Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC Cerdanyola proposa una bateria de mesures per fer front als efectes causats per la COVID-19

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
La gravetat de la situació actual exigeix la col·laboració de tots els partits. És per això que ERC Cerdanyola sol·licita al govern municipal que desenvolupi les mesures que es detallen a continuació per tal de pal·liar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19.


El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola sol·licita que es convoquin els òrgans col·legiats de forma virtual mitjançant videoconferència com estan fent altres municipis catalans. La situació de crisi no ha d’impedir, ans al contrari, la participació política, atès que és necessari que les administracions públiques donem resposta a aquesta crisi sanitària i social.

En aquest sentit, fa una setmana Esquerra ja va oferir al govern municipal el seu suport per crear una comissió de crisi institucional per abordar les dificultats que vagin sorgint per situar amb rapidesa i eficàcia a l’Ajuntament al costat de totes les persones que ho necessitin ja sigui per motius de salut o bé, per dificultats econòmiques. La transparència del Govern Municipal i la bona comunicació els partits de l’oposició no han de quedar afectades pel treball a distància sinó que, tot al contrari, cal que siguin el més fluides possible.

Pel que fa a les mesures publicades a la web municipal, Esquerra urgeix que es facin efectives les següents disposicions:
 • Exempció de les taxes municipals a les activitats econòmiques afectades pel tancament obligatori o la crisi derivada, incloent la taxa de recollida de residus comercials, l’ocupació d’espai públic, la taxa de parades dels mercats.
 • Abonament de les quotes corresponents al període d’aturada de l’activitat dels serveis públics municipals com les escoles bressol, equipaments esportius, i cursos diversos.

Més enllà de les mesures que ja ha aprovat el govern local per via de resolució, el Grup Municipal proposa les següents mesures urgents:

Salut
 • Fer un seguiment diari dels serveis de salut, centres d’atenció primària i residències sociosanitàries, centres de dia i de gent gran de Cerdanyola per detectar possibles focus d’infecció i atendre les necessitats que puguin presentar.
Serveis socials
 • Obrir una línia de subvencions i ajuts al lloguer per a les situacions de crisi sobrevingudes.
 • Dotar de recursos d’emergència personals i materials els serveis socials per poder fer un seguiment acurat de totes les persones pertanyent als col·lectius vulnerables que estiguin en situació de risc assegurant el correcte funcionament dels serveis de teleassistència.
Economia
 • Regular facilitats de pagament i ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per al petit comerç que ha restat tancat mentre duri l’estat d’alarma.
 • Posar tots els mitjans per avançar els pagaments de factures a proveïdors autònoms o de la petita i mitjana empresa per injectar liquiditat al teixit econòmic més vulnerable.
 • Avançaments a compte dels pagaments a proveïdors de serveis i obres amb contractes vigents quan sigui necessari per evitar que es trenqui la cadena de pagaments.
 • Modificació del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar pagaments de famílies, autònoms i empreses sense costos financers.
 • Garantir la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos.
 • Elaborar i aprovar d’un Pla de Reactivació Econòmica Local incloent una campanya de foment del consum de proximitat i el comerç i serveis locals.
 • Demanar al govern de l’Estat que aixequi les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per tal que els ajuntaments puguin fer front a les despeses originades per la crisi del coronavirus i a la reducció d’ingressos que patiran les administracions locals.
Mobilitat
 • Garantir la neteja i desinfecció diària dels entorns de l’estació de Renfe i les parades d’autobús a la via pública.
 • Garantir el servei mínim i publicar qualsevol alteració del servei de transport urbà amb garanties de sanitat per les persones treballadores i usuàries.
Recursos humans
 • Contractar per via d’urgència un reforç temporal pels serveis bàsics que ho requereixin com l’atenció social, salut pública, serveis informàtics, etc.
 • Garantir la informació i recursos necessaris per a l’autoprotecció i la prevenció del contagi a totes les persones que treballin a l’administració municipal, sigui quina sigui la seva relació contractual.
Seguretat pública
 • Elaborar un pla de crisi pel cos de Policia Local incloent la limitació als serveis d’urgència i essencials, el no solapament de torns, la subdivisió d’aquests en unitats sense contacte físic
 • Establir un sistema de canvis de torn nets a la prefectura local amb higienització de les instal·lacions, vehicles i material usats a cada canvi de torn, a més de proveir servei de bugaderia per a la roba de treball.
 • Convocar la Junta Local de Seguretat per tal de fer un balanç de situació local i determinar un òrgan de coordinació permanent entre Policia Local i Mossos d’Esquadra que pugui resoldre els problemes sorgits de les previsions de disponibilitat de recursos humans i materials en relació a l’evolució de la crisi.
Comunicació
 • Obrir un servei d’atenció telefònic i per correu electrònic de 08:00h a 22:00h, inclosos caps de setmana, que informi dels recursos municipals disponibles i derivi els dubtes o consultes que no pugui atendre als organismes oficials competents.
 • Adaptar la programació de la ràdio i cerdanyola.info a la situació actual per tal d’oferir informació de servei d’àmbit local actualitzada i contrastada.
 • Usar les xarxes socials institucionals per reforçar la política de comunicació de crisi amb generació de continguts propis relatius a Cerdanyola i la redifusió dels continguts emesos pels organismes oficials sobre la situació de crisi.
 • Publicar setmanalment a la premsa local un anunci amb la informació clau dels recursos municipals disponibles i les formes de contacte per accedir-hi

Esquerra proposa crear una comissió política permanent amb les persones regidores delegades i els caps de servei competents que es reuneixi diàriament per detectar les necessitats, valorar les noves propostes i instruccions, i executar les mesures possibles per afrontar la situació de crisi. Els objectius d’aquesta comissió serien:
 • Consensuar les principals decisions amb afectació directa sobre la ciutat per sostreure-les del debat partidista
 • Compartir la informació disponible, amb les degudes reserves per motius de protecció de dades
 • Aportar propostes d’actuació directament al govern municipal
 • Col·laborar en la gestió en els aspectes que l’alcalde vulgui delegar

El Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola aposta per fer propostes en positiu al govern municipal i s’ofereix a la ciutadania per a vehicular les seves demandes, queixes o suggeriments.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
23 de març de 2020