Esparreguera

Totes les notícies

Presentat recurs de reposició a l'encàrrec de gestió de Can Comelles

Divendres passat, tal i com vam anunciar en dies anteriors, el grup municipal d'ERC, juntament amb el de la CUP, vam presentar un recurs de reposició a l'acord del darrer ple en relació a l'aprovació de l'encàrrec de gestió i el conveni regulador del mateix entre l'ajuntament d'Esparreguera i SUMAR Empresa d'Acció Social SL, en el context de privatització encoberta de la residència de Can Comelles. ERC Esparreguera no es quedarà amb els braços plegats veient com PSC i C's, amb la passivitat còmplice d'ICV-comuns, entreguen la residència a una empresa sense cap control efectiu municipal de la gestió, situant residents i treballadors en mans de SUMAR, que esdevindrà jutge i part a l'hora de valorar la seva pròpia gestió, i creant un futur incert que en cap cas dependrà de la voluntat dels esparreguerins i esparreguerines a través dels càrrecs democràticament escollits. Com vam advertir en l'anterior notícia d'aquesta mateixa pàgina web titulada "Esparreguera perd el control de la residència de Can Comelles", dita aprovació no era el final de res sinó, tot el contrari: l'inici d'un camí que tot just comença. En l'enllaç de sota us adjuntem el recurs de reposició íntegre signat pels representants d'ambdós grups municipals.  

Esparreguera perd el control de la residència de Can Comelles

Davant el perill de privatització que sobrevolava la residència de Can Comelles per culpa (una altra vegada i com ha succeït en altres casos com per exemple el POUM) de la desídia i la nefasta gestió realitzada per l’equip de govern municipal de PSC-ICV, des d’ERC vam decidir prendre’ns molt seriosament aquest procés que afectava directament els residents (un sector molt sensible i vulnerable de la nostra societat) i també els treballadors de la residència. Curiosament, els mateixos que han deixat podrir la situació no fent la seva feina, com cal exigir a uns responsables polítics, han provocat que només hi hagués una sortida: la pèrdua del control de la residència per part del poble i la participació privada majoritària en la seva gestió. Per quina raó? No ho sabem i ens agradarien més respostes en aquest sentit. Tot i així, malgrat la mala gestió i el problema generat (i ja en van molts) pel mateix equip de govern, des d’ERC vam decidir salvar tot allò que fos possible en benefici de residents i treballadors. Sabem per experiència que fins i tot les situacions més difícils poden ser millorades amb voluntat i intel·ligència política. I per això ens vam obrir a consensuar les condicions futures amb PSC i ICV per tal de garantir el màxim control municipal de la residència.   I diem que el nostre grup es va avenir a provar de consensuar amb el govern perquè hi ha coses que no es negocien, es consensuen, que és la diferència entre aplicar la lògica d’un mercat, on s’imposa el millor postor o aquell que pot oferir el millor preu, o la de la democràcia institucional, que prioritza el benestar dels nostres avis i àvies així com el dels professionals. I per això els vam traslladar les nostres esmenes.   Unes esmenes, poques i de caràcter essencial, per garantir el control d'allò públic, per assolir absolutes garanties pels treballadors de la residència de Can Comelles, per evitar la precarització del servei i de les condicions laborals dels treballadors, per millorar el servei del Centre de dia, per evitar cap esquerda salarial entre els treballadors de Can Comelles i els que aporti SUMAR SL, per dotar d'absoluta transparència la gestió executiva del servei, i per avaluar de manera continuada el servei prestat per SUMAR SL.

SUMAR i la residència de Can Comelles. Publicitat no és el mateix que propaganda

La publicitat des de l'administració pública, és inherent a la transparència. La publicitat ajuda als processos de selecció i de contractació, ajuda a mostrar la gestió feta i dóna a conèixer la gestió de govern permetent que la gent pugui passar comptes amb els seus representants... En resum, és indispensable per a una bona administració transparent. En canvi, la propaganda feta des de l'administració pública representa tot el contrari. Fer propaganda pressuposa, per exemple, que en un procés de selecció una opció tingui un avantatge sobre una altra. Això és l'antítesi de la igualtat d'oportunitats. Amb la propaganda no hi ha transparència sinó que hi ha preferència i, en major o menor grau, conveniència. I propaganda, que no publicitat, és el que va fer la regidora del PSC, Mariona Masferrer fa uns dies en directe a Ràdio Esparreguera en relació a l'empresa SUMAR i la gestió de la residència de Can Comelles. A continuació podeu escoltar l'àudio. Un acte de propaganda clar i públic que demostra un interès inxplicat per aquesta empresa en concret.

