Corbera de Llobregat

Documents

Modificació del contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic
Descarrega en PDF
Proposta festes locals any 2015
Descarrega en PDF
PLE DE 29 DE JULIOL
Descarrega en PDF
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 13 DE MAIG DE 2014.
Descarrega en PDF Llegeix
MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN ESPANYOL I A FAVOR DEL DIÀLEG SOCIAL
Llegeix
MOCIÓ PER UN PAÍS LLIURE DE RETALLADES
Llegeix
MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Llegeix
AL DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU
Llegeix
A LA SINDICATURA DE COMPTES
Llegeix
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
Llegeix