Eixample

Totes les notícies

Eduard Cuscó

ERC i CiU del districte de l’Eixample reproven el govern Colau per la seva incapacitat de generar consensos i diàleg

El Consell Plenari del Districte de l’Eixample va aprovar ahir dilluns, 12 de desembre, una proposició presentada de manera conjunta pels grups d'ERC i CiU de reprovació del govern municipal que encapçala Ada Colau. La iniciativa va comptar també amb el suport dels grups del PP i C’s. La proposició va ser presentada per la incapacitat del govern per generar consensos i diàleg entorn de l’aprovació d’instruments de govern com són els PAM (Pla d’Actuació Municipal) i PAD’s (Pla d’Actuació del Districtes), el Pressupost 2017, les Ordenances Fiscals, l’Ordenança de Terrasses o el PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics). El districte de l’Eixample pateix problemes, que formaven part de les prioritats de l’actual govern de la ciutat durant la campanya electoral, però que van en augment, i pels quals no s’adopten solucions. La proposició aprovada acorda: “Reprovar la inacció del govern del districte i la seva incapacitat per a generar consensos i diàleg entorn a l’aprovació del Programa d’Actuació del Districte de l’Eixample, tal com ha passat també amb el PAM de ciutat. Instar al govern municipal a centrar-se en la implementació de solucions efectives als principals problemes i reptes del Districte de l’Eixample, siguin aquests de ciutat o bé de Districte, i que incloguin:  Concretar la posició del govern municipal respecte el Pla Director de la Model de l’any 2010.  Trobar una ubicació definitiva pel parc de bombers de l’Eixample per tal d’alliberar l’espai que ocupa actualment la caserna de bombers provisional del Parc Joan Miró, donant compliment  a la respectiva sentencia judicial. Prioritzar la compra i posada en servei del Taller Masriera, com un equipament cultural de proximitat a la Dreta de l’Eixample tenint en compte la proximitat de la Zona 11 i les sinergies que s’hi poden generar.  Seguir avançant en el compliment del Compromís per Glòries, prioritzant la construcció dels equipaments de proximitat dels barris de Sagrada Família i el Fort Pienc, especialment l’habitatge social previst.

Posicionaments i demandes d'ERC Eixample en plenari de districte del 3 de març

En el passat plenari de districte del 3 de març, ERC Eixample vam instar al govern del districte a reprendre el procés participatiu de les superilles, vam fer un prec sobre el Centre Esportiu Aiguajoc i vam preguntar la ubicació definitiva de les pistes del Roser. A la proposició on instàvem al govern del districte a reprendre el procés participatiu de les superilles, tots els grups (CIU, BeC, CUP, C’s i PP) van votar a favor excepte el PSC, que es va abstenir. Sobre el prec del Centre Esportiu Aiguajoc, el govern ens va comunicar que l’últim més s’han fet diverses actuacions provisionals, com posar una xarxa a l’envà afectat, i que s’ha resolt que serà la propietat qui assumirà les tasques de reparació. I sobre la pregunta de la ubicació definitiva de les pistes del Roser, se’ns va comunicar que la intenció és traslladar-los a un nou pavelló que es construirà a Glòries. Respecte a les propostes del govern, ens vam posicionar a favor tant del pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l’equipament de l’Escola Bressol a Glòries, com de la denominació de Passatge de Maria Canals per al passatge situat al Pg. de Gracia entre els números 24-26, i ens vam abstenir en el pla urbanístic d’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis per considerar que s’han d’incorporar canvis. També ens vam comprometre a participar activament a la taula de treball sobre la memòria històrica del Districte de l’Eixample que s’ha de crear. D’altra banda, sobre les propostes de la resta de grups, vam votar favorablement a la proposta de CIU, on demanaven al govern arribar a un acord amb l’actual propietat de l’antic Taller Masriera per tal de recuperar patrimonialment l’edifici i desenvolupar-hi activitat cultural, i a la del PP, que instava al govern a que es convoqui la Comissió de Seguiment de Glòries per tractar el calendari d’execució dels equipaments.

ple, eixample, GM, refugiats, sirians, angeleta ferrer, institut, ong, veí a veí,

El Grup Municipal d'Esquerra Eixample demana un local per la ONG de Veí a Veí, la creació de l'Institut Angeleta Ferrer i dóna suport a l'acollida de refugiats sirians en el ple del districte

