Ebre

Totes les notícies

Esquerra proposa la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de les Terres de l’Ebre (ADETE)

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat de les candidates, Montserrat Perelló i Neus Sanromà, i també dels directors territorials de Governació i Administracions Públiques, Carles Pasqual, i Innovació, Universitats i Empresa, Josep Monclús, ha proposat la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de les Terres de l’Ebre (ADETE) sobre la xarxa de vivers d’empresa creada. Salvadó ha afirmat que aquesta Agència “resoldrà una de les mancances històriques que arrastren les Terres de l’Ebre, tenir una economia fràgil, perquè no ha disposat d’instruments de reforç des de les administracions com a conseqüència de la manca d’implicació de la Diputació de Tarragona en el suport al desenvolupament local”. Segons Salvadó, “a diferència de la resta de diputacions del país, la de Tarragona no ha apostat mai per donar suport al teixit empresarial i productiu de les Terres de l’Ebre”. Salvadó ha apuntat que “mentre la resta de Catalunya ja fa dècades que compten amb multitud d’agències de desenvolupament econòmic, centres de suport tecnològic i de vivers d’empreses, les Terres de l’Ebre han estat un forat negre en aquestes infraestructures”. El candidat republicà ha explicat que Esquerra des del Govern ha adoptat una postura activa creant uns “embrions”, que són els 6 vivers d’empresa, sobre els quals es formarà l’ADETE, fet que permetrà fer un salt qualitatiu. Salvadó ha destacat que els 12 milions d’euros aconseguits dels Fons d’Industrialització de l’Estat s’han creat Centres de transferència tecnològica per als nostres sectors productius, que han reforçat de manera exitosa clústers empresarials com el del moble de la Sénia. A més a més, s’ha creat l’antena tecnològica del CTM de Flix, la Unitat de Transferència Tecnològica de l’IRTA a la Ràpita, o l’antena d’Aliança Tecnològica a Amposta. Salvadó ha afegir que un altre dèficit històric també s’ha començat a revertir, el del subministrament elèctric amb quantitat i qualitat, gràcies a la construcció d’una subestació elèctrica a la Ribera d’Ebre i l’execució d’un altra al Polígon Catalunya Sud.

Esquerra proposa un Pla de Barris específic per urbanitzar 100 Km de carrers de municipis del Delta de l’Ebre

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat de la candidata i regidora de Deltebre, Sònia Bertomeu; de l’alcalde de l’Aldea, Dani Andreu; del regidor de Sant Jaume d’Enveja, Francesc Vidal, i del director dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques, Carles Pasqual, ha proposat un Pla de Barris específic per als municipis del Delta que ha anomenat Pla Delta. El candidat republicà ha recordat que els municipis del Delta de l’Ebre arrosseguen dèficits d’urbanització històrics, com a conseqüència de la manca de prioritat en inversions durant dècades, com també havia passat amb el nucli històric de Tortosa, i per això Esquerra proposa aquest Pla Delta. Segons Salvadó, “el delta de l’Ebre ha estat el gran oblidat dels governs convergents i l’exemple més clar el tenim en el fet que hem esperat més de 50 anys per a la construcció del pont entre Sant Jaume i Deltebre”. Salvadó ha argumentat la necessitat de la seva proposta en el fet que “ens trobem avui, encara, amb més de 100 km de carrers que no estan asfaltats, que no tenen les voreres fetes o que tenen serveis precaris amb manca d’enllumenat públic, clavegueram o subministrament digne d’aigua”. Per això, segons Salvadó, el Pla de Barris pel Delta que proposa Esquerra “té com a objectiu acabar d’urbanitzar i dignificar aquella imatge de falta d’urbanització de molts quilòmetres de carrers de municipis del delta de l’Ebre, com ara Deltebre, l’Aldea, Sant Jaume d’Enveja i Camarles pel que fa a les zones del lligallo del Gànguil, el lligallo del Roig i les Masies”. El candidat republicà ha destacat que durant els darrers set anys Esquerra, des del Govern, ha triplicat les aportacions, fet que ha permès urbanitzar més de 20 km de carrers d’aquests municipis del Delta. Esquerra proposa el Pla Delta perquè el Pla de Barris actual impulsat per la Generalitat aquests anys estava pensat per a una finalitat molt concreta que ha permès fer actuacions a Tortosa, Móra d’Ebre i Flix però, en canvi, no es podia donar resposta a singularitats com les dels pobles del Delta.

