Cervera

Totes les notícies

Millora de l’acústica del pavelló polivalent

La nostra ciutat posseeix unes instal·lacions culturals força variades que, al llarg de l’any són utilitzades per a diferents actes.  Una d’elles és el pavelló polivalent que, tot i ser considerat un pavelló esportiu, ja es va concebre per a donar resposta a múltiples activitats que fins aquell moment eren difícils de realitzar. Des de la seva construcció s’hi han anat realitzant diverses  millores en diferents fases. Entre altres: la instal·lació elèctrica, els vestuaris i, darrerament, instal·lació de  la calefacció. En una d’aquestes fases hi havia la proposta de millora de les condicions acústiques, però aquestes encara no s’han dut a terme. Es tracta d’una deficiència que els organitzadors dels diferents actes i esdeveniments vénen  percebent, i així ho manifesten cada cop que se’n realitza un. En anteriors legislatures ja s’havia fet un estudi per millorar la sonoritat de la sala -ara deu estar tancat en algun calaix-. Creiem molt necessari destinar una partida dels pressupostos a la millora d’aquest equipament municipal. Concerts de joves, festes de Cap d’any, balls de festes majors, sopars i balls populars, desfilades de comerciants, festivals de rítmica, activitats teatrals (La Xarxa), esdeveniments d’instituts com entrega d’orles, festes de clubs i tants i tants altres... en sortirien beneficiats. I ja posats a parlar de millores, proposem també la remodelació i/o ampliació dels serveis, la seguretat en els seus accessos, la ventilació i, perquè no, la seva climatització. El grup d’ERC creu que millorar les instal·lacions existents a la nostra ciutat (pavelló polivalent, auditori, Sant Joan, Museu...) és prioritari, abans que destinar recursos a noves infraestructures! Gestionem  més racionalment  les despeses,  ja que són recursos que aportem els ciutadans. ERC-Cervera

Matar mosques a canonades

En el Ple de la Paeria de Cervera del passat 30 de maig es va presentar la polèmica moció per declarar el Bisbe de Solsona, Xavier Novell, persona non grata a la ciutat de Cervera per les seves paraules homòfobes recollides en una glossa publicada recentment. La moció, presentada pel Paer en Cap, Ramon Royes, va ser aprovada amb 5 vots a favor, 6 abstencions i 2 vots en contra, aquests darrers d’ERC. Però no va ser aquesta moció, coberta àmpliament per la premsa nacional, la que va recollir més adhesions per part dels regidors de la Paeria. Una moció posterior presentada per ERC, reprovant les paraules del Bisbe i demanant-li una rectificació publica, sense declarar-lo persona non grata, va ser aprovada amb 9 vots a favor i 4 abstencions. Així doncs, pensem que aquesta segona moció reflecteix millor el posicionament de la Paeria i per extensió de la ciutat en aquest afer, perquè és la que suscita més consens entre els regidors. Mes encara si analitzem el discurs d’alguns regidors del govern abans de votar la declaració de persona non grata, que feien pensar més en un vot en contra que en una abstenció, com al final va ser. Després de les seves paraules, només podem entendre aquesta abstenció com un intent de no esquerdar la cohesió del govern municipal en una qüestió que havia pres tanta volada mediàtica. Per descomptat, ja no som a temps de matisar el nostre posicionament davant de l’opinió pública del país. La premsa nacional ja ha donat el tema per acabat i, a hores d’ara, molta gent a Catalunya pensa que ERC-Cervera donava suport a les paraules del Bisbe quan no és així. Però no volem deixar escapar l’oportunitat que ens brinda el tempo més reposat de la premsa comarcal per fer arribar de primera ma als cerverins i cerverines la nostra opinió sobre aquest assumpte. Rebutgem el contingut de la glossa perquè tracta l’homosexualitat com una circumstància indesitjable enlloc de considerar-la una orientació sexual i emocional perfectament legítima.

Mocions en el darrer ple en relació amb la polèmica sobre la glosa del bisbe Novell

