Cerdanyola del Vallès

Notícia

Tribut Metropolità: llums vs ombres

El dia d’avui hem llegit un comunicat de l’alcalde de Cerdanyola en relació al Tribut Metropolità (TM) que, lluny d’aclarir la situació actual, ha posat més ombres que llum a la ja de per sí esperpèntica situació. A la vista del mateix, des d’ERC Cerdanyola del Vallès hem de fer les següent manifestacions i aclariments:

1.- Considerem que si el govern de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès creu que els rebut girats pel TM són erronis, el que ha de fer és impugnar aquesta liquidació pels motius que consideri i posar a disposició de tots els ciutadans aquest model de recurs. Els motius de nul·litat (ara siguin per un càlcul erroni, ara sigui per manca de notificació personal del padró, o per aquells que es consideri) seran comuns a totes les liquidacions del TM.
Si des del govern municipal no posa a disposició de la ciutadania aquest model de recurs, des d’ERC estudiarem fer-ne un i fer-lo públic.

2.- No entenem, ni compartim que per una banda el govern municipal vulgui interposar recurs de reposició contra el tribut metropolità que grava les finques propietat de l’empresa Cerdanyola Promocions Municipal, SLU, i no sobre la resta de bens propietat de l’ajuntament subjectes a aquest impost.
ERC ja vam sol·licitar el passat 29 de novembre la convocatòria d’un ple extraordinari per a demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la revisió, rectificació, o retirada dels rebuts girats pel TM, i fins ara no tenim cap notícia positiva en aquest sentit.

3.- Hem d’esclarir i rectificar el que diu el govern en relació al termini de presentació del recurs, perquè en cap cas finalitza el dia 16 de desembre, atès que no hi ha hagut una notificació individual certificada d’aquest rebut el mateix dia a tota la ciutadania. El termini legal és dins del mes següent a la pràctica de la notificació o a la finalització del període voluntari.

4.- Finalment hem de denunciar que es convidi als veïns i veïnes a presentar el recurs de forma assistida per part de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, atès que ens consta que l’OAC ni tenen un model de recurs, ni disposen de la capacitat jurídica o tècnica per poder assessorar les persones en relació a aquest recurs, perquè en cap cas són funcions d’aquest personal municipal fer aquesta tasca, sobre la qual tampoc no ha rebut l’oportuna informació ni la formació necessària.

Per tot això, exigim al govern municipal que deixi d’actuar de forma populista i demagoga, que prengui totes les accions que li corresponen per impugnar els rebuts i per posar a disposició dels veïns i de les veïnes un model d’impugnació dels rebuts per a què, individualment es pugui recórrer el TM en base a la fonamentació tècnica i jurídica que ha de servir de base per impugnar els rebuts que graven propietats de l’empresa Cerdanyola Promocions Municipal, SLU.

Grup Municipal d'ERC a Cerdanyola
Dimarts 10 de desembre de 2019