Cervera

Notícia

Cursos de català, eina de convivència

És un goig sentir pels carrers de Cervera com nens i nenes, nois i noies de diferents procedències, parlen català entre ells i també amb els altres. Si escoltem bé, fins i tot podem identificar-hi la manera de parlar cerverina en funció de quins mestres i quins companys han tingut a l’escola. Això és, sens dubte, un èxit del model educatiu català i en concret de la immersió lingüística.
 
Ara bé, no és tant freqüent que aquesta situació es doni entre els adults nouvinguts. D’acord que és més difícil d’aconseguir-ho perquè ja no van a escola, però no ho hem de donar per impossible.
 
Cal assolir la plena normalització del català a Cervera i a tot el país, convertint-lo en la llengua vehicular i comuna de tota la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes.
 
Des l’any 2006 i fins el 2014 es signava anualment un conveni de col·laboració entre la Paeria de Cervera i el Consorci de Normalització Lingüística (CNL) per tal de subvencionar l’Aula de Llengua a la nostra ciutat. En aquesta Aula s’impartien classes de Català de diferents nivells a persones immigrades. Durant aquest període s’havien realitzat una mitjana anual de 14 accions formatives, entre cursos i sessions, amb un total de 1018 inscrits.
 
Malauradament, des del 2015 la Paeria no ha continuat signant aquest conveni. No obstant, i gràcies a la bona disposició del personal del Consorci, que ha reestructurat el seu horari, s’han pogut dur a terme dos cursos de 45 hores.
 
Cal agrair al personal del Consorci la bona predisposició per oferir aquests cursos, però a la vegada lamentem que el Govern de la nostra Paeria hagi fet aquesta retallada que ha representat la supressió de l’Aula de Llengua.
 
L’Aula proporcionava a les persones acabades d’arribar un lloc d’acollida integral i facilitava  la inserció a la nostra ciutat i, ben mirat, era una eina que millorava l’entesa i la convivència entre tots els cerverins.
 
Per tot plegat, el nostre grup presentarà al plenari de la Paeria una moció per a que els pressupostos del 2018 contemplin una partida per aquest conveni tan necessari. I si fos possible que s'iniciïn les classes el més aviat possible.
 
La normalització de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat.
 
Fóra trist que un govern que dóna suport al dret a decidir del nostre poble, s’oblidi de recolzar les iniciatives encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre les persones i col·lectius de nouvinguts.
 
ERC- Cervera