Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra reclama destinar el superàvit de 2019 i 4 milions del PAMUS a pal·liar la crisi

El Grup Municipal d’ERC reclama al govern municipal l'ús immediat de 4,2 milions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que poden destinar a despeses d’especial interès o emergència social.
Reactivar els plans d’ocupació i els agents cívics per a dotar l’Ajuntament de personal i recursos per fer front a les noves necessitats.ERC de Cerdanyola del Vallès va mostrar la seva queixa per la deficient execució del pressupost municipal durant l'any 2019 durant el ple extraordinari del 7 de maig, especialment en partides d'àmbits socials com protecció i promoció social o foment de l'ocupació atès que ambdós programes tenien a final d'any un romanent de gairebé 3 milions d'euros. Aquesta manca d'execució del pressupost, que ha generat un superàvit d'un 7,5 milions d'euros en totes les partides, no es va justificar per l'equip de govern, tot i la reclamació d'informació feta pels regidors republicans.

Si una deficient execució pressupostària i no retornar als ciutadans en serveis allò que es recapta amb impostos fa palesa una manca de direcció política, no és menys preocupant, a parer del Grup Municipal d'ERC, algunes partides d'ingressos que no s'han rebut. En particular assenyalen la manca d'ingressos de 3,7 milions d'euros del programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) de l'Àrea Metropolitana. Aquest programa finança les obres i intervencions dels ajuntaments, les accions de manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloses les d'interès i/o emergència social. En el període 2016-2019 Cerdanyola tenia assignada una partida de 8 milions d'euros que podia destinar per aquestes despeses, dels quals no ha gastat ni la meitat, tenint un total de pendent d'assignació de 4,2 milions d'euros.

És per això que ERC reclama que urgentment el govern municipal faci les actuacions oportunes per a poder destinar el sobrant de 4,2 milions d'euros a finalitats concretes de caire social i funcionament ordinari dels serveis per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid19: “la crisi és real i necessita de mesures urgents, la deficient execució del pressupost paradoxalment premia les possibilitats econòmiques per a fer actuacions immediates, només cal la voluntat política del govern per a fer servir aquests 4,2 milions d'euros que el programa metropolità li permet destinar a despesa d'interès o emergència social”.

El Grup Municipal també reclama reactivar els agents cívics així com els plans d’ocupació per dedicar-los, amb les necessàries garanties i mesures de protecció, a la lluita contra la COVID-19 i la reactivació econòmica. En les properes etapes de desescalada caldrà posar diferents serveis municipals en funcionament i traslladar molta informació a la ciutadania sobre quines activitats es poden fer o no, en quins horaris i espais. En aquest sentit els agents cívics poden ser un suport indispensable per evitar concentracions de gent o prevenir activitats sense les mesures de protecció necessàries.

Finalment els republicans tornen a posar de relleu les propostes que des de l'inici de la crisi sanitària han traslladat al govern, i l'encoratgen per a què prenguin decisions valentes i immediates perquè no hi ha cap excusa econòmica per a poder-les tirar endavant, i no caldrà tampoc cercar finançament extern, ni endeutar-se atès que l'assignació del PAMUS és fins a la seva total execució.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
11 de maig de 2020