Salvadó: “Esquerra és la garantia per mantenir el ritme d’inversions i equipaments en l’àmbit d’atenció a les persones”

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat de la candidata Susanna Sancho, Adam Tomàs, Montserrat Perelló i Alícia Gamundi, ha exposat les seves propostes en l’àmbit d’atenció a les persones. Salvadó ha recordat que les Terres de l’Ebre acumulaven un dèficit històric estructural en àmbits com l’educació, la salut, l’atenció a la gent gran, els infants, les persones discapacitades o les polítiques de dones. Salvadó ha posat com a exemple el fet que “abans de l’entrada d’Esquerra al Govern, feia 20 anys que no s’havia inaugurat cap nova escola a Tortosa”. El republicà ha incidit en l’esforç que s’ha fet, tant en infraestuctures com en recursos humans per donar cobertura a una situació que s’ha vist agreujada amb el creixement de 35.000 nous habitants els darrers 10 anys a les Terres de l’Ebre. Segons Salvadó, “les Terres de l’Ebre, de la mà d’Esquerra, hem fet un salt qualitatiu en l’atenció a les persones portant l’estat del benestar a les quatre comarques, i continuarem sent la garantia per mantenir el ritme d’inversions i la prioritat de les polítiques socials al nostre territori”. Salvadó s’ha compromès en dir que “cap persona dependent s’ha de quedar sense ajuda”. Salvadó ho ha exemplificat amb el fet que “durant aquests 7 anys, amb Esquerra al Govern s’han destinat més de 187 milions d’euros per a la construcció d’instal·lacions en l’àmbit d’atenció a les persones, alhora que s’han incorporat 2.800 nous professionals entre mestres, metges, mossos i personal de serveis socials”. Segons Salvadó, “des d’Esquerra s’ha trencat amb el model de CiU, que oferia llargues llistes d’espera per aconseguir una plaça de residència per a la gent gran, la inexistència de places de llars d’infants públiques o bé l’obligació d’anar a rebre serveis de certa qualificació a Tarragona , Reus o Barcelona”.

Esquerra proposa crear la primera càtedra Unesco a les Terres de l’Ebre

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat de les candidates, Sònia Bertomeu i Montserrat Perelló, com també del president de la Federació, Gervasi Aspa, ha donat a conèixer diferents iniciatives de futur en l’àmbit universitari. Salvadó ha recordat que “durant els 23 anys de CiU, ’havia intentat impulsar la universitat a les Terres de l’Ebre amb propostes fallides d’àmbit privat, que acumulaven fracassos perquè no es donava prioritat al territori, mentre altres ciutats com Vic, Tarragona o Lleida impulsaven la universitat pública presencial”. Al marge de la important aportació de la universitat a distància, segons Salvadó, “el model que havia implantat CiU incidia en la seva idea de Terres de l’Ebre com un territori perifèric i de segona divisió”. En contraposició, Salvadó ha destacat que Esquerra, l’any 2004, va posar 2 milions d’euros per transformar les titulacions privades en públiques i per construir un model universitari sòlid, solvent i públic a les Terres de l’Ebre, de la mà de la URV, que ha culminat amb la construcció del Campus. Segons Salvadó, “el campus universitari ha esdevingut un pilar fonamental per a la constitució d’un model formatiu, de recerca i d’investigació de les Terres de l’Ebre”. Salvadó ha conclòs que “la gent d’Esquerra ha estat valenta en fer de la Universitat un eina clau perquè les Terres de l’Ebre siguin el territori digne i competitiu que mereixem”. El candidat ebrenc s’ha compromès a continuar reforçant aquest model universitari públic i de qualitat mitjançat diferents propostes. Així, Esquerra vol ampliar el nombre de titulacions impartides per la URV a l’Ebre i donar prioritat a les vinculades als àmbits agroalimentari i ambiental, amb relació al projecte EbreBiosfera. Segons Salvadó, la titulació d’àmbit agroalimentari potser tindria una vocació més territorial, i la titulació d’àmbit ambiental disposa de professorat solvent amb titulació en aquests àmbits (IRTA, Observatori de l’Ebre o Xarxa d’Indicadors Ambientals), a més d’experiència en recerca i uns espais naturals únics, “fet que la convertiria en una titulació ambiciosa amb vocació nacional de transcendència”.

