Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra és moderadament optimista amb el funcionament de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
Les conclusions de la Taula s’han de concretar en mesures efectives a dur a terme pel govern municipal per no acabar sent un "brindis al sol».


Un cop fetes tres de les quatre sessions de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola, s’ha presentat les propostes d’entitats i partits per encarar la crisi a nivel llocal. El Grup Municipal d’ERC es manifesta satisfet de la predisposició del govern a incorporar la majoria de les propostes, inclòs les presentades per ERC Cerdanyola, al document final que es presentarà el proper dimarts dia 26 de maig.

Ara bé, la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Helena Solà si bé valora positivament aquest «exercici de participació ciutadana», incideix en que «cal vetllar per transformar les propostes en accions concretes que arribin a la gent i a l’economia real». Per aquest motiu considera que a les propostes finals de les taules de treball és imprescindible incorporar els següents apartats:
- El pressupost concret amb el que es portaran a terme les mesures recollides.
- Un cronograma en el que s’especifiqui l'execució de les mesures de caràcter urgent i immediata, i les que seran d'aplicació a curt, a mig i a llarg termini.
- Una eina per avaluar el grau de compliment de les diferents mesures.
- El compromís de fer el seguiment de les diferents mesures per part de la Taula que haurà de ser convocada, al menys, cada dos mesos per donar compte dels objectius assolits.

ERC reconeix el desenvolupament satisfactori fins ara de la taula, però crítica la tardança en la seva convocatòria, atès que aquesta es va convocar fins un mes més tard del que s’havien sol·licitat. Tampoc s'ha avançat en fer efectives mesures per a l’emergència social i per donar suport a l’economia, com si han fet altres municipis.

Des d’Esquerra es considera que un document que no incorpori el pressupost, un cronograma i el seguiment de les diferents mesures pot caure en el cofoisme de representar una simple expressió de voluntats compartida, però no en una obligació vers el govern municipal. És per això que afirmen que només amb la imprescindible incorporació de les quatres propostes anunciades en el document final es podrà garantir l'execució de les conclusions de la Taula i que aquestes no quedin en meres paraules, sinó que esdevinguin fets reals.


Grup Muncipal d’ERC a Cerdanyola
20 de maig de 2020