Cunit

Notícia

ARA MÉS QUE MAI TOTS I TOTES AMB L'EDUCACIÓ

Les Llars d'infants, les escoles i els instituts han rebut el PLA DE REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS FASE2
En aquests moments el focus de l'opinió pública hauria de centrar-se en la "nova realitat" que la reobertura dels centres docents comportarà. 
Hi haurà una reorganització del sistema educatiu que en molts aspectes repercutirà en la comunitat educativa:

- Horaris d'entrada i sortida dels centres docents, això comportarà problemes de mobilitat?
- Podran tots els alumnes del municipi en les seves escoles tenir educació presencial?.
- Si no poden, s'habilitaran espais municipals?
- Hem de garantir la plena connectivitat de tots els alumnes. Quins no tenen equipaments informàtics? Els tenim detectats? Què farem amb ells?
- Invertirem en els nostres alumnes?
- La reobertura comportarà ser sistemàtics amb les mesures d'higiene, farem les campanyes oportunes?
- Com podem ajudar les nostres escoles, llars d'infants i Instituts?
- L'entrada als centres docents estarà restringida. Farem campanyes de responsabilitat individual?
- Com podem ajudar a fer complir les normes establertes pel pla?
- Quina ha de ser la col·laboració de les famílies i de l'AMPA?
- Podrem organitzar activitats extraescolars?
- Com funcionarà el transport escolar? I el menjador?
- Quines necessitats d'ajuts caldran?
- Quines activitats d'estiu farem? A on?
- Som un municipi i ara és el moment, més que mai, que la "tribu" eduqui. És responsabilitat de tots i totes, no?

Urgeix que la comunitat educativa es reuneixi, comenti, col·labori...
Tan aviat com es pugui s'hauria de reunir el Consell Escolar Municipal per establir unes pautes conjuntes d'actuació.