Esquerra vol transformar l’IDECE i redefinir-ne les funcions actuals

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat de la candidata pel Baix Ebre, Sònia Bertomeu, i del candidat a l’alcaldia de Tortosa, Josep Felip Monclús, han proposat des de l’embarcador de Tortosa redefinir les funcions de l’Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). Salvadó ha destacat que durant els darrers anys s’ha posat en marxa la Comissió de navegabilitat que ha implementat un nou model de navegació on es prioritza la navegació d’embarcacions que s’adapten al riu, com les de motor amb poc calat, piragües o caiacs en alguns trams i les de més gran calat cap a la desembocadura. Per a Salvadó, un dels fets més importants ha estat “el desplegament del marc legislatiu, amb l’aprovació del Decret de noves titulacions fluvials, que ha resolt el principal escull per a la navegació i per a la implantació d’empreses d’aquest àmbit, com ara en el tema dels permisos o les titulacions dels patrons”. Al mateix temps, ha destacat el treball en millorar els embarcadors i l’èxit del projecte pilot del llaüt Lo Sirgador, que ha donat peu a la posada en marxa d’altres projectes d’administracions locals i privats per introduir nous llaguts al riu. Salvadó ha contraposat aquest model de navegació amb el que va desplegar CiU fa quinze anys, un model que pretenia copiar els models francesos, oblidant la naturalesa mediterrània del riu i implantant un model insostenible, que es basava en el dragatge sistemàtic de la llera i una inversió milionària de manteniment. Salvadó, després de destacar la importància de la creació de la Comissió de la Navegabilitat, proposa, “transformar l’IDECE i redefinir les seves funcions actuals convertint-lo en un organisme únic per impulsar i gestionar la navegació fluvial, per evitar que dupliqui actuacions que ja duen a terme altres administracions”. Tot afegint que “no hem de crear nous organismes sinó racionalitzar allò que tenim i, per tant, cal destinar exclusivament l’IDECE a les tasques de promoció i gestió de la navegació fluvial i tots els projectes que se’n deriven”.

Esquerra proposa mesures per regenerar l’activitat econòmica, cívica, turística i comercial del nucli històric de Tortosa

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament, Lluís Salvadó, acompanyat pel candidat a l’alcaldia de Tortosa, Josep Monclús han volgut mostrar des del davant del Palau Oliver de Boteller les millores efectuades els darrers set anys, així com les actuacions que s’estan fent ara al nucli històric de Tortosa. Tot veient el monument franquista situat al mig del riu els dos republicans han lamentat que ahir els grups de CiU i PP no aprovessin a l’Ajuntament de Tortosa la moció popular que demanava la seva retirada. Per Lluís Salvadó “el fet que no s’enderroqui o retiri aquest monument és un insult a la memòria de tants demòcrates i republicans que van patir la repressió del franquisme, i per tant, un insult a la democràcia”. Segons Salvadó “la societat tortosina i de les Terres de l’Ebre té un grau de maduresa democràtica prou important com perquè es pugui retirar”. Salvadó ha recordat que Esquerra ha plantejat com alternativa a la retirada, la seva substitució per una passarel·la per a vianants i ciclistes aprofitant la pilastra del mig de riu. Segons Salvadó “no pot quedar un buit al sentiment de la ciutat de Tortosa, sinó tot el contrari, i per això hem de substituir-lo per un espai emblemàtic”. Tot i això la proposta que fa Esquerra resta oberta a d’altres possibilitats. La passarel·la que demana Esquerra “a més a més d’ajudar a solucionar la mobilitat de vianants i ciclistes dins de la ciutat, estèticament hauria de ser potent i singular, i per tant eliminem un símbol del franquisme i el substituïm per un símbol de ciutadania i democràcia”. Un altre element important per millorar la mobilitat dins del conjunt dels barris del nucli històric de Tortosa reivindicat per Salvadó ha estat la construcció del tercer pont, molt lligat també al desplegament del Campus Universitari. El candidat Salvadó ha afirmat que “el nucli històric de Tortosa és l’espai on es visualitza de manera més clara i més nítida l’abandonament històric i sistemàtic que havien patit les Terres de l’Ebre durant dècades.

