Dosrius - Canyamars - El Far

Totes les notícies

El Ple municipal de Dosrius demana la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Dosrius, celebrat el passat dijous 21 de maig, va aprovar una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya en que es demana la flexibilització de les regles de despesa de manera que el món local pugui augmentar la capaciatat pressupostària. El text, negociat i presentat per tots els grups polítics (ERC, PSC, JxCAT, SdP i LaPAC-CUP), ha estat aprovat per unanimitat. === TEXT COMPLET DE LA MOCIÓ MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, JxCAT, ERC, LAPAC-CUP I SDP PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL   Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania, són agents clau en la gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària produïda pel COVID-19. Des del primer dia hem estat al peu del canó, per cobrir totes les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis bàsics.   També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi de 2008.   Arran d’aquella crisi l’Estat Espanyol va modifica l’article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels ajuntaments.   Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.

Dosrius es declara municipi feminista

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Dosrius celebrat al 27 de febrer de 2020 ha aprovat per unanimitat la Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones proposada per Esquerra Republicana de Catalunya. El text es va consensuar amb la resta de grups municipal, incorporant algunes esmenes del PSC i La PAC-CUP, i declara formalment Dosrius com a municipi feminista. Pocs dies del 8 de març, amb aquesta moció Dosrius assumeix com a propi el Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat (el 23 de març de 2018). En un moment on les diverses institucions han fet una aposta per feminitzar els espais masculinitzats, ara que han donat passes per reduir desigualtats i lluitar per la justícia i la igualtat, des del món municipal no podem girar l'esquena. Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d'una igualtat més gran. Es tracta d'un acord de mínims consensuat i acceptat per la majoria dels partits polítics, que tots els municipis haurien de poder complir i tenir. Si no és així, és que no es fa una aposta important per la igualtat i per tenir protocols d'actuació davant les situacions de discriminació envers les dones. Les dones sóm més del 50% de la població i hem de tenir la mateixa visibilitat i els mateixos drets i oportunitats que els homes. És responsabilitat dels Ajuntaments fer que això sigui possible als municipis. Els carrers han de ser de tots i totes i per a tothom.  

ERC proposa que s’inclogui la construcció de la Biblioteca Esteve Albert i Corp al pressupost de l’Ajuntament de Dosrius

Dosrius és una de les poques poblacions catalanes de més de 5.000 habitants que no disposa de biblioteca municipal. Fa 10 anys que vam superar la població mínima per disposar obligatòriament d’aquest servei. També som una excepció del servei de Bibliobús itinerant de la Diputació de Barcelona, pensat per a municipis d’entre 300 i 3.000 habitants. Llei a banda, considerem que tot municipi ha de disposar de biblioteca pública per tal de garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al coneixement, a la cultura i a l’educació i, alhora, com a espai de cohesió social de la ciutadania. Aquest darrer objectiu és d’especial importància a Dosrius a causa de la dispersió dels nuclis de població, de la mateixa manera que els centres educatius són l’espai de coneixença i convivència entre els infants i joves del municipi. Durant el mandat 2015-2019 vam fer un pas de gegant per revertir aquesta greu mancança. D’una banda l’Ajuntament de Dosrius ha urbanitzat els terrenys de Can Batlle, amb els carrers i serveis necessaris per a la construcció de la biblioteca, i també l’Institut Els Roures per part de la Generalitat de Catalunya; de l’altra, vam encarregar la redacció del projecte de l’equipament cultural, ara pendent d’executar. Per aquests motius, hem proposat que es modifiqui el pla d’inversions del pressupost municipal i s’inclogui la partida necessària per a la construcció de l’edifici de la Biblioteca Esteve Albert i Corp segons el projecte executiu redactat per l’arquitecte Jordi Parcerisas. Pel que fa a ingressos, suggerim que es tingui en compte la subvenció de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, no previst a la proposta de pressupost. La proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya ha estat admesa pel Ple Municipal celebrat a l’11 de febrer en què s’ha votat la resolució del conjunt de les al·legacions al pressupost de l’Ajuntament de Dosrius, per 11 vots a favor (PSC, ERC i JxCAT) i 2 en contra (SdP i La PAC-CUP).

