Corbera de Llobregat

Ajuntament

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE FINANCES 2
Descarrega en PDF
PROPOSTA DE LA TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME
Descarrega en PDF
MODIFICACIO DE LA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2014
Descarrega en PDF
Intercanvi de dades i documentació entre administracions
Descarrega en PDF
Intercanvi de dades amb l’Agència Estatal Tributària
Descarrega en PDF
Plecs contractació
Descarrega en PDF
Adjudicació definitiva del servei d’abastament domiciliari d’aigua a l’empresa SOREA, SA,
Descarrega en PDF
Modificació del contracte de gestió integral del servei de l’enllumenat públic
Descarrega en PDF
Proposta festes locals any 2015
Descarrega en PDF
PLE DE 29 DE JULIOL
Descarrega en PDF