Cornellà de Llobregat

Totes les notícies

TORNADA SEGURA A L’ESCOLA

El proper 14 de setembre començarà el nou Curs Escolar 2020-2021. Mai l’inici d’un període educatiu ha estat tan marcat per la incertesa i la preocupació, com en aquesta ocasió, a causa de la Covid-19. Per aquest motiu, les Conselleries de Salut i Educació van fer públic el 3 de juliol el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, i va ser presentat per via telemàtica el passat 28 d’agost als representants municipals d’Esquerra Republicana, a càrrec del Conseller d’Educació Josep Bargalló i del Director General de Centres Públics, Josep González-Cambray. El Conseller d’Educació va exposar que el Departament d’Educació farà 8.258 contractacions de personal docent i no docent (233 M€) per al curs vinent 2020-2021. S’impulsarà el Pla d’Educació Digital amb una inversió de 103 milions d’euros en la compra de dispositius digitals amb connectivitat per poder seguir la formació d’aquells alumnes i/o grups de convivència que estiguin temporalment en quarantena. Es destinarà una línia d’ajuts de 9 milions d’euros per evitar el tancament de llars d’infants privades, i aquest mes de setembre, el Departament d’Educació pagarà als ajuntaments 1.500 € per plaça de les escoles bressol municipals. Aquest Pla estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat. És un Pla viu que s’ajustarà segons l’evolució i l’afectació de la pandèmia en els municipis i escoles del país segons els següents valors: 1.- Seguretat Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

Els reptes de la neteja i recollida de residus de la ciutat

A l’últim Ple Municipal de Cornellà, es va aprovar l’expedient de contractació del nou servei de neteja viària, recollida de residus i manteniment del sistema del clavegueram de la nostra ciutat. Aquest expedient determina els requisits tècnics, econòmics i les clàusules que hauran de regir la seva execució. El seu inici està previst que sigui l’any 2021 i tindrà una durada de 10 anys, és la contracta amb el cost més elevat d’aquest Ajuntament i també una de les més importants pel que fa a la repercussió que té en la població de la ciutat. Actualment, aquest servei que ha iniciat la segona pròrroga, l'està prestant l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i acumula múltiples i reiterades queixes i denúncies per part dels partits de l'oposició i de la ciutadania. Les deficiències en la neteja viària i recollida de residus vénen de molt lluny i són clarament visibles a la nostra ciutat.  Nosaltres, com vam explicar a l’article del juliol del 2019 (http://locals.esquerra.cat/cornella/article/99820/la-neteja-viaria-al-punt-de-mira-de-la-ciutadania-de-cornella), sempre hem estat crítics amb aquest servei i hem reclamat en diverses ocasions la seva fiscalització per fer complir el contracte. La resposta per part del govern ha estat sempre la mateixa: el servei ja era correcte i les modificacions no es podien fer sense realitzar una nova contracta. Tot i això, segons es va publicar el 17 de juliol del 2020 a la web municipal s’ha “reformulat” el sistema de neteja i desinfecció a Cornellà per adaptar-ho a les noves necessitats de la ciutat. Per tant, sí que es podia adaptar, només era  qüestió de voluntat política. La nova contracta, en principi, hauria de pal·liar les mancances de l’actual servei. El plantejament és ampliar la neteja de la ciutat, sobretot els caps de setmana, modificar tots els contenidors i augmentar durant els propers anys la recollida selectiva.  Des del Grup Municipal d’Esquerra hem presentat una sèrie de propostes, algunes han estat incorporades, com la millora del seu redactat amb un to més inclusiu i amb visió de gènere i alguns canvis en requisits tècnics.

L'Ajuntament som tots!