L'Ajuntament de Dosrius reclama la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i manifesta el suport al MH President Quim Torra

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Dosrius, reunit amb caràcter extraordinari i urgent el dimarts 24 de desembre de 2019, ha aprovat dues mocions per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques, d’una banda, i manifestar el suport al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra i en contra de la sentència del TSJC. Ambdues mocions s’han aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 8 regidors i regidores dels grups municipals que han proposat la celebració del Ple Municipal: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCAT), Som del Poble (SdP) i La PAC-CUP. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) s’ha abstingut en la votació.   La justícia europea reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar sentència, en data 19 de desembre de 2019, en que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions europees, els polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras, han vist vulnerats els seus drets. En conseqüència, també els drets dels ciutadans que els van votar que, en el cas de Dosrius representa el 54,08% dels electors. Entenem que  aquesta corporació local, com a representants polítics d’una majoria de la ciutadania, ha d’exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició d’eurodiputats, puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.   La justícia espanyola inhabilita el president de Catalunya per exercir la llibertat d’expressió En la mateixa data, sospitosa coincidència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet pública la sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita com a president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport als presos polítics del balcó de la Generalitat.

Propostes per a una fiscalitat progressiva, justa i sostenible a Dosrius

El grup municipal d'ERC presentem al·legacions a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Dosrius per al 2020 amb propostes encaminades a una fiscalitat més justa. Les ordenances fiscals defineixen les normes de recaptació econòmica de l’ajuntament, mitjançant impostos, taxes i preus públics. A finals de cada any la corporació municipal ha de tenir aprovades les modificacions aplicables a l’any següent. Normalment els canvis fiscals provenen d’adequacions normatives, aquelles que marquen les lleis o directrius estatals, o bé de nous criteris de l’ajuntament. En aquest segon cas, mitjançant les ordenances fiscals, és on l’alcaldia i l’equip de govern defineixen polítiques socials o mediambientals, per exemple. El Ple de l’Ajuntament de Dosrius va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals pel 2020 en sessió urgent i extraordinària, el passat 14 d’octubre de 2019. Un dilluns a dos quarts de 10 del matí. Enguany els regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no hem participat de la proposta, òbviament perquè ara no estem a govern però tampoc se’ns va consultar prèviament. El nostre grup votar en contra de la urgència pel poc marge de temps entre la convocatòria i la celebració del Ple, que no deixava marge per estudiar a fons les modificacions. Alhora, ens vam abstenir a la proposta, per dos motius: no estem d’acord en l’augment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) ni en limitar la bonificació a les famílies nombroses i qüestionem la bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per a vehicles vells. En canvi, veiem positiva la bonificació sobre els habitatges que incorporin energia solar i la rebaixa en algunes taxes per a l’ús de dependències municipals, com el Pou de Glaç. Per aquest motiu, dins el període d’exposició pública de 30 dies per a al·legacions, el grup d’ERC hem presentat unes propostes amb l’objectiu d’avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, justa i sostenible, esperant que puguin ser debatudes i aprovades en una nova convocatòria de Ple Municipal.

Defensem la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

Davant la deriva autoritària de l’Estat espanyol i la censura que pretén imposar al Parlament de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) proposa l’aprovació d’una una moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. El text ha de ser debatut i votat al proper Ple Municipal d’acord amb la sol·licitud que hem fet com a grup municipal i emplacem a la resta de partits amb representació a l’Ajuntament de Dosrius que se sumin a la iniciativa. Aquí teniu el text sencer de la moció:   MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus. Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat. Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de Catalunya. Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.

COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SDP I LA PAC – CUP DAVANT LA PREOCUPANT SITUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI DE DOSRIUS

És públic i notori que Dosrius des de fa molts anys pateix una manca de personal al cos de Policia Local que, afegit a la gran extensió del municipi i a la dispersió poblacional, dificulta les tasques de seguretat ciutadana. El segon semestre de cada any és especialment complexe, especialment durant els mesos de tardor (d’octubre a desembre), període en què augmenten el nombre de robatoris en domicilis. L’any passat i l’actual no són una excepció. Fins fa uns anys el cos de la Policia Local patia seriosos dèficits organitzatius fruït de polítiques erràtiques i poc professionals que no ajudaven a estabilitzar, consolidar ni ampliar la plantilla. Durant el mandat 2015-2019 vam prendre algunes mesures per començar a solucionar els problemes crònics del servei de policia local que sintetitzem en els següents punts: # Millores de les condicions salarials per tal d’equiparar les retribucions als policies locals d’altres poblacions i consolidar l’equip: vam reconèixer el complement de destí als agents de policia que en anteriors mandats del PSC havien rebaixat i que suposava un greuge; vam aprovar un complement específic per als funcionaris de carrera (agents que han cursat la formació a l’Institut de Seguretat de Catalunya i que patrullen amb arma de foc) i un complement de disponibilitat d’hores per a tota la plantilla; i vam augmentar el preu de les hores extra que estava totalment obsolet. # Millores organitzatives: des de fa dos anys es va començar a treballar amb un model de quadrant per planificar els serveis, adaptable a les necessitats i a les vicissituds de cada moment; vam suprimir les patrulles unipersonals perquè suposaven un incompliment flagrant de la llei de seguretat ciutadana i un perill per als agents; vam dotar econòmicament la plaça de Sargent i vam incorporar un treballador en comissió de serveis des d’una altra administració local; vam convocar unes oposicions al 2016 i vam preparar-ne une altres per aquest 2019; vam contractar un agent més de forma urgent i temporal per tal de reforçar la plantilla.

