Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra defensa l’Escola Les Fontetes com una eina clau pel barri i per la cohesió a Cerdanyola


La situació actual és fruit de dècades de mala planificació. Cal pensar quin mapa escolar necessita Cerdanyola a curt i mig termini atenent no només a l’escolarització sinó a la funció de reequilibri social i educativa de les institucions docents.

Hi ha eines com els instituts-escola o la fusió de dues escoles d’una línia en una de dues que podrien ser útils per combatre el fet que a Cerdanyola tenim una de les majors segregacions escolars de Catalunya.El perill de tancament de l’Escola Les Fontetes, a partir del possible tancament el curs que ve de la línia de P3, és una amenaça per a la viabilitat de tot el barri i per a la cohesió social de Cerdanyola. La Secció Local d’Esquerra refusa el tancament de la línia de P3 a l’Escola Les Fontetes i acusa els governs de la darrera dècada de falta de planificació a nivell municipal permetent cronificar els problemes de segregació que pateix aquesta escola i negant-se a executar polítiques d’educació que prioritzin l’escola pública de qualitat.

El cas concret de Les Fontetes és un exemple de deixadesa des del manteniment físic de les instal·lacions fins a la mala planificació que va permetre construir l’Escola Collserola enmig del parc del Turonet i completament d’esquenes a la comunitat educativa. La falta de polítiques de redistribució de l’alumnat sobrevingut també ha provocat que aquest s’acumulés a certes escoles, entre elles la de Les Fontetes, agreujant les dificultats docents i de gestió per l’esforç afegit que suposa.

Si parlem de planificació, el previsible tancament a que es veuria abocada l’Escola Les Fontetes si es suprimeix el grup de P3 generarà en poc temps altres problemes que caldrà afrontar i que ara no es tenen en compte. El primer és que és una escola que no només acull infants de Cerdanyola sinó que dona servei a Ripollet i Montcada. ERC exigeix que la mancomunitat de municipis, que si té competències en àmbit d’educació, intervingui per valorar les conseqüències d’aquest possible tancament i intervingui per evitar-ho.

També és previsible un augment de la població infantil a curt termini quan s’executi en breu el nou planejament de Santa Teresa aportant famílies joves que es quedarien sense escola pública al barri. Un efecte semblant és també previsible degut al relleu generacional que està esdevenint al barri de Fontetes per lògiques demogràfiques. L’existència de serveis públics de qualitat com l’escola, el mercat o el transport públic són imprescindibles per evitar que un barri construït fa més de cinquanta anys entri en un espiral de degradació i segregació que perjudicaria tota la societat.

La Secció Local d’ERC i el Grup Municipal a l’Ajuntament de Cerdanyola porten temps treballant propostes per ajudar a fer de l’escola pública un orgull per a tota la ciutat. Aquest debat va tenir una primera concreció en el programa electoral (es pot consultar a http://locals.esquerra.cat/cerdanyola/programa-electoral) però en el moment actual volem argumentar les següents propostes.


Escoles de doble línia

La fluctuació d’habitants que té Cerdanyola de manera cíclica fa que s’hagi de preveure una planificació escolar que pugui donar resposta a aquests augments i disminucions de la població de la manera menys traumàtica possible. Aquesta solució ha de donar resposta tan quan es produeixin davallades de la natalitat com és la situació actual, com en moments on hi hagi augment de la població escolar amb el conseqüent augment de la necessitat de places i per tant l’augment de grups. La millor manera de fer-ho és tenint escoles de doble línia, de manera que si en algun moment s’ha de disminuir un grup no es posa en perill la continuïtat del centre, i si es produeix un augment de la població es pot tornar a ampliar l’oferta ja que l’edifici ja està preparat per acollir dues línies.


Instituts-escola

El fet de tenir centres de dues línies permet plantejar-se la possibilitat de tenir Institut-Escola a la població, fet que no permet les escoles d’una línia. Tot i que Cerdanyola actualment cobreix la demanda d’ESO, no passa el mateix amb l’oferta de formació professional. Si es creés un institut-escola que alliberés algun dels instituts actuals es podria plantejar ampliar l’oferta de formació professional a la ciutat.


Fusió de centres

La política dels últims anys a la ciutat, anar tancant línies deixant la majoria de centres de la població amb una sola línia, no permet aquest plantejament. La solució passaria per la fusió de centres. Fusionar centres pot incidir en la millora qualitativa de l’educació pública ja que és un enriquiment pel professorat, obliga al replantejament de com s’està treballant i arribar a nous acords, ha d’haver-hi una reflexió pedagògica important al darrera que ha de portar a la millora de la pràctica educativa. També és un enriquiment per les famílies i l’alumnat, han d’obrir-se a noves relacions, fer un esforç per ressituar-se i establir noves relacions i vincles tan sols pot enriquir. Aquest plantejament s’ha de fer de la mà de tota la comunitat educativa, ha d’haver-hi docents disposats a fer-ho i famílies disposades a participar i col·laborar en aquests canvis. És un plantejament que no es pot fer des dels despatxos.

Aquesta no és la solució pel curs vinent ja que no hi ha marge de temps per fer la feina pedagògica necessària garantint-ne l’èxit. Aquest plantejament requereix de l’acompanyament a la comunitat educativa implicada perquè el procés sigui exitós. És per això que proposem que de cara el curs 2020-2021 s’ofereixin les línies actuals que té la població, si hi ha prou demanda de preinscripció a les escoles (15 alumnes) que no es tanquin línies i, que s’iniciï des de ja aquest treball de la fusió de centres per anar trobant solucions de futur.


Ràtio pública/concertada

Ens hem de qüestionar com és que els darrers anys, en plena caiguda demogràfica, la ràtio entre places púbiques i privades P3 ha passat de ser de 70/30 a 65/45 descapitalitzant un servei que, més enllà de la funció docent, és un reforç estructural de la societat que construïm entre tots.


La Secció Local d’ERC i el Grup Municipal defensen polítiques actives de protecció de l’escola pública i contra la segregació escolar buscant l’èxit educatiu per a tothom, entenent com a èxit la suma de l’èxit acadèmic, l’èxit personal, l’èxit social i l’èxit professional. Creiem que una bona planificació ens evitaria repetir cada any aquest espectacle nefast d’amenaces de tancament de línies i enfrontaments a la comunitat educativa. Reivindiquem un debat en profunditat igual que refusem les improvisacions i les reaccions sobreactuades. Com sempre, ens posem a disposició del Govern Municipal i el Departament d’Educació per aportar la nostra experiència i propostes pel bé de l’escola pública a Cerdanyola.
Secció Local d’ERC a Cerdanyola
Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
23 de gener de 2020