Cornellà de Llobregat

Notícia

Cooperant des de l’oposició. Mesures per pal·liar les afectacions del Coronavirus

Estem immersos en la lluita contra la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i s’han de prendre mesures excepcionals. Totes les administracions estan maximitzant els seus esforços per gestionar i adaptar, amb eficàcia i eficiència, tant les mesures preventives, com els serveis necessaris per fer front a aquesta situació.  S’estan reestructurant les tasques assignades al personal, s’està facilitant el teletreball i s’estan establint mesures de contingència i ajudes adreçades a la ciutadania i a les empreses.

Des del primer moment, Esquerra Republicana de Cornellà ens hem posat a disposició del Govern municipal per cooperar, col·laborar i ajudar en totes les mesures que ha d’adoptar el consistori per a poder pal·liar les afectacions del coronavirus i per poder combatre’l de manera més efectiva. 
Ens agradaria que la comunicació fos més fluïda. Creiem que és essencial sumar tots els esforços possibles per fer front a aquesta terrible malaltia. Per aquest motiu, insistim en la nostra voluntat de treballar conjuntament per superar aquesta crisi sanitària. Entenem la gravetat del moment i que s'han de prioritzar les feines més urgents, però, creiem, que ha de quedar espai pel trasllat adequat de la informació de les actuacions que s'estan adoptant.

Aquestes són les mesures que vam fer arribar al Govern Municipal, algunes, ja s'estan aplicant, d'altres s’estan estudiant.
Mesures econòmiques:
 • Incrementar les ajudes per a famílies i/o persones en situació de risc.
 • Crear una nova línia d'ajuts per al comerç i l'activitat econòmica.
 • No cobrar el lloguer dels pisos que gestiona l'Ajuntament.
 • Crear un punt d’atenció municipal que permeti centralitzar tots els ajuts econòmics de les diferents administracions destinats a famílies i empreses. Iniciar-lo telemàticament i posteriorment, crear-lo físicament.
 • Treballar en la modificació dels pressupostos aprovats per ajustar-los a la situació actual.
 • Adoptar el compromís d’elaborar un Pla de Reactivació Econòmica.
Mesures fiscals:
 • Modificar el calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar pagaments de famílies, autònoms i empreses sense que es produeixin costos financers. O sigui moratòria i flexibilització dels pagaments d'impostos, taxes i preus públics sense interessos de demora (IBI, taxa de residus, guals, etc.).
 • Compensar/retornar les quotes pels serveis municipals no prestats durant el període de l'Estat d'Alarma (escoles bressol, escola de música, tallers centres cívics...).
 • Compensació de la taxa d'ocupació de via pública del mercat setmanal.
 • Devolució de les taxes d'ocupació de via pública vinculades a l'activitat econòmica (terrasses).
 • Suspendre temporalment tots els procediments de recaptació d'impostos, taxes i preus públics.
 • Reducció de l'IBI.
Altres mesures:
 • Millorar la informació que es trasllada a la ciutadania. Millora de la informació que consta a la web municipal i a la resta d'apps i altres mitjans que s'estan utilitzant.
 • Establir un punt virtual per a la recollida de propostes ciutadanes per pal·liar les afectacions del coronoravirus.
 • En l'àmbit del voluntariat i la cooperació ciutadana:
 • Xarxa de voluntariat: La Creu Roja i Serveis Socials estan realitzant els serveis necessaris per persones vulnerables i/o en risc d'exclusió, molta gent demana poder apuntar-se com a voluntari/ària. Informar i donar possibilitats per fer-ho possible. 
 • Dotar un espai per fer donacions de llibres o joguines  per les famílies amb menys recursos.
 • Dotar un espai de la ciutat per acollir als sense sostre mentre duri el confinament.
 • Festa Major i altres festivitats. Queden uns mesos per a la seva celebració. Però tot sembla indicar que s’hauran d’anul·lar o posposar algunes de les activitats programades fins al mes de juny. Per tant, s’hauria de començar a dissenyar la seva reformulació i disposar de part del seu pressupost per dedicar-lo a mesures socials i econòmiques, urgents i imprescindibles, ocasionades pel coronavirus i prioritzar allò que és essencial.
Com hem indicat, l’Ajuntament ha incorporat alguna d’aquestes mesures, nosaltres continuarem insistint en la voluntat de cooperació i col·laboració amb el govern municipal per fer front a aquesta pandèmia.

Acabem amb un gran agraïment i reconeixement a totes les persones que, davant de la gravetat del moment, estan actuant amb responsabilitat i es queden a casa i, si poden, treballen telemàticament.
Agraïm especialment el coratge i valentia dels professionals que treballen fora de casa i que, malgrat no disposar de tot el material que necessiten, vetllen per tal que els serveis essencials segueixin funcionant: personal sanitari, productors, distribuïdors i venedors de productes de primera necessitat, personal d'atenció a dependents, mitjans de comunicació, serveis públics: municipals i supramunicipals...  
Agraïm, també, l’esforç que fan els treballadors que no desenvolupen feines considerades essencials i que, com a conseqüència de les ordres que provenen del Govern de l’Estat, es veuen obligats a seguir desenvolupant la seva feina i reiterem que, nosaltres, som partidaris del confinament total i de l’adopció de mesures més rígides que han funcionat en altres països.

Siguem responsables, seguim les recomanacions. #QuedataCasa #Joemquedoacasa

Seguim a la vostra disposició des dels nostres canals d’informació: