Cerdanyola del Vallès

Notícia

El Grup Municipal d’Esquerra sol·licita mobilitzar part del romanent de tresoreria d’11 milions per afrontar la crisi econòmica derivada de la COVID19

ERC de Cerdanyola del Vallès va aprofitar el Ple Extraordinari que es va fer dimecres 8 d’abril per videoconferència per demanar que es faci una revisió urgent del pressupost d’acord amb les noves necessitats que tindrà la ciutat.


Deu de les dotze resolucions de les que es va donar compte al ple extraordinari del 8 d’abril de 2020 tenien relació amb evitar la propagació de la COVID19. Mesures com el tancament de centres i serveis, reduir horaris, establir el teletreball, són mesures necessàries i algunes d’elles havien estat proposades pel Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola. En tot cas Esquerra va reclamar, que més enllà de les que tenen relació amb la salut, cal establir també mesures que pal·liïn la crisi econòmica que moltes famílies ja estan vivint a causa del tancament d’empreses i negocis. En aquest sentit ERC va fer les següents propostes al govern municipal:

- Crear una taula de treball amb els actors socials i econòmics per definir les ajudes, comptant amb representants dels autònoms, comerç, hostaleria, empresarial i famílies, entre altres.
- Modificar el pressupost municipal del 2020 tot adaptant-lo a les necessitats actuals.
- Dedicar fins on sigui possible el superàvit de 7’5 milions d’euros de la liquidació del pressupost de 2019, amb un romanent de tresoreria d’11 milions, a pal·liar els efectes d’aquesta crisi.

Pel que fa a les Ordenances Fiscals, Esquerra va votar en contra ja que no aborden polítiques clau per al futur de la ciutat com bonificar la taxa de residus a qui en redueixi la generació i recicli, augmentar l’IBI dels pisos buits un 50% als grans tenidors, i apostar pel transport públic i la mobilitat sostenible. Les ordenances aprovades entraran en vigor, en la seva majoria, l’any 2021 pel que no seran de gran ajuda en la crisi actual. El Grup d’ERC va recordar algunes de les demandes en matèria econòmica ja presentades al Govern Municipal com:

- Ajornar els pagaments de l’IBI i la taxa de residus en un nou calendari fiscal.
- Aprovar ajuts al pagament de taxes i impostos municipals a totes les persones, autònoms i petites empreses afectades per la crisi.
- Avançar els pagaments a proveïdors per injectar-los liquiditat.
- Contractar per via d’urgència un reforç temporal pels serveis bàsics que ho requereixin com l’atenció social, salut pública, etc.

En aquest sentit el Grup Municipal d’ERC va insistir, tant en la necessitat de les mesures, com en la seva urgència, ja que, tal com apuntava la seva portaveu, Helena Solà: “hi ha famílies que ja estan patint aquesta crisi i cal que els donem resposta”. Esquerra ofereix el seu suport i al mateix temps exigeix passar de les bones intencions als fets concrets.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
10 d’abril de 2020