Des de l’inici de la pandèmia s’han mantingut moltes reunions telemàtiques entre l’equip de govern de l’Ajuntament de Cornellà i els grups de l’oposició per informar-nos sobre la situació i l’adopció de mesures per gestionar les conseqüències de la Covid-19.  Totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament des del primer moment, hem traslladat el compromís per sumar esforços, col·laborar i mantenir una actitud proactiva per poder fer front, conjuntament, a les conseqüències econòmiques, socials i sanitàries generades per aquesta nova realitat. Esquerra Republicana hem presentat múltiples propostes i, tot i no compartir algunes de les decisions de l’equip de govern o que s’adoptaven des d’altres administracions, especialment per part del Govern Espanyol, no ens hem apartat d’aquest compromís perquè davant la gravetat del moment toca  treballar plegats per superar com més aviat millor aquesta crisi. Malauradament, tot i les múltiples reunions i trucades, ens hem assabentat i ens continuem assabentant de decisions i actuacions adoptades per l’equip de govern mitjançant la web municipal o la premsa. En aquestes darreres setmanes, a més a més, l’equip de govern (PSC i Comuns) estan publicant comunicats i notes de premsa signats com Ajuntament, que a part de contenir informació que no se’ns ha traslladat, mostren una visió molt partidista, fragmentada i subjectiva de la gestió de la pandèmia. Critiquen durament l’actuació de la Generalitat i obvien les responsabilitats, incompliments i manca de planificació del Govern Espanyol.  En el ple del dia 29 de juliol vam formular un prec on vam exposar aquests fets. Vam demanar que no es repeteixin, que hi hagi més transparència i que es millori el trasllat de la informació. Una cosa és gestionar la incertesa i les emergències amb la celeritat imprescindible i l’altre, és fer comunicats i traslladar la informació com si fossin els únics representants de la ciutadania de Cornellà.

La realitat de les Beques Menjador

El passat 24 de juliol, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anunciava les Instruccions als Consells Comarcals relatives al tancament de la vinculació de les targetes moneder amb els ajuts individuals de menjador corresponents al tercer trimestre del curs escolar 2019-2020, on s’indicava que les targetes amb saldo disponible, una vegada finalitzat el curs escolar, es podrien utilitzar fins al 31 de juliol del 2020. A primera vista, pot semblar una mesura que desempara als infants necessitats i així ho han aprofitat els partits de l’oposició del govern català (encapçalats pel PSC i Comuns/PODEM), per fer una campanya d’atac i desinformació massiva totalment oportunista, en un moment de crisi sanitària i amb els ulls posats en pròximes eleccions autonòmiques. Detallem per què NO és tal com ho expliquen: 1.- L’ajut de menjador està vinculat directament a la utilització del servei de menjador escolar durant el curs escolar. Això significa, doncs, que l’ajut és només durant el curs escolar i s’aplica als infants de famílies amb ingressos per sota el llindar de la pobresa que estan escolaritzats en centres que tenen menjador escolar i que fan ús del servei de menjador. No s’aplica als infants escolaritzats en centres que no disposen de menjador escolar, ni als que no fan ús del servei de menjador. 2.- L’article 8 del Reial Decret Llei 7/2020, disposa que les famílies dels nens i nenes beneficiaris d'una beca o ajuda de menjador durant el curs escolar que es trobin afectats pel tancament de centres educatius acordat per la declaració de l’estat d’alarma tindran dret a ajudes econòmiques o la prestació directa de distribució d'aliments. Igualment, s’estableix que aquesta mesura es mantindrà mentre romanguin clausurats els centres educatius. Tot i això, es va aplicar un sobrecost de 5 milions d’euros al pressupost de la Generalitat per garantir les targetes menjador durant Setmana Santa. 3.- Mantenir les targetes més enllà de la finalització del curs escolar no té empara legal.

Una Festa Major 2020 diferent

La Festa Major és la festa més important de la nostra ciutat. Són dies de trobada i celebració a carrers, places, parcs... són dies de cercaviles, balls, concerts, jocs infantils, de correfoc, d’espectacles, d’activitats esportives i culturals compartides, organitzades majoritàriament per les associacions i entitats de la ciutat. I sobretot són dies de retrobaments, d’abraçades i multituds que aquest any tristament, a conseqüència de la Covid-19, no es podran realitzar com és habitual. Des de mitjans de març, des que vam rebre l’impacte de la pandèmia i una nova realitat es va anar imposant, es va fer evident que entre moltes altres coses, una festa com aquesta o no es podria realitzar o hauria de ser inevitablement diferent: més austera, innovadora i solidària.  En aquest sentit vam sol·licitar reiteradament, sense èxit, informació sobre la seva celebració i que es treballés, amb temps, amb entitats i associacions per plantejar i realitzar la millor festa possible. El resultat és el programa de festa major que podeu trobar a les xarxes socials i/o a les bústies de les vostres cases. D'entrada, abans de destacar altres aspectes, volem posar en valor la dedicació, l'esforç i la tasca realitzada pels tècnics i la implicació de les entitats i associacions de la ciutat que han fet possible una festa major diferent i necessària per recuperar part de la normalitat que hem perdut. El que no podem obviar però, és el fet que, una festa com aquesta, no s’hauria d’haver preparat a correcuita. S'haurien pogut aportar més propostes i iniciatives. Nosaltres no ho hem pogut fer. Als grups polítics municipals, malgrat formar part del Consell de Cultura, se'ns va excloure de les convocatòries. El programa està farcit d’errades i imprecisions. És un document que llegeix moltíssima gent, elaborat per un Ajuntament que diu que l’educació és l’eix vertebrador de la política municipal, és per una festa on la cultura té un paper destacadíssim i és inacceptable que   tingui tantes faltes gramaticals i d’ortografia.

