Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC Cerdanyola proposa l’adaptació integral del pressupost municipal per pal·liar els efectes de la COVID-19 a Cerdanyola

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
L’excepcionalitat de la situació actual i la transformació de la vida a la ciutat, que la pandèmia pel SARS-COV-2 ha suposat, requereix, a criteri d’ERC Cerdanyola, d’una adequació total dels pressupostos.


La situació en què ens trobem fa que diàriament s’adoptin mesures de tipus sanitari i econòmic per donar resposta a les necessitats que es van plantejant. Entre elles la situació de confinament, que es preveu llarga, modifica radicalment la vida de les persones. Cerdanyola és i probablement serà una ciutat totalment diferent a la què es preveia quan es van planificar i aprovar els pressupostos municipals.

El Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola insta al govern de la ciutat a que modifiqui els pressupostos per tal de fer-los una eina capaç de donar resposta als nous requeriments que es plantejaran els propers mesos i què en el moment de la seva aprovació eren imprevisibles.

En conseqüència, el grup municipal, d’acord amb la seva actitud propositiva i de col·laboració permanent, s’ofereix per estudiar els canvis que cal incorporar al pressupost i a donar suport en la materialització d’aquesta modificació i es treballi en la seva aprovació tan bon punt s’estabilitzi la situació sanitària i decaigui l’estat d’alarma.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
30 de març de 2020