la gestió directa és el model que sempre ha defensat ERC i així ho ha manifestat públicament. L’Empresa Municipal Cerdanyola Promocions pateix un desequilibri financer que cal resoldre primer abans de veure multiplicat per cinc el volum econòmic a gestionar. A més, és una empresa que no té cap relació amb l’educació, cap experiència prèvia similar ni personal relacionat amb aquests temes. Esquerra considera que seria millor gestionar les Escoles Bressol des d’una nova empresa municipal. Esquerra també considera necessari obrir un espai a la participació de les associacions de familiars d’alumnes afectades ja que no han estat informades ni se les ha tingut en compte el aquest procés. S’ha obviat formalitats que són, en el fons, garanties de transparència i qualitat en la tramitació. Falta de memòria justificativa, contradiccions no resoltes en els informes, manca d’informe de tresoreria, no donar resposta als requeriments d’intervenció... Aquestes són algunes de les formalitats que, pel fet de ser esmenables, cal corregir. L’objectiu és garantir, a priori i fins on sigui possible, la millor prestació del servei. Després de tres anys de dilacions no es pot regatejar l’esforç de fer alguna gestió més amb treballadors i altres grups municipals per presentar un expedient net i sense presses.

La paradeta de Sant Jordi recapta 471 euros a Cerdanyola

El benefici de la venda de llibres i roses va superar la recaptació d’anys anteriors i es destinarà a l’Associació de familiars de presos i exiliats. Es va recollir sis cartes per a les preses i els presos polítics i es va esgotar les còpies del full amb les seves adreces a la presó. Militants i simpatitzants de la Secció Local d’ERC a Cerdanyola i Jovent Republicà van tenir el goig d’atendre dilluns una parada de llibres i roses excepcional. El bon temps va animar l’afluència de públic que va gaudir de tota la fira. La venda de llibres, roses i merchandising va ser excepcional, fet que va permetre recaptar 471’18€ dels quals 102’10€ van ser directament donatius. Aquesta quantitat s’ingressarà íntegrament a l’Associació Catalana pels Drets Civils entitat creada per familiars i amics dels presos i exiliats polítics. La parada estava orientada a gaudir de la diada si bé tot hi recordava la situació de les persones empresonades, exiliades o encausades per intentar dur a terme pacíficament el programa electoral pel qual han estat escollides democràticament. Junt amb diverses fotografies de presos i preses es podia recollir un full amb les adreces per escriure’ls cartes a les presons on estan tancats. A la mateixa parada es van recollir ja sis cartes que han estat segellades i trameses per correu postal. També van tenir molta demanda els llibres d’assaig o reculls d’actualitat relatius al procés polític actual. Les Seccions Locals d’ERC i de Jovent Republicà de Cerdanyola volem agrair profundament les moltes mostres de solidaritat amb la gent que està patint una situació de privació de llibertat o injustícia per motius polítics. Ens comprometem a fer arribar aquest escalf a tots i totes. Aquest suport també ens omple de força tant als militants com a totes les persones que, sense tenir vinculació amb el partit, col·laboren amb tota mena d’activitats. Gràcies de nou a tot l’entorn independentista i republicà, des dels que van fer d’apoderats a les eleccions del 21 de desembre, passant pels que ajuden a organitzar o participen en les nostres activitats, fins als que ens ajuden a penjar cartells o distribuir informació per les xarxes socials.

Esquerra dedicarà la parada de Sant Jordi a les preses i els presos polítics

El marge de benefici dels llibres i roses venuts obtingut a la parada de Sant Jordi es destinarà a l’associació de presos i exiliats. També s’hi habilitarà un espai amb tot el necessari per escriure cartes a les preses i els presos polítics. La Secció Local d’ERC a Cerdanyola, conjuntament amb el Jovent Republicà, posaran parada a la plaça Abat Oliba de Cerdanyola tot el dia de Sant Jordi. S’hi podrà trobar des de les últimes novetats literàries, passant per llibres d’assaig i anàlisi polític sobre el procés d’independència català, fins a una gran varietat de llibre infantil i juvenil. També es podrà comprar roses vermelles, que aniran decorades amb un llaç groc en record dels presos, exiliats i represaliats polítics. El marge de benefici dels llibres, de les roses i del merchandising que generi la parada es destinarà íntegrament a l’Associació Catalana pels Drets Civils. Aquesta entitat, creada per familiars i amics dels presos i exiliats polítics, vol donar veu i ajudar als represaliats i les seves famílies. En aquest sentit, la parada tindrà tot el necessari per escriure cartes a les preses i els presos polítics, facilitant-ne les adreces individualitzades i per cada centre penitenciari. S’explicarà també detalls importants a l’hora de fer-los arribar la correspondència com la necessitat de fer constar un remitent vàlid, o fer servir sobres de carta estàndards (sense gruix protector) que permetin les comprovacions de seguretat pròpies dels centres penitenciaris. Desitgem a tothom que gaudeixi d’aquesta festa tant senyalada i esperem saludar-vos a la parada. Secció Local d’ERC de Cerdanyola 21 d’abril de 2018  

Canviar bolquers és cosa de tots

La reforma del pavelló esportiu Can Xarau - Paco Arpide manté els canviadors per a nadons exclusivament als lavabos per a dones. Esquerra sempre ha promogut que es posin els mitjans necessaris per a la igualtat real en la distribució de les cures familiars. Al ple de juny de 2017, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Helena Solà, instava al govern municipal que els canviadors per a nadons instal•lats a les dependències municipals fossin accessibles tant per a homes com per a dones ja que en aquell moment només es trobaven als lavabos per a dones. Al plenari del mes següent el grup d’ERC, conjuntament amb Ciutadans, presentava una moció per l’elaboració d’un pla d’igualtat. Un dels acords de la moció requeria la “instal•lació progressiva en tots els edificis públics d’un canviador de bolquers accessible tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de 3 anys. Així com realitzar una campanya de conscienciació en el sector privat perquè se sumin a la instal•lació dels canviadors sense cap discriminació”. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. Actualment no només no s’ha dut a terme els acords de la moció sinó que al pavelló Can Xarau-Paco Arpide, acabat de remodelar, els canviadors de bolquers es troben únicament en els lavabos per a dones. Des d’ERC s’ha traslladat la queixa al Consell d’Igualtat i s’ha sol•licitat al govern que faci efectiva la moció. La transformació d'una societat passa per accions més enllà de les declaracions, potser petites, però que creen realitats. No només cal canviar actituds, també importants, però que si no es materialitzen en accions, no esdevenen transformadores. Que no s’hagi fet el canvi a totes les dependències municipals pot tenir alguna explicació, que no se’ns ha donat. Ara bé, havent-se aprovat la moció per unanimitat, remodelar un espai públic de cap i de nou sense posar canviadors també al lavabo d’homes és una oportunitat perduda de fer una acció, senzilla, però transformadora en tant que generadora de noves realitats, que és el que entenem des de ERC que ha de fer la política.