Cerdanyola del Vallès

Notícia

La precipitació del Govern posa en risc els pressupostos de Cerdanyola pel 2020

La incomprensible obstinació per aprovar els pressupostos abans d’acabar l’any fa incórrer el Govern en errors greus i vulnera el dret dels partits de l'oposició que es van negar a votar per denunciar la recuperació d’aquestes pràctiques poc democràtiques.
La publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’acord tampoc coincideix amb el que es va aprovar al Ple Municipal.El 30 de desembre l’Ajuntament de Cerdanyola va viure una de les situacions més esperpèntiques que recorden els regidors i regidores més antics, que va acabar amb la oposició al Govern Municipal abandonant la sala de plens per no votar la proposta de pressupostos pel 2020. El Govern de Carlos Cordón havia convocat el ple de forma extraordinària i urgent sense haver rebut totes les al·legacions i estaven avisats que el Grup Municipal d’ERC n’havia presentat dins del termini.

Cal aclarir que els pressupostos es podien portar a ple perfectament durant el ple ordinari de gener, o si no es volia esperar tant, convocar un ple extraordinari en temps i forma al voltant de la festivitat de Reis. A efectes pràctics té les mateixes conseqüències per a les partides i els treballadors, no es perd cap inversió ni es paralitza cap servei. Paradoxalment per les declaracions del Govern, el motiu de tanta pressa era simplement «fer les coses bé».

La seqüència de fets del dia 30 fins a començar el ple va ser pròpia d’un vodevil on es va tenir diversos treballadors i treballadores de la casa executant tasques de gran responsabilitat, que sovint no els pertocaven, sota una gran pressió i urgència. A més, totes les persones regidores sense poder atendre obligacions personals ni professionals, van haver d’estar atentes a les diferents convocatòries, alguna de les quals feta amb 4 minuts d’antelació. La relació de fets del dia 30/12/19 és:
  • 11:11h es convoca la Comissió Informativa (CI) per les 11.30. Amb 19 minuts!
  • 11:30h en arribar a la sala de plens i entrar la secretària accidental, membres del govern, la fan fora. A continuació se’ns diu informalment que no es celebra la CI ni el ple perquè han arribat noves al•legacions com ja sabien que passaria.
  • 12:00h regidors i regidores de diferents grups érem a l’ajuntament d’acord amb la convocatòria formal del ple (que no s’havia desconvocat) però allà no hi havia ni l’alcalde, ni les habilitades nacionals ni cap membre del govern.
  • La desconvocatòria de les sessions no és una formalitat com ho demostra que es van enviar a les 13:03h la de la CI (una hora i mitja més tard) i a les 13:17h la del Ple Municipal.
  • La informació extraoficial per canals privats no era fiable com es demostra quan es va avisar que la nova CI i el ple es celebrarien cap a les 14 i 15 respectivament.
  • 16.48h es convoca la CI per les 17:00h (amb 12 minuts d’antelació) i sense acta de treball pel que hi assistim sense cap document.
  • 18.26h es convoca el ple de les 18.30, amb 4 minuts d’antelació, quan la llei obliga a donar dos dies hàbils per poder estudiar la documentació i preparar el ple, més encara un ple que determinarà els pressupostos de tota la ciutat per l’any següent per un valor de 65’6 milions d’euros. No constaven les al·legacions presentades per ERC a l’acta de treball ni tampoc estaven recollides a la plataforma informàtica FTP on l’oposició pot consultar els expedients.


Per si tot això fos poc, els acords publicats al Butlletí Oficial de la Província tampoc coincideixen amb el que realment es va aprovar al ple, faltant a la veritat. Si l’objectiu del govern era «fer les coses bé» no ho van aconseguir per la seva mateixa precitipitació i per prioritzar els objectius polítics per sobre de les necessitats de la ciutat.

El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola entén que el govern del PSC va vulnerar de forma flagrant els drets dels regidors i regidores del plenari, de la ciutadania a qui representem, així com dels mateixos treballadors municipals, de qui tampoc van respectar els terminis marcats per llei. No hi havia cap necessitat que justifiqués la urgència emprada més enllà de poder dir que havien aprovat els pressupostos abans de començar l’any i la possible comparació pueril amb el govern anterior. Les declaracions del regidor Víctor Francos, recollides a la videoacta, argumentant que la decisió política és motiu suficient d’urgència són incorrectes jurídicament i inacceptables políticament.

El govern del PSC de Cerdanyola, amb l’alcalde Carlos Cordon al capdavant, recupera formes antidemocràtiques, actuant al marge de la llei. La falta de respecte als regidors i regidores de l’oposició, i als milers de votants que representen, impedeix que els càrrecs electes puguin complir amb la responsabilitat assumida de fiscalitzar l’acció de govern. Aquestes vulneracions van motivar que diversos grups decidissin no participar en aquesta farsa i per això van abandonar el ple un cop expressada la disconformitat i la pertinent protesta. Immediatament es va presentar un recurs de reposició ja que els grups municipals d’ERC, Compromís i Ciudadanos consideren que el ple del dia 30 de desembre va ser nul de ple dret.

El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola lamenta profundament que el PSC consideri acceptable vulnerar les normes i els drets de la oposició que, al cap i a la fi, pretenen defensar els drets democràtics de tota la gent de Cerdanyola a fer propostes, debatre-les i fiscalitzar l’acció de govern. Recuperar velles formes de fer política no portarà la ciutat on la ciutadania mereixem sinó a antics carrerons sense sortida que ja coneixem a Cerdanyola i al Vallès Occidental.
Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
6 de gener de 2020