Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC vincula el vot de les OF a que el govern reculli les seves propostes

El Grup Municipal d’ERC permetrà la tramitació de la proposta d’Ordenances Fiscals del Govern després de pactar diverses millores i incorporar mesures de fiscalitat ambiental.
L’aprovació definitiva dependrà del compliment dels acords i la inclusió als pressupostos del 2021 de millores als polígons industrials, incloent fibra òptica, i la finestreta única empresarial, entre altres.
Esquerra Republicana de Catalunya de Cerdanyola considera imprescindible la modificació de les ordenances fiscals ja que cal donar un millor servei al veïnat de Cerdanyola, és necessari apropar les taxes als costos reals dels serveis i estructurar les bonificacions amb criteris socials i ecològics. Cal també simplificar la gestió administrativa i la relació de la ciutadania amb l’administració.

Per tots aquests motius des d’ERC s’ha fet arribar al govern municipal les següents propostes en matèria d’ordenances fiscals:

1.- Increment de l’IAE. Cerdanyola és la ciutat amb l’IAE més baix de tota la comarca. En canvi, Cerdanyola té un dels índexs més alts pel que fa a l’IBI. Aquesta desproporció històrica entre ambdós impostos ha fet que la pressió fiscal recaigués en les famílies i no en les mitjanes i grans empreses. Amb un increment que situï l’IAE en la mitjana comarcal aquesta pressió fiscal està més repartida i és més justa. Aquesta mesura ha d’anar acompanyada de tres accions: dignificar els polígons industrials i fer-hi arribar la fibra òptica, la creació de la finestreta única empresarial i una major coordinació entre les regidories de promoció econòmica i activitats i llicències.

2.- Recàrrec del 50% en els habitatges buits. Els republicans consideren que cal de gravar de forma diferenciada els habitatges que són objecte d’especulació immobiliària. Per això proposen gravar l’IBI dels habitatges buits en mans de grans tenidors amb un 50%.

3.- Bonificació de les instal·lacions fotovoltaiques. Cal potenciar i afavorir les accions mediambientals a nivell local. Per això els republicans consideren que és necessària la redacció d’una ordenança d’autoconsum amb energia fotovoltàica, per regular les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar, acompanyada de les mesures tributàries que les incentivin.

4.- Bonificació del 75% de les tarifes de zona blava per a vehicles amb etiqueta de zero emissions. Seguint amb la lògica d’afavorir les accions que vetllen pel medi ambient, aquesta és una altra mesura necessària.

5.- Incrementar el cost de retirada de les motos de la via pública ja que el temps i recursos emprats són pràcticament els mateixos que per als cotxes tipus turisme. La sanció no pot ser inferior al cost del servei ja que recau sobre la ciutadania. Al mateix temps es proposa aplicar una taxa reduïda quan la persona conductora arriba abans de retirar el vehicle per la mateixa raó anterior.

El govern del PSC s’ha compromès al següent:

1.- Portar al ple d’octubre un nou expedient d’ordenances fiscals que recullin íntegrament aquestes propostes i que complementen l’expedient que es porta al ple de setembre.

2.- Desenvolupar les tres accions que han d’acompanyar l’increment de l’IAE i que ha de quedar reflectit al pressupost.

3.- Negociar el pressupost municipal i no actuar en base a fets consumats tal com ha passat amb l’aprovació inicial de les OOFF.

Davant d’aquest compromís per part del govern municipal, el Grup Municipal d’ERC, conjuntament amb l’Executiva local han decidit abstenir-se en l’aprovació inicial de les OOFF que es porten al ple de setembre per donar llum verda al tràmit. S’ha acordat també condicionar el seu vot a l’aprovació definitiva de les OOFF en funció del compliment de les mesures a les que s’ha compromès el govern.

Grup Muncipal d’ERC a Cerdanyola
24 de setembre de 2020