Cornellà de Llobregat

Notícia

El perquè del vot contra el Pressupost municipal per al 2009

El grup municipal d’Esquerra-AM ha votat en contra dels Pressupostos municipals per al 2009. Ens han dit que es tracta d’un pressupost de contenció donada la situació econòmica actual però que alhora és un pressupost més social que mai i que a més no renuncia a fer cap de les actuacions que estaven planificades a la ciutat.
Parlem del pes que tenen les polítiques socials en un pressupost per a l’ajuntament de 69.743.534 €. El pes que té l’àrea d’acciò social i salut pública amb un pressupost d’1.994.394 € és d’un 2’87% respecte del global, un gran pes sens dubte!!!..El pes d’aquesta àrea respecte del pressupost global ha evolucionat en un 0’5% des del 2008. Aquestes dades contrasten amb el que es pregona com a pressupost social.

Tot ha canviat i tot queda igual

El govern estatal anuncia que comprarà sól públic, ampliarà els ajuts per a adquirir vivendes, incrementarà les ofertes de lloguer amb dret a compra, i de la mateixa manera des del govern de la Generalitat es negocia amb els bancs i caixes per tal que ofereixin els crèdits necessaris per tal de seguir generant activitat econòmica. Davant d’això quins canvis fa l’ajuntament de Cornellà; seguir amb un pressupost per part d’EMDUCSA completament allunyat de la realitat, amb les mateixes planificacions i expectatives de venda de pisos com si no passés res.
I deixin que m’aturi un moment a parlar d’EMDUCSA com a exemple d’opacitat. A una sola pregunta del nostre representant es van rebre 2 respostes diferents durant el consell d’administració i una tercera resposta a partir d’una pregunta formulada al ple. I parlo d’opacitat perquè és la paraula exacta, per un pressupost de 69 milions d’euros com és el de l’ajuntament se’ns han entregat a l’entorn de 100 pàgines d’informació i per un pressupost com el d’EMDUCSA de 60 milions d’euros se’ns dóna un foli per una sola cara.

Se’ns parla d’austeritat però trobem exemples de tot el contrari com el cas de l’acte dels premis ciutat de Cornellà que té una assignació de 68.478 €, és necessari i indispensable fer un macroacte? és necessària una despesa en actes institucionals de 49.494 € ? La mateixa consideració podríem fer d’un altre acte com la Festa de l’Esport, una única nit amb un pressupost de 30.000€. Sens dubte són actes que la ciutadania espera i són un reconeixement a les entitats, però en èpoques de crisi hauríem de saber trobar altres formats i fer realment gala de l’austeritat que es pregona d’aquest pressupost.
També caldria replantejar-se pel seu elevat cost alguns projectes com el de la carretera d’Esplugues en uns moments de recessió econòmica perquè està clar que altres obres com les escoles bressol, el casal d’avis, biblioteques, centres escolars, i millores en àrees de salut són indiscutibles. Entendríem la urgència d’aquesta actuació si es fes de cara a revitalitzar el comerç com havíem sol•licitat des d’Esquerra, però no únicament per a convertir-la en una zona peatonal donat l’elevat cost del projecte.
I cal també fer esment del famós i cacarejat fons de contingència social. En comptes d’aquests cops d’efecte no seria millor augmentar el pressupost social en detriment d’altres àrees d’entrada i consignar les partides necessàries per fer front a possibles necessitats en aquesta àrea concreta? Decididament sí.
Per aquestes i altres raons que exposem àmpliament al discurs del document adjunt hem votat en contra d’aquest Pressupost. Des d’Esquerra seguirem fent aportacions i treballant per una Cornellà millor.

Discurs Pressupostos 2009