“Lluís Salvadó, valent, fa respectar l’Ebre i la seva gent”, títol del cartell de campanya d’Esquerra

El candidat d’Esquerra per les Terres de l’Ebre a les eleccions al Parlament de Catalunya, Lluís Salvadó, acompanyat de membres de la llista electoral de la Federació i del senador Pere Muñoz, ha presentat avui el cartell electoral propi que penjarà el partit al territori. Amb la imatge del mateix Salvadó, el cartell porta per títol “Lluís Salvadó, valent, fa respectar l’Ebre i la seva gent”. Després ha donat a conèixer les eines 2.0 que la Federació de l’Ebre farà servir per donar a conèixer tota l’activitat de campanya i del candidat. Així, s’ha activat la pàgina de Facebook “Lluís Salvadó, gent valenta per les Terres de l’Ebre” i al programa electoral de les Terres de l’Ebre mitjançant l’adreça http://ebre.esquerra.cat/programa/. Així mateix, a la pàgina http://esquerra.cat/ebre es podrà trobar tota la informació actualitzada i els enllaços a les dues eines esmentades. Tot seguit, Salvadó ha recordat que gràcies a que la gent de l’Ebre va ser valenta es va poder aturar el transvasament, i que ara caldrà tornar a lluitar i demostrar la valentia contra l’agressió interna que suposa la possible instal·lació del cementiri de residus nuclears i l’agressió externa que comporta la no aprovació d’uns cabals ambientals per al riu Ebre. Sobre el cementiri nuclear, Salvadó ha denunciat la “situació esperpèntica” que s’està vivint perquè “el mateix Ministeri espanyol no està seguint el procediment tècnic i rigorós que havia anunciat, i perquè PSC i CiU estan jugant amb electoralisme i mercantilisme sobre aquest tema”. Per tot això, Salvadó ha denunciat que “la gent de l’Ebre ens sentim utilitzats una vegada més com a moneda de canvi”. Salvadó ha recordat que “PSC i CiU no s’han compromès de manera ferma contra el cementiri i, de fet, a dia d’avui els regidors d’Ascó de tots dos partits que van donar suport al cementiri no han estat ni expedientats”. D’altra banda, Salvadó ha denunciat que “les Terres de l’Ebre som un forat negre en inversions per al Govern de l’Estat, el qual ens planteja rebre grans inversions a canvi d’acollir grans instal·lacions agressives com ara el cementiri nuclear.

Puigcercós: ‘O Esquerra és forta com fins ara, o és molt possible que un acord entre CiU i PSOE ens acabi portant el cementiri nuclear’

