Ebre

Notícia

Consens i unanimitat per protegir el Delta de l’Ebre

Irene Fornós, diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya

Fa poques setmanes Esquerra Republicana presentàvem al Ple del Parlament una interpel·lació sobre la importància del Delta de l’Ebre per al sector primari. Una iniciativa que també feia referència a la situació de vulnerabilitat que pateix aquest espai natural i agrari a causa de la regressió del front litoral, la subsidència de la plana deltaica, la manca de sediments i els efectes del canvi climàtic.

El Delta, més enllà d’estar declarat com a Parc Natural i ser és un espai d’alt valor paisatgístic a preservar, és un lloc on s’hi viu, on la principal font d’ingressos i motor socioeconòmic agrari és el cultiu de l’arròs, el qual ocupa un 60% de la seva extensió. Activitat primària que es veu acompanyada per la pesca i l’aqüicultura, i que totes elles generen un desenvolupament econòmic i humà, que  a la vegada es combina amb la conservació i protecció de la biodiversitat esdevenint un espai reconegut com a Reserva de la Biosfera.

Fruit de la interpel·lació abans esmentada el Grup Parlamentari Republicà vam registrar una moció a la Cambra amb l’objectiu d’explicitar totes aquelles mesures i actuacions que haurien de portar a terme les administracions competents per a protegir el Delta de l’Ebre. D’aquí que alguns acords instessin a actuar al Ministeri per a la Transició ecològica, i d’altres al Govern de la Generalitat, concretament al Departament de Territori i Sostenibilitat.

La situació crítica que viu el Delta unit a la necessitat d’impulsar-hi actuacions diverses va fer que s’imposés una voluntat de consens entre els diferents grups parlamentaris, els quals van rebre la nostra moció amb molt bona voluntat d’arribar a acords. Amb l’acceptació de les transaccions pertinents s’aconseguí aprovar per unanimitat la moció que havíem impulsat, fet que provocar que algun mitjà del territori ho titulés d’“acord històric”. Es donava així un mandat inequívoc i sense precedents que es concretava en set acords o demandes que definien les mesures i actuacions que les respectives administracions han de portar a terme per protegir el Delta de l’Ebre.

La unanimitat aconseguida de totes les forces polítiques per protegir el Delta de l’Ebre és la pressió imprescindible que es necessita per fer possible les demandes, sense excuses i cadascú assumint la part que li correspon. Una unanimitat que ha d’esdevenir la via més útil i eficient per treballar per salvar el Delta. I això requereix, no solament d’una moció que arribi en seu parlamentària, prèviament treballada i consensuada, sinó també l’esforç, la generositat i la voluntat d’arribar a acords amb la resta de forces parlamentàries, tant per part del grup proposant, en aquest cas el que jo represento, com per part de la resta de grups, arribant acords transaccionals i l’acceptació d’esmenes incloses en el text final de la moció aprovada.
Entre els acords de la moció aprovada destaca el de crear una Comissió d’Estudi al Parlament  per protegir el Delta de l’Ebre, amb l’objectiu fer un seguiment de les mesures a implementar.

També es demanda al Govern espanyol que el Pla de protecció del Delta que està redactant sigui compartit i consensuat amb la resta d’administracions i entitats del territori. I que en el marc dels fons europeus de recuperació prioritzi per a l’any 2021 l’execució de projectes de protecció del litoral del Delta i iniciï els projectes executius per a la restauració del trànsit dels sediments dels embassaments de Riba Roja i Flix. Un finançament aquest que representa una oportunitat única perquè l’Estat faci al Delta tot allò que durant dècades no ha fet.

La moció demana el compromís del Departament de Territori i Sostenibilitat a invertir abans que finalitzi  l’any pressupostari els 6 M€ que té assignats per protegir el Delta. A més també se li reclama que assumeixi el lideratge en defensa del Delta, acompanyant a les administracions locals i entitats en el tràmit de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.

Aquesta votació parlamentària, única i unànime, eleva la moció al seu compliment, amb el compromís de totes les forces polítiques i administracions competents perquè la protecció del Delta deixi de ser un objectiu per ser una realitat, abans no sigui massa tard.