Cerdanyola del Vallès

Notícia

Mocions d’ERC a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra de Juliol de 2018

ERC Cerdanyola – Bellaterra presentarà, a la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra de dijous 12 de juliol, cinc mocions, referents a la web de transparència, el control de les finances, millores de mobilitat i aparcament i càmeres de videovigilància. El text íntegre de les mocions es pot descarregar a l'interior de la notícia. Els trobareu, en format PDF, a la part inferior de la pàgina.

 
 • MOCIÓ PER LA POSADA AL DIA DE LA WEB DE TRANSPARÈNCIA. Instem, UN COP MÉS, a l’EMD de Bellaterra a que compleixi la legalitat vigent i publiqui a internet tota la informació referent a la seva gestió. Actualment, la informació no és que estigui incompleta. És que, en molts casos, és inexistent. Instem també al govern a complir els acords de la Junta de Veïns i Veïnes i penjar els plens municipals a la web, posant-los així a l’abast de tothom interessat.
   
 • MOCIÓ PER UN CONTROL REGULAR I EXTERN DE LES FINANCES DE L’EMD. Instem als responsables de la Junta de Veïns i Veïnes de Bellaterra a aprovar la realització d’una auditoria externa de comptes en períodes regulars de màxim 4 anys i fer públic el resultats d’aquesta auditoria al portal de transparència de l’EMD.
   
 • MOCIÓ PER ACCIONS CONCRETES DE MOBILITAT EN L’ÀMBIT DE L’EMD. La mobilitat ha estat, històricament, un problema a Bellaterra. Per intentar pal.liar aquesta situació instem a:
  • Ajuntament de Cerdanyola, EMD, Diputació i UAB a treballar conjuntament per intentar solventar aquest problema.
  • EMD a que estudiï la possibilitat de limitar el trànsit a determinats als Carrers de Can Miró i Sardanista Serra a vehicles de més de 3500 kgs.
  • EMD a que estudiï la possibilitat mecanismes de pas alternatiu al carrer Pin i Soler.
  • Ajuntament, EMD i Diputació a buscar solucions per la BV 1414.
  • EMD a que estudiï la possibilitat de crear voreres amb possibilitat d’aparcar a la corba de la Font de la Bonaigua.
  • EMD per redactar un pla a llarg termini establint accions de manteniment de la via pública.
    
 • MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’APARCAMENT A LA ZONA DE L’ESTACIÓ DE BELLATERRA. S’insta a EMD i Ajuntament de Cerdanyola a  treballar per trobar una proposta de reformulació de la zona i a estudiar la creació d’una zona blava i/o una zona taronja, entre d’altres mesures com la de permetre que els vehicles o baixes nul.les emissions de gasos tinguin accés gratuït a les mateixes.
   
 • MOCIÓ PER LA PROACTIVITAT EN LES CÀMERES DE VIGILÀNCIA DE BELLATERRA. El govern de l’EMD va instal.lar un seguit de càmeres de trànsit amb un cost que estimem que podria estar al voltant dels 120.000 €. A data d’avui, no s’ha pogut esbrinar encara quines funcionen i quines no. Instem a l’Ajuntament de Cerdanyola a que el.labori d’ofici una proposta de vigilància per a Bellaterra. Instem a l’EMD a el.laborar una petició específica de càmeres de videoseguretat als accessos de Bellaterra, aprofitant la feina i la inversió ja feta.