El president d’Esquerra, Joan Puigcercós ha participat aquest matí en la manifestació que s’ha celebrat a Ascó per rebutjar la instal·lació del magatzem de residus nuclears. Puigcercós ha dit que li agradaria pensar que ‘hauria de ser la última vegada que la gent de Catalunya hagi des sortir a dir que un Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Nuclears tal com el volen plantejar és una forma d’amagar el model insostenible de les centrals nuclears’. El president d’Esquerra també ha denunciat ‘l’acte de cinisme que estem vivint amb CiU i el PSC’. Segons Puigcercós, ‘els dos creuen que ha d’haver-hi aquest abocador de residus nuclears, però els dos no volen assumir cap responsabilitat i per això actuen amb ambigüitat. Nosaltres amb això som clars, des d’Esquerra diem que no volem l’abocador a Ascó. Ni a Zarra ni a Ascó. No volem l’abocador perquè aquesta no és la solució’. Per això ha defensat que caldrà estar a l’aguait fins l’últim moment, perquè ‘l’ambigüetat que han demostrat CiU i PSC no ajuda precisament a clarificar l’escenari’ i ha fet una crida a la mobilització a les urnes: ‘O Esquerra és forta com fins ara, que hem aturat que el cementiri nuclear a Ascó fos ja una decisió en ferm, o és molt possible que després de les eleccions un acord entre CiU i PSOE ens acabi portant aquest abocador de residus nuclears’. Puigcercós ha demanat que si el govern de l’Estat es bo per plantejar posar l’abocador a Ascó, s’hauria de plantejar la falta d’inversions publiques a les Terres de l’Ebre. ‘Està a la cua de la inversió pública dels pressupostos generals de l’Estat i si no arriba a ser per l’esmena que vam presentar Esquerra als pressupostos passats i d’enguany de 10 milions per la reindustrialització, ni això haguessin tingut les Terres de l’Ebre’, ha criticat. El president d’Esquerra també ha denunciat que ‘els interessos personals d’alguns, els interessos per fer negoci, per guanyar plusvàlues amb el pes d’un abocador de residus nuclears no són els interessos de la majoria de la gent de la Ribera d’Ebre, ni els interessos de la majoria de gent de Catalunya’.

Esquerra aconsegueix dels pressupostos de l’Estat 400.000 € per al Centre d’Investigació del Canvi Climàtic de la URV a l’Ebre

La Federació de l’Ebre d’Esquerra ha fet saber que, durant la negociació dels pressupostos de l’Estat amb el Govern espanyol, ha aconseguit pactar partides per a tres de les trenta vuit esmenes presentades pels republicans. Així, s’han aconseguit 400.000 € per al Centre d’Investigació del Canvi Climàtic que la Universitat Rovira Virgili vol implementar al Campus de les Terres de l’Ebre; 300.000 € per a la recuperació del poblat ibèric de Gandesa, situat al Coll del Moro, i 100.000 € per rehabilitar l’àrea i l’accés al Molinot de Miravet. Segons el senador Pere Muñoz, “malgrat que les necessitats de les inversions de l’Estat a les Terres de l’Ebre són molt superiors al que hem aconseguit negociar, vull destacar la significació i importància de la partida pel Centre d’Investigació del Canvi Climàtic de la URV”. El senador republicà ha recordat que Esquerra, des del govern de la Generalitat, ha promogut un canvi de paradigma en la construcció del futur de les Terres de l’Ebre i està liderant un model fonamentat en una bona part en “la recerca, la innovació, la universitat, els centres de transferència tecnològica, el turisme i la indústria pròpia”. Muñoz ha posat com a exemple les partides aconseguides per Esquerra en negociacions de pressupostos anteriors com 1 M€ per a la reindustrialització de l’àrea Flix – Ascó, amb què es va construir el viver d’Empreses; els 300.000 € per al centre tecnològic de Flix i els 500.000 € aconseguits per a l’Observatori de l’Ebre de Roquetes en la negociació de l’any passat. Segons Muñoz, “Esquerra som l’únic partit que hem aconseguit partides pressupostàries per incentivar actuacions en el camp de la recerca i la innovació a les Terres de l’Ebre, perquè volem lligar el nostre futur al del conjunt de Catalunya”. El republicà ha recordat que ahir el Conseller Huguet va anunciar que la producció científica catalana ha experimentat un increment del 12,1 % de mitjana anual des de l'any 2003 fins al 2008 i passa a representar, per primera vegada, més de la 4a part de la de l'Estat espanyol.