El passat 10 de desembre el Grup Municipal d’Esquerra Eixample, representat pels consellers de districte Eduard Cusco, Tania Rafí i Joaquim Asensio, va presentar una proposició, un prec i una pregunta en el Consell Plenari del Districte. La proposició demanava que el govern cedeixi un local per a l’ONG “De Veí a Veí” a principis de 2016 amb les condicions d’espai de treball suficients per a fer viable la continuitat dels seus projectes i campanyes, ja que el local que la concessió que se'ls va atorgar i que els permet ser en el local que tenen actualment, s'acaba properament. La ONG “De Veí a Veí “ realitza una tasca de suport i acompanyament a persones que viuen dificultats econòmiques i fomenta l’autonomia de les persones perquè puguin recuperar la seva independència individual i el seu benestar personal al més aviat possible. La proposició va ser aprovada i votada afirmativament per tots el Grups Municipals, menys Barcelona en Comú i la CUP. Durant el plenari, el grup d'Esquerra Republicana de l'Eixample també va fer un prec on demanava que el Govern del districte negociï amb la Generalitat com a màxima prioritat la creació de l’Institut Públic Angeleta Ferrer i, provisionalment s’iniciï la construcció en mòduls per tal d’ampliar l’oferta de plaça pública d’ensenyament secundari al Districte de l’Eixample, que va ser acceptat pel govern municipal. Finalment, també es va demanar informació sobre l’acollida de refugiats sirians al districte de l’Eixample i es va recordar que el Grup d’Esquerra dóna i donarà tot tipus de suport en les activitats que realitzi el govern en aquest assumpte.

Trini Capdevila al Mercat del Ninot

El dissabte 14 de març de 12h a 14h, al mercat del Ninot (Provença amb Casanova), Trini Capdevila, consellera de districte i candidata d'ERC a regidora de l'Ajuntament de Barcelona estarà a disposició dels veïns i veïnes per a les preguntes que li vulguin fer. Vine!

Fes aportacions al programa electoral d'ERC-Eixample

Durant el mes de febrer el grup de política municipal d'ERC-Eixample ha treballat per desenvolupar un esborrany del programa electoral del Districte. Un cop enllestit, volem compartir-lo amb les persones militants, simpatitzants, amigues i veïns i veïnes de l'Eixample per tal que tothom qui ho vulgui ens pugui fer arribar les seves aportacions.   Per tal de recollir totes les aportacions de forma ordenada hem preparat un formulari en línia. Hi podreu accedir a través d'aquest enllaç:http://goo.gl/forms/Vdw7TPcEhQ   L'esborrany del programa electoral d'ERC-Eixample el trobareu enllaçat al formulari.   La data límit per enviar aportacions és el diumenge 22 de març.

Alfred Bosch a la Nova Esquerra de l’Eixample

El proper dissabte, 14 de febrer, Alfred Bosch serà als Jardinets de Montserrat per fer un cafè amb els veïns de la Nova Esquerra de l’Eixample i parlar del barri, la ciutat i el procés que viu el país. Si tens dubtes, demandes, propostes i vols explicar-ho a l’alcaldable d'ERC a Barcelona, no t’ho pots perdre!   És l’hora de dir la teva! T’hi esperem!   Lloc: Jardiners de Motserrat. C/Carrer Rocafort, entre Còrsega i Rosselló. Hora: 12:30h Com arribar: Metro L5 Entença

Barris de l'Eixample

Els Consells de Barri han de poder dur propostes al Consell Plenari de Districte

El sorgiment dels nous canals de comunicació i la irrupció de les xarxes socials ha multiplicat les veus, les relacions i els espais de trobada i amb ells s'ha revitalitzat l'espai públic i la opinió dels ciutadans. Des de l'administració tenim la obligació d'atendre aquesta demanda incidint en l'aprofundiment democràtic i en la governança de les institucions i ajuntaments entesa aquesta com una manera de governar basada en la complicitat dels agents socials i econòmics, la participació i la qualitat democràtica.   En aquest sentit, establir més i millors mecanismes de proximitat amb els ciutadans pot significar un factor d'implicació de la ciutadania que faciliti la participació i la implicació individual en projectes col·lectius de districte i de ciutat.   Al grup d'ERC+Dcat+Rcat, com a formació republicana, ens preocupa aquesta relació ciutadà-governança i en aquest context estem promovent una nova línia d'actuació per repensar la participació veïnal amb un punt de crítica amb el que s'ha fet fins ara quant a mecanismes i òrgans participatius actuals (més informatius que participatius) i esdevenir útils per els veïns i veïnes.   Els consells de barri son l'espai adequat per escoltar els nostres conciutadans i per aquest motiu creiem que cal reforçar els consells sectorials i les comissions consultives del Districte convidant a entitats i persones interessades a participar d'una manera activa. Aquests òrgans han de ser comissions i consells participatius de veritat. Des del Govern del Districte, s'han de revisar algunes coses com ara l'horari de les convocatòries, el lloc, el moment i el motiu. Aquests consells haurien de ser propositius, s'haurien de poder presentar iniciatives als plenaris dels districtes i estimular la participació, l'impuls i el control de l'acció de Govern municipal del Districte per part del ciutadans a títol individual, les entitats i associacions, i motivar a l'hora la seva participació real en la vida política del Districte.

