Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC votarà un sí crític als ajuts a famílies, autònoms i empreses però els considera insuficients i que exigeixen massa burocràcia

Helena Solà, Esquerra cerdanyola, Daniel Mallén, Cerdanyola, ajuntament, ple, mocions
Els Republicans creuen que el govern municipal ha utilitzat la Taula per la Reconstrucció per portar a ple la seva proposta inicial sense incloure res substancial de la resta d'aportacions.Un cop convocat el ple ordinari que ha de tenir lloc el proper 25 de juny, Esquerra valora el treball fet per la Taula i la proposta del govern municipal. El Grup d’Esquerra considera molt positiva la feina de la Taula per a la Reconstrucció, si bé troba a faltar que el govern volgués concretar el pressupost econòmic, s'autoimposés un cronograma per a l’execució dels acords i realitzés una eina per a l’avaluació del compliment de les mesures adoptades. Però arribat el moment de concretar aquelles mesures, la proposta presentada pel PSC al ple és decebedora ateses les expectatives creades i el treball realitzat per la societat civil i pels partits de l'oposició.

Des del Grup Municipal d'ERC es considera del tot insuficient l'ajut únic de 100€ per a les persones que han perdut la feina o estan afectades per un ERTO o han hagut de demanar excedència o reducció de jornada per tenir cura dels fills/filles menors de 12 anys durant aquests mesos d'estat d'alarma. Tanmateix sobta la poca definició dels requisits per acollir-se a aquesta ajuda que pot afavorir per igual graus de necessitats molt diversos, des de les més extremes fins a altres de circumstancials, amb una mateixa subvenció única de només 100€. La línia d’ajuts a autònoms i empreses, en canvi, planteja una major precisió tant en les necessitats a cobrir com en els requisits a complir, si bé caldria haver estat més generosos i destinar-ne també una partida econòmica més gran. En qualsevol cas, caldria revisar la gran quantitat de documentació que s'exigeix aportar, sobretot quan és informació que la mateixa administració té al seu abast. El dubte dels republicans és si l'escassa quantia de l'ajut als treballadors i treballadores i els múltiples requeriments burocràtics, pot desincentivar la presentació de sol·licituds. En tot cas ERC que votarà a favor del punt per accelerar el seu cobrament durant el proper mes de juliol per la urgència i la necessitat d'aprovar aquests ajuts.

ERC denuncia que allò que es porta al ple de juny és bàsicament un calc de les propostes econòmiques inicials que el govern va presentar en data 11 de maig per la seva discussió a la Taula. D'aquesta manera es demostra la poca voluntat del govern d'integrar la diversitat i la pluralitat de la resta d'aportacions aprovades. Així, per exemple, falten mesures econòmiques per fer front a múltiples causes com: la urgència social, l'alimentació, l'habitatge, l'emergència energètica, la protecció dels menors i la gent gran, la teleassistència, els recursos educatius, els ajuts a propietaris d'habitatges i locals que rebaixin els preus dels lloguers, etc.

Finalment des d'Esquerra es valora positivament que el PSC accedeixi a dividir les modificacions de crèdit en dos punts diferenciats del ple, tal i com havia demanat tota l'oposició: un pels ajuts per la crisi econòmica derivada de la Covid19 per un import de 2,2 milions d'€ i un altre per import de 2,6 milions d'€ per altres necessitats diferents. Creuen que les declaracions que havia fet el govern de dedicar 4’8M€ per a pal·liar els efectes de la pandèmia eren mera propaganda del tot incerta i errònia.

El Grup Municipal d’ERC referma la necessitat d’un treball curós i eficient des de l’Ajuntament per ajudar a superar la crisi actual i oferir el màxim suport possible a les persones més desfavorides. Però és en exercici d’aquest mateix rigor que considera que cal ser més exigent en les propostes i destinar més recursos atès l'ajuntament està plenament sanejat.
Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola
22 de juny de 2020