Demanem que la reincorporació del personal de l'Ajuntament es faci amb garanties

L’Ajuntament de Cornellà incompleix la normativa de Prevenció de Riscos Laborals al requerir la reincorporació als llocs de treball del personal d’Acció Social. Des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el personal de l’Ajuntament ha realitzat les seves tasques mitjançant el teletreball, a excepció dels serveis essencials que requerien realitzar-se de manera presencial. La reincorporació al lloc de treball s’ha d’establir d'acord amb l'evolució de les fases de desconfinament. En aquest sentit, l’equip de govern ens ha traslladat en més d’una ocasió que estava elaborant un Pla de Contingència, estudiant les necessitats per cada lloc de treball, així com les mesures de seguretat i prevenció a tenir en compte per poder dotar de garanties aquest procés. Entre les mesures que ens han comunicat, hi ha el plantejament d’un retorn esglaonat del personal i la possibilitat de compatibilitzar el treball presencial amb el teletreball, disposar de la distància de seguretat entre les persones treballadores, l’adquisició de pantalles de metacrilat, sobretot per als espais amb atenció al públic, i disposar d’EPIS com mascaretes, guants i gel. Aquest Pla no s’ha traslladat, ni als grups municipals, ni als representants sindicals dels treballadors/es, ni al Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament. Tot i això, el passat 30 d’abril, es va requerir la reincorporació de tots els treballadors i treballadores d'Acció Social de l'Ajuntament, al seu lloc de treball, amb efectes 4 de maig, que es va fer efectiva, finalment el 5 de maig. La reincorporació s’ha fet sense que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament hagi fet cap avaluació de cadascun d’ells, sense presentar un Pla de Contingència o Protocol de seguretat i salut i sense la intervenció del Comitè de Seguretat i Salut. Des del primer moment hem traslladat a l’equip de govern, la nostra disconformitat amb el retorn al lloc de treball del personal departament d’Acció Social, tenint en compte que no era ni urgent, ni necessari, ja que podien continuar realitzant les seves tasques teletreballant i complint amb els torns presencials requerits.

Nou paquet de mesures per pal·liar les afectacions del Coronavirus

En aquesta crisi sense precedents, com totes les administracions, l’Ajuntament s’ha hagut d’adaptar a la situació implementant mesures de prevenció, d’informació, de detecció de persones vulnerables o sense xarxa, i aplicant mesures econòmiques, fiscals i socials per fer front a la pandèmia de la COVID-19. I és evident que haurem de continuar adaptant-nos, revisant i actualitzant els protocols i les mesures. Des del primer moment, Esquerra Republicana de Cornellà ens hem posat a disposició del Govern municipal per cooperar, col·laborar i ajudar en totes les mesures que ha d’adoptar el consistori per a poder pal·liar les afectacions del coronavirus i per poder combatre’l de manera més efectiva. En aquest sentit, hem traslladat propostes a les Juntes de Portaveus que es realitzen setmanalment així com als responsables polítics de les diferents àrees. Moltes de les quals s’estan aplicant. Avui hem presentat un nou paquet de mesures socials i econòmiques per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social originada per la COVID-19. Mesures destinades a tota la població, però sobretot, als col·lectius socials i econòmics que més estan patint i patiran els efectes de la crisi.  Considerem que s’ha de crear una Taula de Ciutat: un espai de reflexió, debat i participació, no només dels partits polítics, sinó també, de la societat civil representada per empresaris, entitats, treballadors i agents socials, en peu d’igualtat, per buscar les solucions econòmiques, socials i polítiques que s’encarreguin de dibuixar l’estratègia d’avenç cap a la nova economia post COVID-19.  Proposem la creació d’un Pla de Reactivació de l’Economia Local que sorgeixi de la Taula de Ciutat. Hem de fer un esforç majúscul posant a disposició el romanent, superàvit i deute públic en favor de les persones. S’ha de modificar el pressupost per adaptar-lo a la situació actual per poder fer front a les mesures urgents. Per facilitar la supervivència a pimes i autònoms, proposem elaborar un programa de noves ajudes econòmiques de suport a l’economia local, acompanyat per una campanya de comunicació per fomentar el consum de productes de proximitat, el comerç local i un cicle de cursos online sobre eines de promoció de vendes en línia per als comerciants.

