Cervera

Notícia

Pressupost fallit

El passat 27 de desembre, el Ple de la Paeria de Cervera va aprovar el pressupost municipal per
a l’any 2019, amb els 7 vots a favor dels paers que conformen l’equip de govern, 5 vots en
contra dels paers de MES, ERC i CUP i l’abstenció del PSC.

ERC va exposar en el Ple que el seu vot contrari obeïa a tres motius:

-  El procediment d’elaboració va ignorar l’oposició en la seva tramitació. No se’ns va
demanar, en cap moment, fer-hi aportacions. El contingut de la proposta de
pressupostos es va comunicar el dia 20 de desembre, amb molt poc temps per
preparar-hi esmenes.

-  El pressupost no responia a cap planificació prèvia. No hi ha Pla de Govern i les
inversions que han recollit els darrers pressupostos es decidien en el moment
d’elaborar-los, sense cap tipus de referència a una previsió anterior que en fos una
guia.

-  Les partides socials continuen essent la ventafocs del pressupost, perdent any rere any
pes específic. Dins el pressupost consolidat de despesa, la partida social suposava el
2,95% l’any 2017 i el 2,82% l’any 2018, i el 2019 baixa fins el 2,68%.

En el Ple de pressupostos, ERC va advertir que no s’hi recollia l’increment salarial del personal
de l’Ajuntament que s’havia publicat en el BOE del mateix dia i que suposava un increment
d’entre el 2,25 i el 2,75%; és a dir: una despesa no prevista en el pressupost presentat d’entre
73.000 i 89.000 euros. Aquest fet, per força, suposarà una modificació substancial i immediata
del pressupost que es presentava a aprovació. ERC va exposar que era raonable ajornar la
presentació dels pressupostos fins el proper Ple, previst pel gener de 2019, on s’hi podrien fer
els ajustaments pertinents. No va prosperar la proposta i els pressupostos es van aprovar.

El Paer en Cap ha manifestat públicament la seva felicitat per haver aprovat aquests
pressupostos i va renyar l’oposició per no estar-hi a favor, acusant-nos de posar els interessos
de partit per davant dels interessos dels ciutadans. Segons ell, com que els hem votat en
contra, no volem invertir en els pobles agregats, ni fer noves voreres, ni millorar l’enllumenat
... Aquestes manifestacions, senyor alcalde, són un exercici molt rudimentari de demagògia
amb cert punt de cinisme.

El passat 31 de gener, l’equip de govern presenta a aprovació factures de l’exercici 2018, per
valor de 86.520,35 €, que no tenien partida pressupostària i que calia imputar-les al pressupost
de 2019, cosa que reduirà en aquesta quantitat la despesa prevista.

Aquesta desviació en la despesa efectuada el 2018 es deu a una mala gestió de l’equip de
govern. El Regidor de Territori, Serveis Urbans, Festes i Aquelarre, amb assentiment del Paer
en Cap, va reconèixer la seva culpa en el desviament pressupostari de la despesa de la seva
àrea i que, de retruc, afecta la despesa prevista pel 2019, que haurà de corregir-se. Aquesta
sinceritat lloa la seva honestedat, però no eximeix, ni a ell ni a la resta de l’equip de govern, de
la responsabilitat que els hi és exigible i que pot suposar una reprovació de la gestió.

Tot això ens condueix a preguntar: quan s’elaborava el pressupost 2019, no eren conegudes
aquestes factures pendents de pagament? La resposta hauria de ser negativa, ja que si eren
conegudes s’haurien d’haver tingut en compte en el moment de fer el nou pressupost. Si eren
conegudes quan es feien els pressupostos, aquests s’haurien fet sabent que no es podrien
complir. No ha estat així, oi?

Cal suposar que ja s’han fet tots els passos necessaris per tancar definitivament el pressupost
del 2018 i que no apareixeran més factures que encara no s’han tramitat i no hi haurà més
sorpreses que afectaran el pressupost 2019. Serà així, oi?

En conclusió, la situació del pressupost recentment inaugurat és la següent: en el seu primer
mes de vida, s’ha de fer una modificació pressupostària d’uns 160.000,00€ en la despesa (per
augment de salaris i factures no pagades del 2018). Per tenir una aproximació al que això
suposa, veiem que els 160.000,00€ són, per exemple, el 42% del previst per inversions, o el
83% del previst per a subvencions a entitats, o el 87% del previst per l’Aquelarre, ...

Aquesta modificació suposarà, en realitat, un nou disseny del pressupost del 2019. Aquell que
ERC no va aprovar per qüestions de procediment d’elaboració, de falta de previsió i d’
insuficient despesa social.

ERC va proposar en el Ple del 31 de gener que l’equip de govern compti amb l’oposició per fer
aquesta remodelació pressupostària perquè, malgrat que el Paer en Cap pensi el contrari, ens
preocupem pels interessos del ciutadà.

Esperem que aquesta primera fallida del pressupost 2019, imputable a la mala gestió de la
despesa del 2018 i a la volguda ignorància de l’increment del salari dels treballadors
municipals, no afecti la felicitat de les cerverines i els cerverins.


ERC-AM de Cervera.