Cerdanyola del Vallès

Notícia

Ple de Juliol. Moció a favor del dret a morir dignament i a la despenalització de l'Eutenàsia

La tercera de les mocions que presentem al Ple de Juliol dona suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir Dignament- Catalunya i, per manifestar el seu compromís, insta a l'Ajuntament a que es comprometi a promoure la cultura de la mort digna mitjançant els següents punts:

- Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors (serveis socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).

- L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.

- Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un funcionari públic municipal.

- Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre els serveis públics i els externalitzats.

- Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris al municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD) per a les persones ateses pels equips de PADES.

- Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la mort format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi.

Podeu llegir la moció íntegra al PDF adjunt.