Cerdanyola del Vallès

Notícia

La manca de política d'organització interna del Govern Local fa perillar les ordenances fiscals pel 2019

No hi ha polítiques municipals d’organització ni estratègies de recursos humans. La manca de previsió bloqueja els serveis i atura les tramitacions. A més, Compromís no és exigent amb els procediments i les formes com ho exigia quan era a l’oposició.

La inexistent política d'organització interna de l'ajuntament per part de Compromís per Cerdanyola va frustrar que el ple passat s'aprovés l'ampliació de la tarifació social en relació als serveis públics d'educació, esports, cultura, joventut i dels prestats a les instal·lacions del Parc Esportiu Municipal Guiera. Tal i com va advertir al ple passat la portaveu d'ERC a l'ajuntament, Helena Solà, el fet que encara no s'hagi resolt com implementar les noves funcions de la tresorera municipal en la tramitació dels expedients, pot fer que la modificació de les ordenances fiscals, que s'haurien d'actualitzar i modificar per l'any 2019, tampoc es puguin aprovar a temps.

Les ordenances fiscals regulen els ingressos mitjançant tributs que cobra l'ajuntament, com poden ser, per exemple, l'IBI, l'IAE, residus o d'altres taxes municipals. Cal recordar que per l'any 2018 el govern també va ser incapaç d'aprovar el gruix d'aquestes ordenances fiscals però, si llavors va ser per no pactar un text consensuat, per l'any 2019 la seva no aprovació pot esdevenir per qüestions de legalitat en la tramitació dels expedients. ERC de Cerdanyola del Vallès entén que no es pot permetre dur uns expedients per la seva aprovació al ple de forma incomplerta i sense haver seguit amb els tràmits i procediments legalment establerts. Procediments legals que Compromís per Cerdanyola va ser escrupolosament curós d'exigir, com no pot ser d'una altra manera, quan era a l'oposició, però ara sembla haver oblidat complir amb allò que abans reclamava per d'altres.

Aquest no és un fet aïllat, durant els més de 3 anys de govern de Compromís de Cerdanyola en solitari no ha estat capaç de dur a terme cap estratègia de recursos humans i organització per a millorar tant les condicions de treball del personal municipal, com els sistemes organitzatius interns imprescindibles per a oferir un bon servei a la ciutadania. Fruit d'aquesta incapacitat no només no es va aprovar la millora de la tarifació social esmentada, sinó, per exemple, gran part de la plantilla va cobrar amb retard la nòmina del mes de setembre passat.

De d'ERC de Cerdanyola del Vallès ens posem a disposició del govern per a intentar cercar els acords necessaris per a fer possible l'aprovació de les ordenances fiscals de l'any 2019, disposició que mostrem un cop més tot i els fallits intents anteriors per manca de resposta del govern als nostres oferiments. Només demanem que se'ns emplaci amb la màxima brevetat i s'incorpori als expedients tota la documentació legalment exigida.

Secció Local d’ERC a Cerdanyola
11 d’octubre de 2018