ERC Esparreguera fa rectificar l'equip de govern

Després de la presentació de la nostra queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per la impossibilitat de poder presentar propostes de resolució als plens municipals (veure Cap al Síndic de Greuges...), des d'ERC Esparreguera vam constatar que l'alcalde procedí a rectificar la seva postura inicial i, en el darrer ple, es van acceptar a debat i votació diverses propostes de resolució. Davant d'aquesta nova situació, tot i que lamentem haver hagut d'elevar la queixa al Síndic perquè es fes efectiva, valorem positivament la rectificació i hem demanat formalment al Síndic aturar l'expedient sobre aquest assumpte. Esperem que l'equip de govern mantingui aquest canvi d'actitud en el futur i no calgui tornar a posar l'expedient en marxa.

Camp de futbol (foto: ceesparreguera.com)

El contracte de gestió del camp de futbol municipal ha de ser una prioritat

Després del “suport extern a la brigada municipal pel verd urbà” i de l’“encomana de gestió” –mitjançant empresa externa, per descomptat–  de la residència de Can Comelles” sembla que arriba el torn del camp municipal de futbol.   És evident que, des de la regidoria d’esports, no saben com resoldre la situació per garantir el manteniment i servei de consergeria del camp municipal de futbol.   Amb un contracte de gestió en estat de permanent redacció des de fa anys, per poder prestar el servei de neteja i consergeria es va crear una ficció en virtut de la qual era el club qui contractava el treballador (cosa que efectivament fa) i després facturava mensualment la despesa a l’ajuntament com si es tractés d’una empresa de serveis.   Aquest sistema sempre va generar discrepàncies a nivell d’Intervenció i de Secretaria Municipal, discrepàncies que, amb el temps, han esdevingut manifestes i inevitables.   Així, a dia d’avui, sense contracte de gestió (al qual no se l’espera) per una banda, i bloquejada la possibilitat de fer els pagaments mitjançant contractes de menor quantia per l’altra, els darrers salaris del treballador han estat avançats pel club amb recursos propis (recursos òbviament desviats d’altres previsions de despesa que el club espera recuperar quan l’ajuntament els aboni les quantitats avançades).   Mentrestant, el govern municipal, practicant la vella (i desastrosa) tàctica de cercar solucions fàcils i fabuloses a problemes complexos que demanen tocar de peus a terra, creu haver trobat una sortida ràpida a la situació i, amb una genial ocurrència, decideix que l’ajuntament recuperarà la gestió directa d’aquest servei.   Evidentment, la primera pregunta que ens ve al cap és com ho farà quan l’ajuntament no pot contractar personal per aplicació de la “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” (LRSAL). I, davant d’aquesta pregunta, ens atrevim a pensar que possiblement ho demanin a alguna de les empreses amb les que l’ajuntament ja té contractes per la neteja i consergeries d’altres instal·lacions esportives municipals.

El plàstic de color verd no és una planta autòctona

Quan el govern municipal informà que volia prioritzar la col·locació d'àrees verdes a l'entrada nord de la vila, des del Grup Municipal d'ERC vam proposar l'ús de plantes autòctones que requereixen un manteniment mínim, com la farigola, el romaní, l'espernellac... la qual cosa mantindria l'uniformitat del paisatge, estaria en consonància amb la realitat natural i respectaria la coherència de l'entorn situat justament a l'entrada del parc natural de Montserrat. El regidor Rogeli de la Cruz, per contra, ens va indicar que ell preferia oliveres amb gespa. El que no ens podíem imaginar de cap manera era que la gespa a la que es referia fos artificial! Una gespa artificial, de colors cridaners que trenca amb la visió d'una zona molt sensible paisatigísticament com és l'entrada al parc natural de Montserrat, i que va en contra de tota lògica mediambiental. Un nyap artificial que res té a veure amb la realitat natural de la zona i afecta negativament la percepció de l'entorn, sense comptar que les rotondes, sobretot les d'entrada i sortida, són la carta de presentació de la vila, un petit relat de la seva identitat. Quina imatge estem donant de nosaltres mateixos? Quina volem donar? Demanem que el regidor es repensi la conveniència d'aquest nyap i faci marxa enrere per tornar a debatre, amb criteris tècnics transversals, quina ha de ser la millor actuació en aquest àmbit. 

