Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra adverteix que és imprescindible convocar places de policia local a Cerdanyola davant la manca d’agents

Cerdanyola hauria de tenir 84 policies locals, actualment n'hi ha 63 i amb la llei que entra en vigor al gener és previsible que en marxin 10, deixant el servei sota mínims.

Esquerra va presentar una moció al ple de març instant la convocatòria urgent de 4 places d’agent per a la policia local. Passats set mesos, la situació del cos s’ha agreujat pel que fa a la falta de personal i, a més, està previst que entri en vigor al gener una normativa que permeti jubilar-se als 59 anys. En poc temps la plantilla podria reduir-se a un 63% del previst si no es convoquen noves places.
Cal que el govern actual convoqui les noves places per incorporar-se a l’Institut de Seguretat Pública per la promoció del setembre de 2019, que comporta 9 mesos d'acadèmia. Si aquesta oposició l’ha de convocar un nou govern sorgit de les properes eleccions, els aspirants que aprovin el curs del setembre de 2020 no sortiran en pràctiques a reforçar el servei fins al juny de 2021 per ser funcionaris de ple dret al juny de 2022.

Mentrestant cal resoldre un altre problema greu. La policia local de Cerdanyola no és un destí atractiu per als funcionaris policials ja que el sou està per sota de la mitjana d’altres policies metropolitanes. Treballar amb mancances d’efectius i de comandaments també genera disfuncions que repercuteixen en l’ambient de treball i perjudiquen compaginació de la vida personal i laboral. A més, altres elements estructurals com la mateixa prefectura de la policia local no són les adequades per la correcta prestació del servei. La precarietat d’efectius no permet que es faci formació interna, limita la disponibilitat d’efectius per a serveis de prevenció i educació, i complica la concessió de drets com les vacances o permisos. No cal dir que en aquestes circumstàncies no es pot ni plantejar ampliar el servei per cobrir les demandes ciutadanes com les expressades per Bellaterra i que alguns serveis bàsics com les entrades i sortides de les escoles cal cobrir-los forçosament amb agents cívics.

La convocatòria imminent d’oposicions no ha d’interferir en que el govern consensuï un pla de reposició d’efectius. Aquest pla per dotar les vacants s’ha de fer extensiu a l’escala de comandament. No cal dir que, si es milloren les condicions de treball, es podria convocar algunes places per a policies ja formats i en actiu en altres policies locals o mossos, que podrien incorporar-se de forma immediata i acotar en part el problema actual.

Les disfuncions esmentades perjudiquen un servei bàsic que afecta als usuaris i obliga als agents restants a suplir les mancances amb la seva dedicació i bona voluntat. Esquerra considera que cal millorar el servei que presta avui la policia local de la mateixa manera que entén que cal dotar-la dels recursos necessaris per tal que això sigui possible.

Fer efectiva la moció presentada per Esquerra i aprovada al ple de març per unanimitat, hauria limitat el problema actual. És per això que des d’ERC s’ofereix tot el suport i col·laboració necessari al govern municipal per tal que es convoquin oposicions de forma imminent i no es perdi una nova oportunitat.