Escola

L'Eixample necessita més escola

L'Eixample arrossega un dèficit d'oferta escolar pública que s'ha demostrat ara amb el procés de preinscripció en deixar a moltes famílies sense la plaça escolar pública que demanaven. D'altra banda, per tercer any consecutiu s'ha decidit ampliar un grup de P3 a l'escola del Encants, continuant així amb la irracionalitat de tenir un línia repartida entre diversos centres. Aquesta ampliació, inicialment no prevista, s'ha fet sense informar els membres de la Comissió de garanties de matriculació, els representants del consell escolar municipal del districte ni l'AMPA de l'escola dels Encants. També s'ha decidit ampliar les ràtios a totes les escoles del districte.   Per aquest motiu, en el darrer Plenari del Districte, el nostre grup d'ERC+Dcat+Rcat, conjuntament amb ICV i PSC, hem presentat una Proposició, que ni CiU ni el PP ens van aprovar, per a reafirmar el compromís amb l'escola pública i gratuïta, com a garantia de la igualtat d'accés i d'oportunitats, amb projectes educatius oberts a tothom arrelats al territori. Pensem que cal recuperar les previsions del mapa escolar i que el Departament d'Ensenyament ha de revisar necessàriament alguns concerts que no tenen prou demanda. La Proposició instava al Departament d'Ensenyament a pressupostar les noves construccions previstes per assegurar que el 100% de la demanda d'escola pública al districte de l'Eixample sigui atesa, així com recuperar les antigues zones de preinscripció acordades amb el Consell Escolar Municipal i el Districte. Tot plegat fa necessari elaborar un Pla de suport a l'escolarització dels infants del districte, per articular de forma coherent totes les iniciatives que aquest Consell Municipal desenvolupa en aquest àmbit. Res d'això ha estat acceptat pel govern, ni tan sols s'ha avingut a presentar un paquet de mesures que compensi el sobrecost que suposarà a les famílies l'increment de l'IVA, dictat pel Ministerio de Hacienda, en el servei de menjador i les activitats extraescolars dels nostres centres públics.

Pisos turístics

Cal controlar els allotjaments turístics

Més enllà de les molèsties que pot ocasionar el turisme en el dia a dia dels ciutadans, el turisme és una realitat de les grans ciutats amb la qual s'ha d'aprendre a conviure. L'any passat Barcelona va rebre 7,4 milions de visitants que es van allotjar en els 352 hotels existents. Molts d'aquests visitants, però, van pernoctar en allotjaments i apartaments turístics el nombre total dels quals es desconeix. Sigui com sigui, aquesta nova realitat comporta estar molt atents amb el compliment de les normatives i vetllar pel correcte funcionament de tots els serveis per tal de fer compatible el pols ciutadà diari amb la bona acollida dels visitants. Conscients d'aquesta realitat, el grup d'Unitat per Barcelona (ERC+Dcat+Rcat) ens hem fet ressò de la reivindicació de la Plataforma per a un Eixample Sostenible demanant un control urgent sobre la oferta dels apartaments turístics i allotjaments per dies. Així, en el darrer Ple del districte, hem sol·licitat al govern que elabori un Pla de revisió d'allotjament turístics, que abordi de forma molt especial els albergs juvenils, hostels i pisos, i apartaments turístics. La Proposició ha estat aprovada i sembla que el govern ha entès que la gran proliferació d'establiments turístics al nostre districte com albergs, hostels, pensions pisos i apartament turístics no pot malmetre la relació i cohesió social que es produeix pel bon veïnatge i en tot cas que les molèsties es poden evitar amb mesures. Es tracta de mesures com ara fer complir les sentències de cessament d'activitats dictades pels estaments judicials i que estant pendents d'execució o bé controlar la competència deslleial que representa el fet que molts dels establiments no compleixin amb tota la normativa. Jordi Portabella