Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Grup Municipal d’ERC proposa una comissió de crisi institucional

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
Esquerra ofereix tot el seu suport al govern municipal a través d’una comissió permanent que permeti aportar idees i cooperar per afrontar les properes setmanes


El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola entén que la situació d’excepcionalitat actual posa en crisi totes les formes de govern ordinàries. Per poder afrontar les necessitats dels propers dies de la ciutat caldrà unir esforços en favor de les persones, sobretot les més exposades per motius de salut o precarietat econòmica. El govern municipal trobarà dificultats imprevistes que caldrà superar amb la col·laboració de totes les forces polítiques.

Esquerra proposa la creació d’una comissió política permanent amb els següents objectius:
  • Consensuar les principals decisions amb afectació directa sobre la ciutat per sostreure-les del debat partidista
  • Compartir la informació disponible, amb les degudes reserves per motius de protecció de dades
  • Aportar propostes d’actuació directament al govern municipal
  • Oferir ajuda en la gestió en els aspectes que l’alcalde vulgui delegar
Aquesta comissió estaria formada per una persona de cada partit amb representació, que hauria de ser sempre la mateixa, com ara les portaveus o algú en qui elles deleguin. Les reunions podrien ser diàries de forma telemàtica, i sota la presidència de l’alcalde.

Amb aquesta proposta les regidores i regidors, així com tota l’estructura i recursos d’ERC es posen a disposició de la gent de Cerdanyola per alleugerir fins on sigui possible les previsibles dificultats de les properes setmanes.

Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
16 de març de 2020