Corbera de Llobregat

Ajuntament

Plecs contractació
Descarrega en PDF
Adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a l’empresa SOREA, SA,
Descarrega en PDF
Modificació del contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic
Descarrega en PDF
Proposta festes locals any 2015
Descarrega en PDF
PLE DE 29 DE JULIOL
Descarrega en PDF
Convocatòria ple 29 de juliol
Descarrega en PDF
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 13 DE MAIG DE 2014.
Descarrega en PDF Llegeix
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 10 DE JUNY DE 2014.
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE FINANCES
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE FINANCES 2
Descarrega en PDF