Cornellà de Llobregat

Notícia

Els reptes de la neteja i recollida de residus de la ciutat

A l’últim Ple Municipal de Cornellà, es va aprovar l’expedient de contractació del nou servei de neteja viària, recollida de residus i manteniment del sistema del clavegueram de la nostra ciutat. Aquest expedient determina els requisits tècnics, econòmics i les clàusules que hauran de regir la seva execució. El seu inici està previst que sigui l’any 2021 i tindrà una durada de 10 anys, és la contracta amb el cost més elevat d’aquest Ajuntament i també una de les més importants pel que fa a la repercussió que té en la població de la ciutat.

Actualment, aquest servei que ha iniciat la segona pròrroga, l'està prestant l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i acumula múltiples i reiterades queixes i denúncies per part dels partits de l'oposició i de la ciutadania. Les deficiències en la neteja viària i recollida de residus vénen de molt lluny i són clarament visibles a la nostra ciutat. 

Nosaltres, com vam explicar a l’article del juliol del 2019 (http://locals.esquerra.cat/cornella/article/99820/la-neteja-viaria-al-punt-de-mira-de-la-ciutadania-de-cornella), sempre hem estat crítics amb aquest servei i hem reclamat en diverses ocasions la seva fiscalització per fer complir el contracte. La resposta per part del govern ha estat sempre la mateixa: el servei ja era correcte i les modificacions no es podien fer sense realitzar una nova contracta. Tot i això, segons es va publicar el 17 de juliol del 2020 a la web municipal s’ha “reformulat” el sistema de neteja i desinfecció a Cornellà per adaptar-ho a les noves necessitats de la ciutat. Per tant, sí que es podia adaptar, només era  qüestió de voluntat política.

La nova contracta, en principi, hauria de pal·liar les mancances de l’actual servei. El plantejament és ampliar la neteja de la ciutat, sobretot els caps de setmana, modificar tots els contenidors i augmentar durant els propers anys la recollida selectiva. 
Des del Grup Municipal d’Esquerra hem presentat una sèrie de propostes, algunes han estat incorporades, com la millora del seu redactat amb un to més inclusiu i amb visió de gènere i alguns canvis en requisits tècnics. Però no s’han acceptat les que asseguraven una millora en aspectes econòmics i tècnics mitjançant requisits obligatoris a complir o valorar de manera objectiva.

També hem fet propostes tècniques que no han estat incorporades i que creiem que milloraven els plecs i per tant el compliment de la contracta per part de l’empresa adjudicatària:
  • Substituir el sistema de targetes per una app mòbil amb sistema QR. El fet de no portar la targeta, com pot ser el cas de les persones no empadronades, podria provocar l’acumulació de brossa a terra.
  • Incloure al sistema de recollida comercial, la retirada d’envasos i plàstics, que són els que més volum generen.
  • No col·locar càmeres de vigilància a la via pública. Encara que es pretén que funcionin com un element dissuasiu o penalitzador, atempta clarament al dret de privacitat de les persones.
Cornellà actualment és un dels ajuntaments que està a la cua en recollida selectiva i que incompleix els objectius europeus, i entenem que la voluntat de l’equip de govern és millorar aquesta situació, però tot i això, el sentit del nostre vot va ser en contra pels següents motius:
  • Considerem que durant l’anterior legislatura s’hagués hagut d’explorar la no externalització del servei o almenys una part d’aquest, o estudiar com mancomunar el servei amb altres poblacions.
  • No s’exigeixen tots els criteris ambientals que creiem necessaris com requisits a l’expedient.
  • L’oferta econòmica i la valoració subjectiva es puntuen molt per sobre dels criteris objectius o de puntuació directa. Per tant, les valoracions podrien ser més justes i igualitàries perquè no hi hagués possibles “valoracions tendencioses” cap a alguna oferta d’alguna empresa en concret.
  • No s’han incorporat propostes tècniques que creiem que seran necessàries per al millor funcionament de la nova contracta.
  • Si creiem que no han fiscalitzat correctament a l’actual contracta, no podem assegurar que en aquesta sí que ho facin.
Arrel de les intervencions dels grups municipals i del nostre argumentari, l’alcalde va realitzar una extensa intervenció al final de les votació, on va realitzar una dura crítica a la minoria ciutadana incívica, responsabilitzant-la de l’estat de desbordament dels contenidors i de la brutícia de la ciutat.
En cap cas va assumir la responsabilitat per no haver fet complir l’actual contracte de neteja viària i recollida de residus, ni va acceptar les múltiples mancances del servei actual: manca de manteniment dels contenidors, que ni es reparen ni es substitueixen; el fet de no ampliar el nombre de contenidors ni augmentar la freqüència de recollida de residus. A més a més, l’equip de govern tampoc va assumir que no s’ha apostat per la pedagogia ni les campanyes de conscienciació, ja que no tenen l’esperança que siguin eines útils.

Esperem que el nou servei solucioni els problemes actuals. Nosaltres continuarem denunciant els incompliments i fiscalitzant la correcta execució del servei.

Us deixem amb el tall del vídeo-acta a on es resumeix aquest punt del Ple:
https://www.youtube.com/watch?v=GCoRFUKK7r4&t=302s