Cervera

Notícia

Transfuguisme en les corporacions locals

Titular al
Titular al "NacióLleida"
Aquesta darrera setmana la notícia política, a la nostra ciutat, ha estat l’entrada al govern de la Paeria del regidor que encapçalava la llista del PP. Prèviament s’havia donat de baixa del seu partit, passant a formar part del consistori com a regidor no adscrit.

Per situar el tema, voldríem recordar la definició de la paraula trànsfuga. Agafant, per exemple, la Viquipèdia trobem la següent: “denominació atribuïda en política a aquell representant  que, elegit en les llistes d’un partit, no abandona el càrrec després de separar-se del partit que el presentà com a candidat. Nosaltres creiem que el transfuguisme és una pràctica nociva per a la democràcia, no només perquè trenca la lleialtat política exigible a persones que s’han presentat per un determinat partit, sinó perquè violen de forma flagrant la voluntat dels electors. I no som els únics.

El 23 de maig de 2006 tots els partits polítics presents al Congreso de Diputados  van signar a Madrid  el “Acuerdo sobre el código de conducta política en relación al transfuguismo en las corporaciones locales”.  Aquest acord recull la definició de “trànsfuga” i diversos compromisos  per tal d’evitar aquestes pràctiques a nivell municipal.

En aquest acord s’hi pot llegir:
"Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas."
 
Per part de Convergència, el pacte va ser signat per Jordi Jané  -l'actual Conseller d'Interior-  que l'any 2006 era portaveu parlamentari del seu grup. No sabem doncs si el nou PDECAT subscriu el pacte o aprova el transfuguisme, però el cas és que segueix amb la vella tradició convergent de fer el que els convingui.
 
El nostre Paer en Cap publica a la xarxa un article titulat “Hem ampliat el govern. Per què?”, la resposta és obvia, per tenir un govern més estable. Però també el podríem titular “Hem ampliat el govern. Com?” la resposta seria també clara, incorporant un trànsfuga.
 
Bé, no podem dir que ens sorprengui massa aquesta incorporació: ja es veia venir!  Tanmateix entenem que el que pot ser una bona noticia per l’equip de  govern municipal, no ho és per a la  credibilitat dels polítics i va en contra de la qualitat democràtica de la Paeria.