Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC de Cerdanyola del Vallès reclama a l'Àrea Metropolitana de Barcelona millores associades al Tribut Metropolità i la seva suspensió mentre aquestes no s'apliquin


Un any i mig després de l’entrada del sistema tarifari únic, els 18 municipis de la segona corona segueixen sense gaudir dels serveis que els corresponen en igualtat de condicions. És per això que aquest dimarts 5 de maig, el Grup Municipal d’ERC de Cerdanyola ha demanat formalment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
  • L'assumpció de la seva competència del servei d'autobús urbà, la signatura amb els municipis els convenis pels quals es faci el traspàs i es liciti per l'AMB els serveis de bus urbà.
  • Que elabori de forma urgent, en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d'aquell servei i les seves millores en freqüències, recorreguts, noves línies, etc.
  • L'aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris en igualtat pels habitants dels 36 municipis.
  • Recalcular el tribut als municipis de la segona corona i l'estudi d'un nou tribut pels 36 municipis sota criteris unitaris.
El temps i la inactivitat de l'AMB ha fet que quedi palesa la desigualtat entre els ciutadans metropolitans de la primera corona i la segona corona, atès que tots contribueixen econòmicament igual, però no tots gaudeixen dels mateixos serveis.

Ja al ple municipal de novembre de 2019 es va aprovar una moció dels grups d’ERC i ECP que reclamava, entre altres, la revisió dels criteris de càlcul del Tribut Metropolità, diferenciar les activitats de serveis i de comerç de proximitat de la resta d’activitats no residencials, incorporar la tarifació social, que l’AMB assumeixi el finançament que li correspon del transport urbà, i que es presentés un calendari de millores abans de dos mesos. Mig any més tard cap d’aquelles demandes han estat assumides per l’AMB.

És per tot això, que ERC de Cerdanyola exigeix a l'AMB que fins que no es compleixin les seves demandes, s'hauria de suspendre el cobrament del Tribut Metropolità a la segona corona en virtut article 1 de llei 31/2010, perquè l'aplicació del Tribut Metropolità incompliria amb els principis d'igualtat dels ciutadans en l'accés als serveis públics, de solidaritat, d'equilibri territorial i d'equilibri i de cohesió social entre tots els ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Igualment, en la instància enviada pels republicans es reclama que, atès que la recent crisi socioeconòmica provocada pel coronavirus és més que evident i dificultarà la capacitat econòmica de les famílies, dels treballadors, dels autònoms i de les empreses (especialment PIME) per a fer front al pagament d'aquest tribut, l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques que han de contemplar la creació d'una línia d'ajuts econòmics que cobreixi fins a un 95% de la quota líquida del Tribut Metropolità per a col·lectius afectats per la crisi del COVID-19.
Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
6 de maig de 2020