Cerdanyola del Vallès

Notícia

Taller de debat participatiu "Fem economia local des d'una perspectiva de gènere"

El proper dimarts, 18 de setembre, entre les 19,30 i les 21,00 h. es farà als jardins del Museu d'Art de Cerdanyola (Carrer de Sant Martí, 88) un taller de debat sobre aquest tema. Es pretén explorar les possibilitats reals d'impulsar un altre model econòmic i social des dels governs locals i recollir les reflexions, propostes i experiències per part del públic.

L'economia amb perspectiva de gènere  posa en el centre de l'anàlisi la sostenibilitat de la vida, descentrant els mercats. En conseqüència, l'objectiu del funcionament econòmic des d'aquesta mirada no és la reproducció del capital, sinó la reproducció de la vida. La preocupació no està en la perfecta assignació, sinó en la millor provisió per sostenir i reproduir la vida. La preocupació central seria la qüestió distributiva. I en particular es concentra en reconèixer, identificar, analitzar i proposar com modificar la desigualtat de gènere com a element necessari per aconseguir l'equitat socioeconòmica.

Els principals objectius del taller són:

- Intercanviar  idees i  coneixement, tot contribuint al pensament crític i revolucionari pel canvi del model econòmic i social actual.
- Crear  xarxes i complicitats amb les dones del municipi.
- Visibilitzar i fer evident l'enfocament  que fa el partit des de  la perspectiva de gènere  en temes cabdals de la societat, com l'economia.
 - Aconseguir elaborar unes propostes que surtin de la trobada i poder-les convertir en moció que es presenti al Ple o en disseny de polítiques de gènere transversals a l'àrea d'economia.

 Punts  del debat:

- Recollir el debat producció/reproducció. El treball domèstic. Conceptes com organitzacó social de la cura, economia de la cura. Visibilitzar el rol d'aquest treball de cura en el funcionament de l'economia.
- Mecanismes de discriminació del mercat de treball (escletxa salarial, segregació horitzontal i vertical, precarietat laboral i desprotecció social). Propostes de mesures correctores.
- La pobresa de temps (altra dimensió de la pobresa). Conciliació. Nous usos del temps.

Preguntes que cal formular-se:

- Economia amb perspectiva de gènere, moda o necessitat? Per què és necessari? Què guanyem? Perquè mirar l'economia des d'aquesta perspectiva?
- Quines estratègies proposaries per a transformar les dinàmiques econòmiques en un sentit igualitari?
- El treball de cura és un "assumpte" de dones? Cóm o amb quines mesures podem abordar  el tema de l'organització de la cura en les polítiques públiques municipals?
- Quines tres mesures es poden aplicar en la política municipal en relació a l'econonomia amb perspectiva de gènere?

 Hi participaran:

- Maribel Cárdenas Jiménez (Coordinadora de polítiques d'igualtat i LGTBI a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Professora de sociologia a la UAB).
- Sílvia Casola (Sociologa).
- Iolanda Fresnillo (sociologa. Integrant de eKona, espai d'estudis i consultori en economia política).
- Helena Solà, cap de llista d'ERC a Cerdanyola.

 L'acte es clourà amb un refrigeri per intercanviar impressions i crear xarxa entre les assistents.

S'oferirà servei de canguratge.