	Can Canyamars, pacte per a l’impuls final del procés d’urbanització

Can Canyamars, pacte per a l’impuls final del procés d’urbanització

El Ple de l'Ajuntament de Dosrius celebrat el passat 23 d'octubre va aprovar per unanimitat la Moció per a l’impuls del procés d’urbanització de Can Canyamars, a proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'objectiu del text votat és blindar la continuïtat del procés d’urbanització reactivat en el mandat 2015-2019. D’acord amb el que vam avançar al programa de les eleccions municipals, proposem un pacte amb la resta de grups municipals i amb la comunitat de propietaris per tal de consensuar un pla d’execució, amb l’ordre de les fases i un calendari. Un acord polític que doni garanties als veïns i veïnes de Can Canyamars del ferm compromís de l’Ajuntament de Dosrius amb el projecte, governi qui governi. L’Ajuntament de Dosrius va aprovar, a l’any 2017, la Modificació del Projecte refós d’urbanització del sector de Can Canyamars. Separació per fases, projecte que s’ha començat a executar entre els anys 2018 i 2019. El document no predetermina en quin ordre ni calendari s’executaran les 30 fases. Molt probablement el procés d’urbanització anirà més enllà d’un mandat polític de quatre anys i, en cas de canvis polítics, la continuïtat i el ritme d’execució del projecte estaran subjectes a les prioritats dels governs municipals. D'aquesta manera, volem que tots els partits ens comprometem a mantenir la partida al pressupost municipal, cada any, d’acord amb les fases previstes; solucionar de forma urgent els dèficits urbanístics greus que suposen un risc en la seguretat viària i de les persones; recepcionar totalment o parcial els serveis correctament executats per tal que l’ajuntament en pugui fer el manteniment de forma immediata; i proposem iniciar els tràmits per integrar la xarxa de subministrament d’aigua d’ús domèstic de Can Canyamars a la xarxa i servei de la resta del municipi. Celebrem que tots els grups municipals, inclosos el PSC i JxCAT, s'hagin compromès a impulsar el pla aprovat fa dos anys i que l'actual equip de govern doni continuïtat a la segona fase d'urbanització que vam licitar a finals del mandat passat.

La ciutadania i el Ple de l'Ajuntament de Dosrius rebutgem la sentència del Tribunal Suprem

Coneguda la sentència del Tribunal Suprem contra Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa, condemnats amb penes de presó, i contra Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació, la resposta ciutadana i institucional del municipi de Dosrius no s'ha fet esperar. Ahir al vespre un centenar de veïns i veïnes de Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far ens vam aplegar al davant de l'ajuntament, igual que a la resta de pobles i ciutats del país, per manifestar la nostra indignació davant d'una sentència que ha demostrat ser la venjança final d'una farsa, d'un judici polític. Avui al matí hem celebrat un Ple Extraordinari i Urgent per tal de debatre i votar una moció de l'Ajuntament de Dosrius per rebutjar la sentència, demanar l'amnistia dels presos polítics i en defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya. Els regidors d'ERC, JxCAT, SdP i la PAC/CUP vam demanar conjuntament aquesta convocatòria i la moció , llegida conjuntament pels regidors dels grups que li hem donat suport, s'ha aprovat per majoria absoluta. El partit de l'alcaldessa de Dosrius, el PSC, no ha volgut participar a la votació. Aquí teniu el text sencer de la declaració institucional de l'Ajuntament de Dosrius, moció proposada per les associacions municipalistes AMI i ACM:   MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte.