Cerdanyola del Vallès

Notícia

Posicionament d'Esquerra davant el possible canvi parcial de denominació de la Plaça Abat Oliba

La Secció Local d'Esquerra de Cerdanyola del Vallès manifesta amb aquest comunicat quin és el seu posicionament al respecte de la proposta recollida pel PP al respecte de modificar la denominació d'una part de la Plaça Abat Oliba:

1.- La proposta inicial que recollida pel PP i recolzada pel PSC i CiU aposta per modificar la denominació d'un sector de la Plaça Abat Oliba per que a partir del moment en que es produeixi l'aprovació passi a denominar-se amb el nom de Joan Pau II.

2.- Manifestem que la nostra és una formació laica que entén que les qüestions relacionades amb la religió han de mantenir-se estrictament a banda de les administracions. Aquest plantejament també afecta a l'esfera municipal i entenem que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha de fer la seva part per garantir al seus ciutadans la llibertat de consciència i la no imposició de valors per part de les institucions religioses, siguin catòliques o no ho siguin.

3.- Constatem la nul•la vinculació de Joan Pau II amb la nostra ciutat i valorem com a innecessari que Cerdanyola del Vallès li reti homenatge mitjançant el canvi de denominació d'un sector de la seva via pública. Partint d'aquest fet i dels dos punts anteriorment exposats, manifestem la nostra negativa a acceptar el canvi de denominació proposat.

4.- Aprofitem per recordar la figura de Mossèn Josep Rosell i Ramoneda, qui va exercir com a rector de Sant Martí durant 36 anys demostrant entrega a la comunitat i una sensibilitat social molt destacable. Proposem per tant que la modificació parcial de la denominació de la Plaça Abat Oliba es faci en nom d'aquesta figura destacable de la nostra història local.

5.- Entenent que la modificació parcial del nom de la plaça, en cas de ser necessària, sempre i quan afecti únicament a la part davantera del centre parroquial i no suposi cap trastorn pels propietaris, no ha de suposar cap despesa per a la corporació municipal ni per cap privat, des de la Secció Local d'Esquerra de Cerdanyola del Vallès.

A Cerdanyola del Vallès en data 23 d'abril de 2011.