En el Ple de la Paeria de Cervera del passat 30 de maig es van presentar quatre mocions al voltant de les declaracions del Bisbe de Solsona, Xavier Novell, i de l’obligació del consistori de Cervera d’assistir a l’Ofici religiós de les dues Festes Majors de la Ciutat: - La primera en sotmetre’s a votació, presentada pel Paer en Cap, Ramon Royes, demanava declarar  el Bisbe de Solsona, Xavier Novell, persona non grata a la ciutat de Cervera. - La segona, presentada per CUP-PA, demanava l’abstenció dels càrrecs públics i representants de la Paeria d’assistir a cerimònies o oficis religiosos que es realitzen en motiu de la Festa Major i, també, la declaració del Bisbe de Solsona, Xavier Novell, persona non grata. - La tercera, presentada per ERC, demanava una rectificació publica al Bisbe de Solsona per la seva glossa del dia 21 de maig de 2017. - La quarta, presentada per ERC, demanava la revisió del Reglament de Protocol per eliminar la participació oficial de la Corporació Municipal en els Oficis religiosos de les festes majors de Cervera. En les intervencions en els debats de les quatre mocions els dos regidors d’ERC van manifestar la posició del grup en el següent sentit: - Rebuig al contingut de la glossa del Bisbe de Solsona, Xavier Novell, que està en contra de la igualtat de les persones, de les diferents modalitats de famílies i de la diversitat d’unions estables de parelles i, en conseqüència, constitueix una discriminació per raó d’orientació sexual. Per aquest motiu es demana la rectificació pública. - No recolzar la declaració de persona non grata al Bisbe per desproporcionada. - Treure dels reglaments municipals l’obligatorietat de la Corporació Municipal d’assistir als Oficis religiosos de les Festes Majors, ja que suposa un trencament de la neutralitat que una administració pública laica ha de tenir davant les diferents confessions religioses. La glossa del Bisbe Novell, a més a més, reforça la necessitat d’aquest canvi pel motiu del tracte discriminatori que ha manifestat cap a persones, famílies i parelles de fet per raó d’orientació sexual.

Presentada esmena a la totalitat del reglament de participació ciutadana

El dijous 11 de maig vam registrar, juntament amb els grups municipals MES – ICV – Entesa a la Paeria i CUP-PA, una esmena a la totalitat al Reglament Municipal de Participació Ciutadana. El mateix dia vam iniciar una campanya amb el lema #femCervera per explicar els motius d'aquesta esmena i presentar el text alternatiu que s'ha presentat. El dijous 18 de maig a les 20:30h a l'Església de Sant Joan Degollat (C/ Major, 13) fem un acte públic per presentar l'esmena.

Propòsit d'esmena

En el nostre darrer article explicàvem que l’equip de govern de la Paeria va utilitzar la seva majoria absoluta per aprovar en Ple la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), introduint la participació de la ciutadania un cop acabada la sessió dels plens ordinaris municipals, i imposar un nou Reglament de Participació Ciutadana (RPC), elaborat per Alcaldia sense cap tipus d’informació ni negociació amb els grups de l’oposició ni amb la ciutadania en general. A més, és possible que ni la totalitat de l’equip de govern hi hagi participat, ja que ni en els ordres del dia ni en les actes de les Juntes de Govern n’hi ha cap referència. Uns dies després del Ple, el paer en cap va convocar una audiència pública per informar la ciutadania del contingut del nou RPC, tot esmentant que qui ho volgués podia participar formulant esmenes i/o al·legacions al text. D’altra banda, el paer en cap ha convocat a tots els regidors de la Corporació a una reunió del que ha anomenat Grup de Treball del Reglament de Participació Ciutadana. El Grup Municipal d’ERC-AM no hi hem assistit ja que entenem que treballar un Reglament quan ja està aprovat inicialment pel Ple no té cap sentit. Caldria haver creat aquest Grup de Treball abans de l’aprovació del RPC, però aquesta no era la voluntat d’Alcaldia, tot i que se li va demanar en més d’una ocasió que ajornés l’aprovació per poder treballar el text amb tots els regidors i amb la ciutadania. El nou RPC i la modificació del ROM aprovats es van publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dia 13 d’abril, obrint-se un període d’un mes perquè els interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions i suggeriments que estimin pertinents. Aquest és el termini que la llei obliga a obrir en cas d’aprovació d’ordenances i reglaments municipals (article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). El paer en cap ha determinat que sigui aquest el mitjà perquè la ciutadania pugui participar en l’elaboració del RPC.

Reglament de participació ciutadana, sense participació ciutadana!

En el darrer ple, celebrat el passat dia quatre d’aquest mes, es va aprovar un nou reglament de participació ciutadana per a la nostra ciutat. El nostre grup, ERC-Cervera,  hi va votar en contra. La raó principal del nostre vot negatiu és que el procés seguit per a la seva confecció ha estat, paradoxalment, sense la participació de la ciutadania! En l’article 7 d’aquest mateix reglament s’expliquen les fases que han de tenir els processos participatius, fases que creiem que hauria d’haver seguit aquest reglament. En aquest article trobem: 1.- En el marc dels processos participatius que s’impulsen es garantirà que se segueixin de manera integral les següents fases: a)Fase d'informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, amb l'ús dels mitjans adients. b)Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diagnòstic, el debat i, especialment, la generació de propostes de la ciutadania. c)Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada als i les participants i al conjunt de la ciutadania el resultat del procés. d)Seguiment: mitjançant una comissió de seguiment o d'altres procediments de seguiment. Ens adonem que cap de les fases del procés participatiu que s’estableixen en aquest article no s’han tingut en compte! Si en la realització d’aquest reglament ja no es segueix el que s’articula, és agosarat suposar  que la seva aplicació serà nul·la o poc eficaç? El nostre grup va sol·licitar, dues vegades, que aquest reglament no fos presentat per a la seva aprovació en el ple i va proposar que el redactat del mateix servís com a esborrany per a una vertadera discussió  amb la ciutadania ( fases a i b del reglament). Ja resulta curiós que en comissions com la de l’Aquelarre, la del parc Mas Duran, la de comerç... regidors de la paeria segueixin un veritable procés participatiu amb les entitats i, en canvi, en la confecció d’aquest reglament no s’hagi seguit cap procés obert.

