Corbera de Llobregat

Totes les notícies

INCREMENT AJUDES ALIMENTÀRIES

La regidoria de Benestar Social i Gent Gran, des de 2015 gestionada per ERC, es cuida de atendre les diverses necessitats socials, econòmiques i familiars de la ciutadania que, per diverses circumstàncies, es troba en situació de especial vulnerabilitat. L’esclat de la pandèmia de la COVID 19 ha incrementat exponencialment aquesta vulnerabilitat i, des de aquesta Àrea de Benestar Social, s’han multiplicat  el nº i valor de les ajudes, especialment les alimentàries. L’ajuda alimentària dels Serveis Socials (SSB) es gestiona a través de dos instruments: 1.- Vals d’aliments/targetes de compra a establiments del municipi. 2.- Rebost Solidari. 1.- Abans de la crisi produïda pel coronavirus el nombre de famílies beneficiàries pels vals/targetes era de 17. Actualment ja s’ha arribat a les 80 famílies amb un increment de més de 3.000 € setmanals en relació a l’import que responia a situacions de necessitat anteriors a la pandèmia. 2.- A més dels vals d’aliments es compta amb l’ajuda alimentària del Rebost Solidari gestionat per l’entitat Corbera Voluntària. El proveïment del rebost Solidari no s’ha interromput i continua proveint-se  a través del Banc d’Aliments i de la Creu Roja. El proveïment continua amb normalitat. Abans de l’actual crisi de la COVID 19, el nombre de famílies beneficiaries del Rebost Solidari era de 99; actualment ja s’ha arribat a les 192. Aquestes famílies son valorades i derivades al Rebost Solidari des dels Serveis Socials; setmanalment s’envia a Corbera Voluntària la llista de persones que recolliran durant aquella setmana. Es porta un Registre de la recollida realitzada per cada beneficiaria que signa el document un cop li són lliurats els aliments. Tanmateix, l’increment de beneficiaris del Rebost ha requerit darrerament realitzar una compra d’aliments per part de l’Ajuntament per un valor de 1.800 € per tal de cobrir les necessitats actuals.