Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra proposa no cobrar la taxa de manteniment del cementiri municipal mentre durin les obres de reforma


El Grup Municipal d’ERC vol adequar el cobrament de la taxa de manteniment a la situació actual del cementiri on les obres impedeixen fer-ne un ús normal degut a la manca de manteniment històrica.


El passat juliol es van iniciar les obres de reforma del cementiri municipal de Cerdanyola del Vallès afectant els nínxols ubicats a la part més antiga del cementiri. Com a conseqüència es va exhumar i traslladar les restes dels nínxols afectats.

La deficient conservació i manca de manteniment del cementiri ha ha fet que alguns familiars no pugin visitar els nínxols dels seus familiars difunts des de l’any 2018 essent aquesta una responsabilitat de l’Ajuntament.

ERC presentarà al ple municipal d’aquest mes una moció per acordar l’exempció del pagament de la taxa per la conservació i manteniment del cementiri a aquells titulars afectats per les obres. El Grup Municipal considera que l’obligació de contribuir mitjançant aquesta taxa es fonamenta en la titularitat o tinença del dret funerari que no s’està gaudint. La petició precisa que aquesta exempció s’estableixi des de l’any 2020 i fins a l’any següent a la finalització.Grup Municipal d’ERC Cerdanyola
Cerdanyola, 24 d’octubre de 2019