El Prat

Notícia

ERC insta als governs de l’Ajuntament del Prat, la Generalitat i l’Estat a actuar ja sobre les mesures de protecció del Delta del Llobregat

Cal ampliar les mesures de protecció del Delta del Llobregat. Des d’ERC El Prat sempre hem defensat i hem lluitat per preservar el patrimoni natural del nostre terme municipal. La lluita constant per la defensa del Delta del Llobregat ha sigut un dels eixos de la nostra feina política. Com que cal seguir protegint encara més un delta tan amenaçat, demanem que les diferents administracions implicades (Estat, Generalitat i Ajuntament) actuïn de manera urgent per evitar més deteriorament d’aquest ecosistema tan fràgil.
 
ERC del Prat formula aquests precs arrel de la notificació de la Comissió Europea a Espanya sobre l’acompliment de la seva obligació per protegir el Delta del Llobregat, en la que assegura que “les autoritats no han complert de manera suficient els compromisos de mitigació i compensació, com ara l’adopció i aplicació d’un Pla especial per a la protecció de les àrees naturals i el paisatge del delta del Llobregat o l’ampliació de la zona de protecció especial a fi de protegir els territoris més adients per a la conservació d’aus”.
 
Per tot això, demanem la protecció immediata d’espais que encara no gaudeixen de cap figura protectora com és l’entorn del Pont de Nelson Mandela, els camps agrícoles i espais de transició cap a zones naturals i tota la llera del riu Llobregat i les illes interiors. I també demanem evitar (i vigilar) nous processos urbanístics i ampliació d’infraestructures que poden afectar greument un ecosistema tan fràgil com és el Delta del Llobregat. Més encara quan bona part de la zona afectada pel nou ARE Sud 2, del qual just ara s’inicien les obres, es troba dins els límits de l’inventari IBA número 140. És a dir, com a zona que hauria de gaudir de cert estatus de protecció degut a que acull determinades espècies d’aus a preservar segons la Directiva d’Aus de la IBA (Imporant Bird and Biodiversity Areas
 
A més, creiem que cal dotar de més recursos al Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, i que sigui gestionat de manera professional i en base a criteris eminentment científics.