Acte sobre les pensions a Cervera

Santacana: 'El sistema de pensions a la nova República Catalana estarà totalment garantit i serà molt més sostenible'

L’Auditori de Cervera ha acollit aquest capvespre un acte organitzat per Esquerra Republicana sobre les pensions a la nova República. La xerrada, que s’inclou dins el procés participatiu “La República que farem” que va endegar aquesta formació a finals d’octubre, ha estat impartida per Joan Santacana, regidor de la Paeria de Cervera i director dels serveis territorials de Benestar, Treball i Famílies.   Santacana ha defensat el model Seguretat Social ‘de repartiment perquè és un model solidari que obeeix a l’objectiu de repartiment de la riquesa’. En aquest sentit, ha afirmat que ‘l’argument que utilitzen molts assegurant que una Catalunya independent no podria fer front al pagament de les pensions és falsa, doncs gràcies al model de Seguretat Social vigent de repartiment, els treballadors són els que financen el pagament de les pensions, per tant, el futur de les pensions depèn de nosaltres, sense necessitar que es transfereixin fons des de l'estat’.   Segons el republicà, el ‘balanç entre les cotitzacions a la Seguretat Social i les pensions que es paguen és més favorable a Catalunya que al conjunt de l’estat espanyol, cosa que garanteix que les pensions en una futura República Catalana siguin més sostenibles’.   El republicà també ha estat taxatiu a l’hora de revisar l’anàlisi de les dades d’ocupació i de la població pensionista a Catalunya, assegurant que ‘no és cert que l’edat de la població catalana faria fracassar el model de pensions en un estat propi, doncs l’envelliment de la població a Catalunya és el mateix que el del promig de l’estat espanyol’. Santacana també  ha destacat que quant al mercat de treball, els tres paràmetres més rellevants, activitat, taxa d’ocupació i taxa d’atur, són més favorables a Catalunya que al conjunt d’Espanya i ‘per tant, mantenint el sistema de repartiment, les pensions estaran garantides’, ha conclòs.

El paper d’Esquerra en les negociacions de l’abastament d’aigua.

L’abastament d’aigua sempre ha estat una qüestió cabdal per a Cervera i en general per a la comarca. Per entendre fins a quin punt ha estat important la recerca d’aquest indispensable fluid, només cal dir que l’historiador Agustí Duran i Sanpere, en el seu llibre “Història de Cervera”, hi dedica tot un capítol.   Els punts de captació han canviat al llarg del temps: Primer del riu Ondara, posteriorment de les fonts de Vergós Guerrejat, dels pous de Sant Miquel i Pou Nou, dels pous de l’Ondara i  les Oluges, actualment del riu Segre des del Canal d’Urgell, i en el futur portada pel Canal Segarra-Garrigues.   A hores d’ara podem dir que Cervera té l'aigua assegurada per molt temps. L'acord entre el Consell Comarcal de la Segarra (CCS), Tàrrega, Municipis de la Conca de Barberà (Baixa Segarra), de l’Anoia i de l’Urgell, i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ho ha fet possible. Però no ha sigut gens fàcil. El projecte arrenca l’any 2001 i no ha estat fins ara que s'ha pogut materialitzar amb un acord.   Els representants d’ERC del CCS hi han estat treballant i han contribuït a aconseguir el millor acord possible per a Cervera i la comarca. Però no seria just deixar de banda les pressions i la incomprensió que els nostres negociadors han rebut al llarg de la negociació en la qual se’ls ha arribat a fer responsables de posar en perill la portada d’aigua del Segarra-Garrigues si no cedien a la proposta inicial del govern.   Voldríem recordar que ERC-Cervera va presentar, al ple de la Paeria del dia 28 de setembre passat, una moció per tal de poder millorar les propostes presentades pel Conseller Rull (PDCat). Aquesta moció no va prosperar i va ser rebutjada pels regidors del govern municipal.   Exposem en una taula les posicions de cada part. En ella es pot veure clarament com les propostes d’ERC han millorat, i de molt, els plantejaments inicials presentats per l’ACA als quals va donar suport el govern de la Paeria de Cervera.