Cervera

Notícia

Què vol dir fer oposició?

El nostre Paer en cap ja porta un seguit de plens on dóna a entendre que l'oposició no treballa per Cervera, manifestant que és només l’equip de govern qui sí ho fa. Davant d'aquestes reiterades manifestacions voldríem recordar quina és la nostra tasca.
 
Una de les funcions de l’oposició en tot ajuntament democràtic és la de vetllar per a què les diferents actuacions del govern es realitzin de manera correcta, és a dir, procurar que les obres, contractacions, comptes...  es facin seguint els procediments correctes en cada cas. I complir amb aquesta funció és treballar per a la ciutat!
 
Anem a donar exemple concrets:
Si el govern decideix fer unes pistes de “pàdel”, cal que les faci seguint el procediment establert i no altri, i que quan es demanin unes factures concretes, aquestes han de ser facilitades sense  impediments ni males maneres. Si intervenció de la Paeria fa un informe negatiu manifestant que hi ha d'haver comissions de control i seguiment en la gestió de la piscina, seria d’esperar que així es fes! Són dos mostres d’actuacions impròpies del bon fer democràtic, que ja no haurien d'existir! Els temps canvien i caldria esperar que les formes d’actuar de les persones que estan en un equip de govern  haguessin també canviat! Si no és així, el millor per la ciutadania és renunciar a formar-ne part.
 
Una altra funció de l'oposició és la de donar suport a les actuacions que l'equip de govern realitza i que estaven en el seu projecte electoral. Quant a això voldríem recordar que el grup ERC-Cervera va ser l'impulsor del POUM, tot i que, per les manifestacions del senyor Paer en cap,  ara sembla que va ser únicament iniciativa d’ell! També vam recolzar  les obres de la plaça Universitat, obres a les que en el seu dia s’hi oposaven un regidor que actualment està a l’equip de govern i el grup del que formava part el regidor trànsfuga que ara acaba d’entrar a l’equip municipal. I les obres del camí de Sant Jaume i la remodelació dels carrers del Pla de Barris (casc antic) també van tenir la nostra aprovació.
 
Seguirem realitzant la nostra tasca: llegirem tots els decrets i disposicions, participarem en les comissions a què ens convoquin,  parlarem amb els veïns, escoltarem les propostes de les entitats i institucions... i traslladarem totes les qüestions que d’això se’n derivin al Ple municipal. Serem, amb tot això, correctes i escrupolosos, i continuarem denunciant –pel bé de tots els cerverins i cerverines- les males pràctiques que es realitzin.
 
Hem treballat, treballem i continuarem treballant per Cervera, malgrat que l’equip de govern no ho vulgui reconèixer! 
 
ERC-Cervera