Cap al Síndic de Greuges...

A l'ajuntament, en els darrers mesos, se'ns ha vetat la possibilitat d'entrar mocions i/o propostes de caràcter resolutiu. Això implica que al Ple municipal només hi són incloses aquelles que no impliquen una obligació pel govern municipal en cas de ser aprovades, és a dir, tan sols es debaten i voten les que únicament comporten una "declaració institucional" sense cap altra obligatorietat. Així el govern s'inhibeix de complir amb obligacions que no vol assumir i es limita a tractar temes que només suposen traslladar la posició del Ple a altres Administracions. Hem formulat diverses queixes al Secretari Municipal i, davant les reiterades negatives a incloure a les ordres del dia aquests tipus de mocions i propostes resolutives, hem decidit elevar l'assumpte al Síndic de Greuges de Catalunya per tal d'aclarir la situació. 

El nou centre de culte: el govern no respon als veïns ni a la comunitat musulmana

Els veïns residents a l'edifici on s'ha demanat d'establir una mesquita, al carrer Font del Vidal número 2, s'han reunit amb alguns dels partits de l'oposició, entre ells ERC Esparreguera, per mostrar el seu desacord i malestar amb el govern de PSC i ICV a causa de la manca de respostes a les qüestions tècniques i de seguretat que els preocupen a l'entorn del local triat. Des d'ERC Esparreguera instem el govern municipal a escoltar, sense el temor i les reserves que han mostrat fins ara, tant la comunitat de veïns com la comunitat musulmana i donar resposta tècnica a tots els dubtes generats. Trobem una greu irresponsabilitat deixar que una situació administrativa i sotmesa a normativa pugui acabar degenerant en problemàtiques entre comunitats per la deixadesa en les funcions que li pertoquen a l'administració. ERC Esparreguera preveu trobar-se properament amb la comunitat musulmana per conèixer el seu punt de vista i inquietuds al respecte. A continuació posem el tall de l'entrevista que Ràdio Esparreguera va fer a dos representants dels veïns i posteriorment a Montserrat Vilardosa, la nostra portaveu a l'ajuntament.

La inacció de govern sí afecta la vida diària. Els embornals com a símptoma.

La foto de l'esquerra correspon a fa una setmana. La de la dreta, als aiguats de les darreries del mes d'abril de 2016. Nou mesos després d'alertar sobre l'estat dels embornals a Esparreguera (vegeu notícia "Embornals obturats i inundació de carrers" datada el 2 de maig de 2016), i de preguntar sobre la continuació o no del protocol de neteja que va establir ERC durant la seva etapa al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, constatem que la resposta es manté en el silenci i la inacció. Els embornals continuen obturats sense comptar, com es pot comprovar a la imatge, la deficient neteja de l'espai urbà: herbes altes i deixalles de tot tipus que encara fan més insalubre la via pública. Comprovem amb preocupació que no tan sols no s'ha fet res sinó que, com a conseqüència de la deixadesa del govern municipal, la situació de degradació s'accentua amb el pas del temps.  Ens trobem davant d'un exemple de com la política afecta el dia a dia de les persones. ERC va establir un senzill protocol de neteja i conservació periòdica dels embornals de la vila ja que estem davant d'un tema que no tan sols representa una molèstia pels veïns sinó que es tracta d'una qüestió de seguretat i sanitat pública. Un govern ineficient ens afecta a tots. La inacció política, també. Exigim al govern una reposta ràpida i eficient en aquest assumpte tan senzill de solucionar. Si no són fiables en temes tan bàsics, com podem fer-los confiança en els temes clau que afecten de forma sensible el futur d'Esparreguera?