Cubelles, Casal Josep Mestres

Notícia

Comunicat del Govern municipal

Relatiu a la informació apareguda a 'La Vanguardia Digital'
En relació als fets publicats en l’edició de La Vanguardia Digital l’11 d’abril de 2017, el Govern municipal exposa:
  1. En data 2 de març de 2017, una funcionària municipal s’adreça a Recursos Humans (RRHH) i posa en el seu coneixement que se sent assetjada sexualment per un regidor.
  2. RRHH es comunica amb la Diputació de Barcelona, qui assessora a la Corporació en matèria laboral, per consultar si es pot activar el protocol d’assetjament tenint en compte que no afecta a dos treballadors/es, sinó a una treballadora i a un càrrec electe. La Diputació recomana activar igualment aquest Protocol i derivar a la treballadora al Servei de Prevenció perquè en faci un seguiment.
  3. En data 8 de març de 2017, l’Alcaldessa trasllada immediatament els fets al regidor afectat i li demana la seva dimissió, en el marc de total confidencialitat que estableix el Protocol.
  4. En data 13 de març de 2017 el regidor Joaquim D. Macià i Tetas dimiteix de tots els seus càrrecs. L’Alcaldia accepta aquesta dimissió, decreta la retirada immediata de totes les seves competències com a regidor i la comunica a tots els càrrecs electes, tant del Govern com de l’oposició.
Davant d’aquests fets, el Govern municipal manifesta el més enèrgic rebuig davant de qualsevol tipus d’assetjament, tant sexual com de qualsevol índole. També lamenta que la confidencialitat establerta pel Protocol, que afecta tant a la presumpció d’innocència del regidor com al dret a la confidencialitat i privacitat de la funcionària, s’hagi trencat.


Govern Ajuntament Cubelles