Esparreguera

Totes les notícies

L'estat del cos de la Policia Local i el seu dimensionament

Des de la Sectorial de Mobilitat i Seguretat d'ERC Esparreguera hem presentat un informe sobre l'estat actual de la Policia Local i el seu dimensionament. Tenint en compte que la seguretat és una de les principals preocupacions de qualsevol ciutat, que la Policia Local representa el consistori a peu de carrer (sovint realitzant tasques que no li són pròpies) i que està permanentment en contacte amb la població, entenem que és una peça clau per garantir la convivència i transmetre que Esparreguera és una vila segura i endreçada. Per tant, considerem que per assolir aquest objectiu cal garantir una Policia moderna, degudament dimensionada i correctament dotada de material operatiu. La intenció d'aquest l'informe, que hem traslladat ja a l'equip de govern, no és cap altre que el de comprovar la realitat actual del cos i fer propostes de correcció en tot allò que considerem que pot ésser millorat o que pateix d'alguna mancança, sempre amb una voluntat constructiva i de col·laboració en benefici del cos de Policia Local i, per extensió, de tota la població d'Esparreguera. Podeu consultar l'informe en l'enllaç adjunt a aquesta notícia.

ERC surt al carrer. Campanya de participació ciutadana sobre el futur de l'illa de vianants

Dilluns dia 14 de novembre, ERC Esparreguera comença la campanya de recollida d'opinió dels esparreguerins i esparreguerines sobre el futur de l'illa de vianants. Els dies 19 i 26 de novembre i 3 de desembre podreu apropar-vos a la nostra carpa que estarà situada a la plaça de la Pagesia, al mateix cor de l'illa de vianants. A més, inicarem un període d'un mes de durada en el que traslladarem a la ciutadania una microenquesta amb tres opcions bàsiques per tal que la gent participi i exposi quin és el seu model d'illa de vianants. Volem que la participació ciutadana sigui essencial a l'hora de dissenyar el futur d'un tema que afecta directament els veïns i veïnes d'Esparreguera.  A l'enllaç de sota podreu escoltar les declaracions del president d'ERC Esparreguera, Alfons Puche, concretant quines característiques tindrà aquesta campanya.

Debat POUM (3)

Pengem els talls de la intervenció de Montserrat Vilardosa al debat sobre el POUM realitzat a Ràdio Esparreguera.

Debat POUM (2)

Pengem els talls de la intervenció de Montserrat Vilardosa al debat sobre el POUM realitzat a Ràdio Esparreguera.

Debat POUM (1)

Pengem els talls de la intervenció de Montserrat Vilardosa al debat sobre el POUM realitzat a Ràdio Esparreguera.

Visita de treball a la Puda

Avui, la nostra portaveu a l'ajuntament d'Esparreguera, Montserrat Vilardosa, ha participat en una visita de treball a la Puda juntament amb la propietat, la Consellera de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'alcalde d'Esparreguera i el regidor d'urbanisme. La Puda representa un gran projecte de difícil execució a causa del retard en el que es troba immers el POUM.  

Aprovada la moció d'ERC Esparreguera en defensa de l'autonomia municipal i contra la judicialització dels acords polítics presos pels ajuntaments!

Aquest mateix vespre, el ple d'Esparreguera ha aprovat, amb els vots d'ERC, CUP, CiU, ICV i 5 del PSC, la moció en defensa de l'autonomia municipal i contra la judicialitació dels acords polítics presos pels ajuntaments, presentada per ERC Esparreguera, arran del cas de l'ajuntament de Badalona. La moció íntegra és aquesta     Esquerra Republicana de Catalunya, secció local d’Esparreguera, juntament amb els grups municipals sotasignats, demanem sigui inclosa per via d’urgència la present moció a l'ordre del dia del proper ple municipal a celebrar per aquesta corporació en data 13 d’octubre de 2016   EXPOSEM Atès que l’aprovació de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilitat de la Administración Local (LRSAL) ha significat la modificació i vulneració de l’actual model territorial de Catalunya, afectant greument l’autonomia local. Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local. La LRSAL suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya. Atès que la Carta Europa d’Autonomía Local (ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988) estableix que els ens locals són un dels principals fonaments de la democràcia ja que és en aquest nivell territorial en el que el dret de la ciutadania a participar en les polítiques públiques pot ser exercit més directament i per tal que això es faci efectiu és necessari que els ajuntaments tinguin competències efectives. A més, pels països signants de la Carta la defensa i l’enfortiment de l’autonomia local representen una contribució essencial en la construcció d’Europa i això suposa l’existència d’ens locals dotats d’òrgans de decisió democràticament constituïts que es beneficien d’una àmplia autonomia i de competències. Atès que la tan invocada Constitución Española reconeix, en els articles 137 i 140, “la autonomia de los entes locales” Atès que la Ley de Bases de Régimen Local, en el seu article 4rt.

Montserrat Vilardosa posa en dubte la versió del PSC respecte el POUM

Després de reunir-se amb Josep Ramon Mut, diputat delegat d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Montserrat Vilardosa alerta, a Ràdio Esparreguera, de la complicada situació en la que es troba Esparreguera amb el POUM i posa en dubte la versió del PSC en relació a les explicacions sobre la gestió amb la Diputació. Podeu sentir l'àudio a l'enllaç de sota.