Corbera de Llobregat

LA COVID19.- Una nova perspectiva de vida. Part II

Penso que hem de reaccionar, d’aprendre i modificar les prioritats i motivacions personals i col·lectives per aprofitar el moment de canvis i projectar-los més enllà del present, en definitiva “reflexionar” i trobar una “nova manera d’incidir en el present” més coherent amb les necessitats del moment (sanitàries, socials, culturals i de  salvaguarda i recuperació del medi ambient); que projectin un futur més saludable, socialment just,  equitatiu i de preservació de recursos naturals i equilibris ecològics de l’entorn. No val a fer canvis “puntuals i extraordinaris” des de la perspectiva de tornar a  situacions del passat, (no ens hem d’enganyar), els canvis que necessitem fer són profunds i tenen el punt de partida en fer-nos conscients que, els humans amb els models de societat que hem construït i que s’han imposat a altres models per via de la colonització, hem estat els pitjors inquilins del Planeta, els més ignorants, arrogants i destructius i bel·ligerants amb la Natura  al punt de com a “colonitzadors del planeta” ser partícips de la nostra pròpia autodestrucció. Com individus  i per extensió també com a societat, ens hem conduit, encara ho fem ara,  en la immediatesa del resultat de les nostres pròpies raons i necessitats i no hem parat atenció en la petjada que donar satisfacció a aquestes ambicions (personals i col·lectives) deixaven al  seu pas. Desoïm les advertències,  estem cecs i no som conscients de la nostra ceguesa.  Demano disculpes per generalitzar, sóc conscient que és una injustícia amb les nombroses  excepcions, i segur que són molt nombroses  i que només en conec una part insignificant,  i tant importants  que no voldria deixar d’anomenar-ne cap.  Però per dissort de la humanitat, i nostra com a part d’aquesta humanitat que som, les excepcions s’han mostrat del tot insuficients, ara com ara,  per corregir els desequilibris extrems provocats per ambicions desaforades.

INCREMENT AJUDES ALIMENTÀRIES

La regidoria de Benestar Social i Gent Gran, des de 2015 gestionada per ERC, es cuida de atendre les diverses necessitats socials, econòmiques i familiars de la ciutadania que, per diverses circumstàncies, es troba en situació de especial vulnerabilitat. L’esclat de la pandèmia de la COVID 19 ha incrementat exponencialment aquesta vulnerabilitat i, des de aquesta Àrea de Benestar Social, s’han multiplicat  el nº i valor de les ajudes, especialment les alimentàries. L’ajuda alimentària dels Serveis Socials (SSB) es gestiona a través de dos instruments: 1.- Vals d’aliments/targetes de compra a establiments del municipi. 2.- Rebost Solidari. 1.- Abans de la crisi produïda pel coronavirus el nombre de famílies beneficiàries pels vals/targetes era de 17. Actualment ja s’ha arribat a les 80 famílies amb un increment de més de 3.000 € setmanals en relació a l’import que responia a situacions de necessitat anteriors a la pandèmia. 2.- A més dels vals d’aliments es compta amb l’ajuda alimentària del Rebost Solidari gestionat per l’entitat Corbera Voluntària. El proveïment del rebost Solidari no s’ha interromput i continua proveint-se  a través del Banc d’Aliments i de la Creu Roja. El proveïment continua amb normalitat. Abans de l’actual crisi de la COVID 19, el nombre de famílies beneficiaries del Rebost Solidari era de 99; actualment ja s’ha arribat a les 192. Aquestes famílies son valorades i derivades al Rebost Solidari des dels Serveis Socials; setmanalment s’envia a Corbera Voluntària la llista de persones que recolliran durant aquella setmana. Es porta un Registre de la recollida realitzada per cada beneficiaria que signa el document un cop li són lliurats els aliments. Tanmateix, l’increment de beneficiaris del Rebost ha requerit darrerament realitzar una compra d’aliments per part de l’Ajuntament per un valor de 1.800 € per tal de cobrir les necessitats actuals.  

EAP CORBERA, UN EQUIP RESILIENT

Vagi per davant l’agraïment profund i sincer a totes les persones, ciutadans i ciutadanes, professionals i voluntàries, vilatanes o foranies, que en aquests darrers i dolorosos mesos viscuts de crisis sanitària i social, han fet tot allò que els era possible per a millorar la situació i contribuir al benestar d’altres que ho necessitaven.   En l’acte que va tenir lloc el passat 1 de juliol, vàrem tenir l’ocasió de conèixer de primeres fonts, el que ha significat pel nostre sistema sanitari públic i per extensió a l’Equip d’Assistència Sanitària del nostre municipi, la coneguda com a crisis de la Covid-19; en la que dia per l’altre es capgirava la vida de tots nosaltres, com a conseqüència de la pandèmia, hores d’ara encara activa, del virus COV-Sars2.   l’Alcaldessa del nostre municipi Montserrat Febrero i Piera va ser la encarregada de iniciar l’acte fent una breu exposició de les raons que considerava feien oportuna la trobada i la receptivitat amb la que les ponents havien escoltat la seva proposta tot agraint la seva participació i fent les presentacions. Per la seva part, la Senyora Mònica Estrader Rodríguez, Regidora de l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va referir amb agraïments a totes les associacions i grups de voluntaris i voluntàries del Municipi que s’havien ofert per ajudar en el proveïment de materials com mascaretes, bates, servei d’atenció domiciliaria a persones en risc o sense mitjans de transport propis, destacant la gran feina feta; senyalant que en tot moment, aquestes accions, es van realitzar de manera coordinada, seguint el reguitzell d’instruccions dels serveis sanitaris i amb la col·laboració dels serveis municipals, agraint especialment la col·laboració de la Regidora de l’Àrea de Seguretat de la senyora Mercè Rocas Rubio, present entre el públic assistent.   Les ponents, Dra. Pilar Magrinyà Rull Directora del Sector Sanitari Baix Llobregat Centre Fontsants, CAT SALUT; la Dra.

Dones ERC Baix Llobregat i L'Hospitalet

Dones d'Esquerra Corbera ens adherim a la campanya #AgafaElGuant

Les Dones ERC Baix Llobregat i l'Hospitalet ens adherim a la campanya de l'Institut Català de les Dones #AgafaElGuant amb l’objectiu d’augmentar la protecció i seguretat d’infants, adolescents i joves davant les violències masclistes en l'actual realitat derivada per la crisi sociosanitària de la COVID19.  Més informació de la campanya a http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/AgafaElGuant/