EL CATALÀ, LLENGUA D'INCLUSIÓ I COHESIÓ

Comunicat d’Esquerra Republicana de Cornellà amb relació al vídeo de la Guàrdia Urbana traslladant un missatge en àrab i castellà Fa poc, s’ha difós a les xarxes socials un vídeo de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, en àrab i en castellà, on es recorden les mesures de seguretat que s’han de seguir mantenint durant el Ramadà,  per fer front a la pandèmia del COVID-19. Fer arribar en àrab, d’una manera propera, informació essencial a part de la població de la nostra ciutat, és important. Però no usar el català en comunicats com aquest, i argumentar que és un fet anecdòtic, és normalitzar una decisió poc inclusiva i discriminatòria.     El català és una llengua de cohesió i d’integració. És vehicular a l’ensenyament i d’ús normal i preferent de les administracions públiques catalanes. Per aquest motiu, no entenem que se l’hagi marginat en l’elaboració d’aquest missatge i que s’hagi considerat que no era necessari. Hem traslladat la nostra queixa a l’Ajuntament i la resposta ha estat que no es tractava d’un missatge oficial ni institucional. No obstant, aquest vídeo va ser gravat per funcionaris públics, amb uniforme i, per tant, amb totes les prerrogatives de representativitat. Així, doncs el vídeo és institucional es publiqui o no a la web oficial de l’Ajuntament. Entenem i respectem, com no pot ser d’una altra manera, la difusió d’aquest vídeo en àrab i en castellà. No qüestionem l’efectivitat ni l’oportunitat del missatge que es volia difondre, però no compartim i per tant, denunciem que es normalitzi des d’aquest Ajuntament, que presumeix de ser un dels impulsors de la normalització lingüística, l’exclusió del català. Demanem, per tant, novament, que a part dels idiomes que es considerin necessaris per fer arribar, amb efectivitat, missatges importants a la ciutadania, s’utilitzi el català, que és oficial, per ajudar a construir una ciutat més cohesionada, inclusiva i integradora.

Cooperant des de l’oposició. Mesures per pal·liar les afectacions del Coronavirus

Estem immersos en la lluita contra la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i s’han de prendre mesures excepcionals. Totes les administracions estan maximitzant els seus esforços per gestionar i adaptar, amb eficàcia i eficiència, tant les mesures preventives, com els serveis necessaris per fer front a aquesta situació.  S’estan reestructurant les tasques assignades al personal, s’està facilitant el teletreball i s’estan establint mesures de contingència i ajudes adreçades a la ciutadania i a les empreses. Des del primer moment, Esquerra Republicana de Cornellà ens hem posat a disposició del Govern municipal per cooperar, col·laborar i ajudar en totes les mesures que ha d’adoptar el consistori per a poder pal·liar les afectacions del coronavirus i per poder combatre’l de manera més efectiva.  Ens agradaria que la comunicació fos més fluïda. Creiem que és essencial sumar tots els esforços possibles per fer front a aquesta terrible malaltia. Per aquest motiu, insistim en la nostra voluntat de treballar conjuntament per superar aquesta crisi sanitària. Entenem la gravetat del moment i que s'han de prioritzar les feines més urgents, però, creiem, que ha de quedar espai pel trasllat adequat de la informació de les actuacions que s'estan adoptant. Aquestes són les mesures que vam fer arribar al Govern Municipal, algunes, ja s'estan aplicant, d'altres s’estan estudiant. Mesures econòmiques: Incrementar les ajudes per a famílies i/o persones en situació de risc. Crear una nova línia d'ajuts per al comerç i l'activitat econòmica. No cobrar el lloguer dels pisos que gestiona l'Ajuntament. Crear un punt d’atenció municipal que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses. Iniciar-lo telemàticament i posteriorment, crear-lo físicament. Treballar en la modificació dels pressupostos aprovats per ajustar-los a la situació actual. Adoptar el compromís d’elaborar un Pla de Reactivació Econòmica.